نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorکرمی, گلنازfa_IR
dc.contributor.authorساریخانی, رامینfa_IR
dc.contributor.authorجمشیدی, امینfa_IR
dc.contributor.authorقاسمی, آرتیمسfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:39:31Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:39:31Z
dc.date.available1399-07-08T23:39:31Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:39:31Z
dc.date.issued2020-12-21en_US
dc.date.issued1399-10-01fa_IR
dc.date.submitted2020-02-12en_US
dc.date.submitted1398-11-23fa_IR
dc.identifier.citationکرمی, گلناز, ساریخانی, رامین, جمشیدی, امین, قاسمی, آرتیمس. (1399). بررسی آلودگی فلزات سنگین و منشاء آن‌ها در شرق شهرستان ازنا، استان لرستان. یافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردی, 14(28)doi: 10.22084/nfag.2020.21037.1403fa_IR
dc.identifier.issn2228-5873
dc.identifier.issn-
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22084/nfag.2020.21037.1403
dc.identifier.urihttps://nfag.basu.ac.ir/article_3211.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/159581
dc.description.abstractاین تحقیق به منظور بررسی آلودگی فلزات سنگین و منشاء آن‌ها در شرق شهرستان ازنا در استان لرستان انجام شده است. به همین منظور، فلزات سنگین ۱۱۳ نمونه خاک سطحی (عمق۱۵-۵ متر) در بخش شرقی شهرستان ازنا با دستگاه طیف سنج جذب اتمی شعله‌ای AAS آنالیز شدند. شاخص های منشاء یابی و تعیین درجه آلودگی شامل فاکتور غنی سازی (Ef ) و درصد آن، زمین انباشت (Igeo)، فاکتور آلودگی (Cf) برای ارزیابی آلودگی خاک محاسبه شدند. بر اساس نتایج به‌دست آمده، میانگین غلظت فلزات سنگین شامل Zn,Y,V,Sn,Sr,Sc,Pb,Ni,Cu,Cr,Cd,B,Br به ترتیب ۳۹۳، ۱۰۲، ۷/۰، ۹/۲۲، ۳۴، ۴/۶۵، ۶/۳۲، ۲۶، ۱۶۰، ۵/۱۴، ۱۶۱، ۵۱ و ۹/۸۶ میلی گرم بر کیلوگرم است که باریم بیشترین و کادمیوم کمترین میانگین را دارند. مقادیر حداکثر و حداقل فاکتور غنی سازی‌ نیز به ترتیب مربوط به کادمیوم و باریم هستند. نتایج نشان داد که منطقه بررسی شده آلودگی کلی نسبت به فلزات سنگین ندارد ولی غلظت برخی از فلزات به صورت نقطه‌ای در برخی از نقاط بسیار بالاست و در صورت منشاء طبیعی آلودگی (سنگ و خاک)، می‌توان از این نقاط به عنوان نقاط دارای پتانسیل معدنکاری و منبع اقتصادی استفاده کرد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه بوعلی سیناfa_IR
dc.relation.ispartofیافته‌های نوین زمین‌شناسی کاربردیfa_IR
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22084/nfag.2020.21037.1403
dc.subjectفلزات سنگینfa_IR
dc.subjectآلودگیfa_IR
dc.subjectخاکfa_IR
dc.subjectشهرستان ازناfa_IR
dc.titleبررسی آلودگی فلزات سنگین و منشاء آن‌ها در شرق شهرستان ازنا، استان لرستانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه لرستانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه لرستانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستانfa_IR
dc.contributor.departmentعضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه لرستانfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue28


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد