نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسرواهرابی, یاسینfa_IR
dc.contributor.authorسولدوزی, علیfa_IR
dc.contributor.authorطالبی, رضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:34:12Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:34:13Z
dc.date.available1399-07-08T23:34:12Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:34:13Z
dc.date.issued2020-02-20en_US
dc.date.issued1398-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-08-13en_US
dc.date.submitted1398-05-22fa_IR
dc.identifier.citationسرواهرابی, یاسین, سولدوزی, علی, طالبی, رضا. (1398). سنتز مشتقات دو استخلافی 5-3-متوکسی فنیل و 5-4-متوکسی فنیل- 4,3,1-اکسادیازول- 2-ایل-پیریدین- 2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2 و 3 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن‌ها. نوید نو, 22(72), 1-13. doi: 10.22038/nnj.2019.42560.1175fa_IR
dc.identifier.issn2645-5919
dc.identifier.issn2645-5927
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22038/nnj.2019.42560.1175
dc.identifier.urihttp://nnj.mums.ac.ir/article_14370.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/157766
dc.description.abstract<strong>مقدمه:</strong> بروز مقاومت‌های دارویی در میکروارگانیسم‌ها، تهدیدی جدی برای سلامت انسان‌ها محسوب می‌شود؛ از این رو مشتقات جدید اکسادیازولی می‌توانند جایگزین مناسبی برای این موضوع باشند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین خاصیت ضد باکتریایی مشتقات سنتز‌شده اکسادیازول و مقایسه آن با داروهای ضد باکتریایی رایج انجام شد.<br /> <strong>مواد و روش</strong><strong>‌</strong><strong>ها:</strong> در پی فرایند واکنش تک‌مرحله‌ای، مشتقات جدیدی از اکسادیازول‌ها با ایزومر 1،3،4-اکسادیازول به‌دست آمدند که <br clear="all" /> با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی (InfraRed) IR، (Nuclear Magnetic Resonance)  C-NMRو H-NMR (<em>Hydrogen</em>Nuclear Magnetic Resonance) مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. فعالیت ضد باکتریایی مشتقات به روش انتشار از چاهک، تعیین حداقل غلظت بازدارندگی ( <em>Minimum Inhibitory Concentration</em>:MIC) و تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC: Minimum Bactericidal Concentration) در غلظت 1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، با یک بار تکرار آزمایش روی باکتری‌های <em>استافیلوکوکوس اورئوس</em>، <em>استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس</em>، <em>باسیلوس سوبتیلیس</em>، <em>سودوموناس آئروژینوزا</em> و <em>اشرشیا کلی</em> تعیین گردید. <br /> <strong>یافته‌ها:</strong> نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش حاضر نشان دادند که ترکیبات سنتز‌شده در غلظت 1 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر در باکتری‌های <em>استافیلوکوکوس اورئوس</em> و <em>استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس</em> از فعالیت ضد باکتریایی برخوردار بوده‌اند؛ اما بر سایر باکتری‌های مورد آزمایش تأثیرگذار نبودند.<br /> <strong>نتیجه</strong><strong>‌</strong><strong>گیری:</strong> نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بودند که مشتقات جدید اکسادیازولی که به‌صورت تک‌مرحله‌ای مورد سنتز واقع شده‌اند، دارای خاصیت ضد باکتریایی بسیار خوب علیه باکتری‌های گرم مثبت می‌باشند.fa_IR
dc.format.extent1007
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی مشهدfa_IR
dc.publisherMashhad University of Medical Sciencesen_US
dc.relation.ispartofنوید نوfa_IR
dc.relation.ispartofNavid Noen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22038/nnj.2019.42560.1175
dc.subjectاستافیلوکوکوس اپیدرمیدیسfa_IR
dc.subjectاستافیلوکوکوس اورئوسfa_IR
dc.subjectاکسادیازولfa_IR
dc.subjectفعالیت ضد باکتریاییfa_IR
dc.titleسنتز مشتقات دو استخلافی 5-3-متوکسی فنیل و 5-4-متوکسی فنیل- 4,3,1-اکسادیازول- 2-ایل-پیریدین- 2-ایل-متانول در موقعیت‌های 2 و 3 از 4,3,1-اکسادیازول‌های حاوی هالوژن و بررسی خاصیت ضد باکتریایی آن‌هاfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایرانfa_IR
dc.citation.volume22
dc.citation.issue72
dc.citation.spage1
dc.citation.epage13
nlai.contributor.orcid0000-0001-7062-6963
nlai.contributor.orcid0000-0003-0824-3050


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد