نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorسیاوشی, کرمfa_IR
dc.contributor.authorوکیل, ابراهیمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:31:24Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:31:24Z
dc.date.available1399-07-08T23:31:24Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:31:24Z
dc.date.issued2017-03-21en_US
dc.date.issued1396-01-01fa_IR
dc.date.submitted2015-04-27en_US
dc.date.submitted1394-02-07fa_IR
dc.identifier.citationسیاوشی, کرم, وکیل, ابراهیم. (1396). مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم. پژوهش های زبانشناختی قرآن, 6(1), 109-132. doi: 10.22108/nrgs.2017.21526fa_IR
dc.identifier.issn2423-3889
dc.identifier.issn2322-3413
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21526
dc.identifier.urihttp://nrgs.ui.ac.ir/article_21526.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/156862
dc.description.abstractبرخی از واژگان قرآن هرچند جزء واژگان غریب به ‌شمار نمی‌آیند، ضروری است به‌خاطر کاربرد در معانییا مصادیق گونه‌گون،بهصورتدقیق و جامع بررسی ‌شوند. واژۀ «سلطان» این‌گونه است. این واژه به سبب کثرت کاربرد در آیات قرآن (37 بار) دربارۀ مفهوم و مقصود آن در پاره‌ای از کاربردهایش (نک: نساء/53، روم/35، قصص/35، إسراء80/، الرّحمان33/، حاقه/28-29) اختلاف دیدگاه وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده است، معنای لغوی سلطان بر اساس دیدگاه لغویان بازشناسی شود. سیر تاریخی کاربرد واژه سلطان از دوره پیش از اسلام تا زمان کاربرد آن به صورت لقب برای فرمانروایان بررسی شود و کاربردهای مختلف واژه «سلطان» در آیات قرآن بازکاوی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، دیدگاه‌های مفسران دربارۀ معانییا مصادیق مختلف این واژه در آیات قرآن، سنجیده شود. نتیجه آنکه واژه سلطان در قرآن کریم در دو حیطه کلی معنایی «برهان» و «قدرت» به کار رفته که هریک از این دو حیطه، مصادیق مرتبط دیگری را همچون «بهانه و دستاویز»، «عذر موجه»، «معجزه» و «هرگونه سلطه و برتری و نفوذگری و بسط ید» را دربرمی‌گیرد.fa_IR
dc.format.extent407
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه اصفهانfa_IR
dc.publisherUniversity of Isfahanen_US
dc.relation.ispartofپژوهش های زبانشناختی قرآنfa_IR
dc.relation.ispartofLinguistic Research in the Holy Quranen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.21526
dc.subjectقرآن کریمfa_IR
dc.subjectسلطانfa_IR
dc.subjectواژه‌شناسیfa_IR
dc.subjectتحلیل انتقادیfa_IR
dc.titleمفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی فارسیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentدانش آموخته کارشناسی ارشد گروه الهیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانfa_IR
dc.citation.volume6
dc.citation.issue1
dc.citation.spage109
dc.citation.epage132


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد