نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقرونه, حسنfa_IR
dc.contributor.authorطبائیان, سیدکمالfa_IR
dc.contributor.authorبوشهری, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorقربانی, سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:47:27Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:47:28Z
dc.date.available1399-07-08T23:47:27Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:47:28Z
dc.date.issued2017-03-21en_US
dc.date.issued1396-01-01fa_IR
dc.date.submitted2016-01-19en_US
dc.date.submitted1394-10-29fa_IR
dc.identifier.citationقرونه, حسن, طبائیان, سیدکمال, بوشهری, علیرضا, قربانی, سعید. (1396). طراحی مدل پیش‌ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی. مجلس و راهبرد, 24(89), 133-158.fa_IR
dc.identifier.issn2322-1860
dc.identifier.urihttps://nashr.majles.ir/article_194.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/162607
dc.description.abstract<em>امروزه نماد سیاست بهتر و هوشمندانه‌تر، پیش‌ارزیابی سیاست است که در قالب مدل‌ها، روش‌ها و ابزار‌ها منجر به آگاه‌سازی سیاستگذاران و ذی‌نفعان شده و در نتیجه سبب بهبود کیفیت سیاست عمومی می‌شوند.</em><br /> <em>         در این مقاله مدل پیش‌ارزیابی سیاست برمبنای رویکرد آینده‌محوری با روش دلفی و با استفاده از نظر خبرگان در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف در ایران طراحی شده است. این مدل به‌عنوان چارچوبی روش‌شناسانه می‌تواند مورد استفاده رشته‌های گوناگون قرار گیرد. این مدل به صورت علی شامل شش مرحله تعریف زمینه سیاستی، تعریف سناریوهای سیاستی ممکن و غربالگری، مدل منطقی سیاست‌های محتمل، تحلیل اثر سیاست‌های محتمل و مقایسه آنها، مشخص کردن شاخص‌ها و سنجه‌های کلید پیشرفت و توصیه و تأمین خوراک اطلاعاتی سیاستگذاران و ذی‌نفعان به‌منظور توسعه پاسخ‌های آینده می‌باشد و دارای کارکرد‌های: آگاه‌سازی، ابزار ارتباطی بین سیاستگذاران و ذی‌نفعان و بهبود ظرفیت‌های سیاستگذاری است که منجر به نتایج بهبود کیفیت سیاست و ارتقای همبستگی سیاستی می‌شود.</em>fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیfa_IR
dc.relation.ispartofمجلس و راهبردfa_IR
dc.relation.ispartofMajlis and Rahborden_US
dc.subjectسیاستfa_IR
dc.subjectبدیل‌هاfa_IR
dc.subjectپیش‌ارزیابی سیاستfa_IR
dc.titleطراحی مدل پیش‌ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشترfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشترfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشترfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار دانشکده مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشترfa_IR
dc.citation.volume24
dc.citation.issue89
dc.citation.spage133
dc.citation.epage158


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد