دوره 10, شماره 33

 

ارسال های اخیر

 • بررسی جنبه‌های افتراق و اشتراک در نقاشی خیالی‌نگاری و داستان‌های مصور دنباله‌دار 

  ولی‌پور, آرمین؛ قاضی زاده, خشایار (دانشگاه شاهد, 2015-03-21)
  شباهت‌های ساختاری در بیانگری تصویری دو شیوۀ هنری نقاشی خیالی‌نگاری و هنر‌ـ‌صنعت داستان‌های مصور دنباله‌دار به‌عنوان شاخه ای جدید و نوپا در جهان معاصر بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است. ارائۀ شیوه‌های روایی در قالب داستان‌های ...

 • عوامل مؤثر در پیدایی نقوش قالی خشتی چالِش تُر 

  جوانی, اضعر؛ ایزدی جیران, اصغر؛ قانی, افسانه (دانشگاه شاهد, 2015-03-21)
  هنر هر قوم و منطقه‌ای تبلور آئین، آداب‌ورسوم، اعتقادات مذهبی و دارای ریشه‌های کهنی است که آن جامعه می‌تواند با تکیه ‌بر این ارزش‌ها برای توجیه افکار و عقاید خود از آن استفاده کند. منطقۀ چالش تر یکی از مناطق ویژه در حوزۀ ...

 • بررسی نسخۀ مصورنامه خسروان و تأثیر آن در هنر دورۀ قاجار 

  شیرازی, ماه منیر؛ دادور, ابوالقاسم؛ کاتب, فاطمه؛ حسینی, مریم حسینی (دانشگاه شاهد, 2015-03-21)
  نامۀ خسروان، اثر جلال‌الدین میرزا ، فرزند فتحعلی‌شاه قاجار است که در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار تألیف شده است. نسخۀ خطی و مصور نامۀ خسروان با توجه به نحوۀ تفکر این دوره، دارای ویژگی‌هایی همچون نحوۀ نگارش به فارسی با ...

 • مطالعۀ تطبیقی دو برگ از مرقع گلشن درکاخ گلستان تهران و کتابخانۀ چستربیتی دوبلین 

  حقیقت جو, لیلا (دانشگاه شاهد, 2015-03-21)
  مرقع گلشن، موجود در کاخ گلستان در تهران، یکی از مهم‌ترین و کامل‌ترین مرقعات باقی‌مانده از نقاشخانۀ سلطنتی جهانگیرشاه بابری است، اما اوراق دیگری نیز از این مرقع در اقصی نقاط جهان پراکنده است. یکی از این اوراق تنها برگ مرقع ...

 • بررسی طرح و تزیین در نشانه‌های پنج آیه در قرآن‌های سدۀ اول تا نهم هجری قمری ایران 

  خدام محمدی, مریم؛ مراثی, محسن (دانشگاه شاهد, 2015-03-21)
  ظهور اسلام و اهمیتی که مسلمانان و به‌ویژه ایرانیان برای زیباسازی قرآن قایل بودند سبب افزایش فعالیت هنرمندان در جهت زیباساختن نگارش آیات قرآنی شد. قاریان به‌منظور مکث و یا پایان تلاوت روزانه از علامت‌هایی بهره گرفتند و ...

 • تاریخمندی ابزار هنری و معنویت ابزار در هنر اسلامی 

  یاسینی, سیده راضیه (دانشگاه شاهد, 2015-03-21)
  ابزار هنری واسطۀ‌ مؤثر در تحقق معنای اثر هنری است. نوع و شیوۀ تهیۀ این ابزار نیز متأثر از هستی‌شناسی هنرمندان است. در هنرهای اسلامی، ابزار هنری و آداب هنرمندی از ممیزات تأثیرگذار در نتیجۀ کار هنری هستند. چگونگی مواد انتخابی ...