مرور دوره 8, شماره 1 بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 12 از 12

 • ------- 

  جان نثاری لادانی, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ------ 

  حسین گلزار, مریم؛ خوش منش, ابوالفضل (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ----------- 

  نعمتی, ازاده؛ شیخی, رقیه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • --------------------- 

  اخوان مقدم, زهره؛ تقوی فردود, نعیمه؛ درویشی, احسان الله (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • --------- 

  فرخی پور, سجاد؛ رفیعی, محسن؛ شریفی, معصومه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • ------------------ 

  احمدنژاد, امیر؛ کلباسی, زهرا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • Application of the Words Fe’l (acting), Amal (doing), and Son’ (making) in the Holy Quran and their Semantic Differences 

  میرجلیلی, علی محمد؛ میرجلیلی, علیرضا (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • بدون عنوان 

  کریمی, محمود؛ شیرزاد, محمد حسین؛ شیرزاد, محمد حسن (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • بدون عنوان 

  ولی پور, کاوه؛ حیدری تبریزی, حسین؛ چالاک, عزیزه (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • بدون عنوان 

  ستوده‌نیا, محمدرضا؛ حبیب‌اللهی, مهدی (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • بدون عنوان 

  عترت دوست (جانی پور), محمد (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)

 • بدون عنوان 

  زندرحیمی, مینا؛ شریفی مقدم, آزاده (دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2019-04-21)