دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • مفهوم علوم انسانی در اندیشه متاخر ویلهلم دیلتای 

  ملکی, فخری؛ داوری اردکانی, رضا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  دیلتای در بخش اول اندیشه اش برای استقلال بخشیدن به علوم انسانی موفقیت چندانی به دست نیاود بدین جهت برای یافتن راه حل مناسب اندیشه اولیه خود را مورد تامل و بازبینی قرار داد. دستاورد این تلاش مجدد این بود ...

 • نگاهی به امردینی درنسبت با امرسکولار و امر عرفی بازخوانی امر سکولار در روایت بیژن عبدالکریمی 

  میری, سیدجواد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  در عالم معاصر یکی از مهم­ترین مباحث، موضوع سکولاریسم است و بسیاری از فلاسفه در این حوزه دست به تأملات جدی زده­اند و در این مقاله که نقدی بر کتاب پرسش از امکان امر دینی به قلم بیژن عبدالکریمی است ما رویکرد ...

 • حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر 

  عبدالکریمی, بیژن؛ رضوی‌زاده, سید علیرضا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  ایده اصلی تفکر نیچه مفهوم "اراده معطوف به قدرت“ است که به عنوان بدیلی در مقابل تفکر متافیزیکی مطرح می‌گردد. تفکر نیچه پیام‌آور تفسیر نوینی از ساحت حیات فردی و اجتماعی انسان در جهان کنونی است. نقد رادیکال نیچه به سنت تفکر ...

 • اصالت روح: از منظر قرآن، فلاسفۀ اسلامی و عالمان معاصر غربی 

  گلشنی, مهدی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  از قدیم مساله دو بعدی بودن انسان، یعنی واجد جسم و روح بودن او، مورد مناقشه بوده است. در عصر جدید که فلسفه تجربه گرائی حاکم گردید، بیشتر این نظر رایج شد که اصالت با ماده است و روح و حیات ناشی از فعل و انفعالات ماده هستند.

 • سیر تطور اندیشه جان رالز و زمینه های شکل گیری نظریه عدالت 

  حبیبی کندسر, مصطفی؛ دیلم صالحی, بهروز؛ اسلامی, سعید (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  عدالت از مفاهیم بنیادینی است که نحله های فکری مختلف به آن توجه ویژه کرده اند.  جان رالز فیلسوف برجسته اخلاق و سیاست در حوزه اندیشه سیاسی مغرب زمین در زمره اندیشمندانی است که تلاش داشت تا پیرامون عدالت ...

 • میرزا ملکم خان و اندیشه ی روش 

  طباطبائی, محمدتقی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  این مقاله درپی توجیه این ادعا است که آن­چه در نوشته ­های میرزا ملکم­ خان درچارچوبِ تمایز عقل علمی از عقل طبیعی طرح می ­شود، نشان­گر توجه وی به جایگاه محوریِ اندیشه­ ی روش در شکل­ گیریِ عقلانیت علمی و هم­چنین، ایده­ ای مرکزی ...

 • فردید: نسبت غرب چونان متافیزیک و ساحت دل آگاهی 

  رجبی, مزدک (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  در این نوشته یکی از بنیادیترین مفاهیم تفکر معاصر ایران از نگاه مبدع و شارح آن سیداحمد فردید طرح میشود زیرا مرکز همه چالش "ما" با جهان معاصر در این مفهوم جستجو میشود: چیستی غرب. این نوشته در جستجوی این چیستی و نیز  نسبت آن ...

 • صورت بندی مسئله جهت داری تکنولوژی 

  شه گلی, احمد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  یکی از مسائل تکنولوژی، بحث جهت داری آن است که این موضوع همواره دارای موافقان و مخالفانی بوده است. برخی تکنولوژی را جهت دار و برخی قائل به خنثایی تکنولوژی هستند. آنها تکنولوژی را صرفاً ابزاری می دانند که جهت آن توسط کاربران ...

 • عدم تعین ترجمه و دور هرمنوتیکی 

  شقاقی, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  هانس گلاک در نقد تز عدم تعین ترجمه کواین، مدعی است این تز در مواجهه با دور هرمنوتیکی نسبتی دو گانه دارد: از یک سو کواین با مخالفت با فرض­های انتخابی، راه پذیرش دور هرمنوتیکی را سد می­کند، از سوی دیگر سناریوی ترجمه ریشه­ای ...

 • خوانش انتقادی مدل های وحدت علم در قرن بیستم 

  حاتمی, محمدمهدی؛ صادقی, رضا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  این مقاله به بررسی و ارزیابی مدل‌های وحدت علمِ قرن بیستم اختصاص دارد. به این منظور مدل­های وحدت علم را به دو دسته تقسیم و آنها را به طور جداگانه بررسی خواهیم کرد. نخستین دسته، مدل­هایی هستند که با تکیه برفیزیکالیسم از ...

 • طرفین گفتگو در دیالوگ گادامر: اشخاص یا اشیا 

  ایزدی نیا, حمیده؛ فتحی, حسن (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  گادامر همچون افلاطون «دیالوگ» را مبنای شناخت می­داند، بدین معنا که ما از طریق دیالوگ اشیا پیرامون خودمان را می­شناسیم. روشن است که برای تحقق دیالوگ، دست کم، دو طرف لازم است. در افلاطون، حداقل در نگاه اول، چنین به نظر می­آید ...

 • استنتاج و نسبت مفاهیم حق و سیاست بر اساس کتاب بنیادهای حق طبیعی فیشته 

  باقرزاده مشکی باف, محسن؛ صوفیانی, محمود (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2020-02-20)
  فیشته در کتاب بنیادهای حق طبیعی در دیالکتیکی دو سویه نه تنها مفهوم و اصل حق را از اصطلاحاتی در آغاز انتزاعی چون موجود متعقل، کنش‌گری، آزادی، آگاهی، دیگری و مفهوم بیناسوژه‌ای استنباط می‌کند بلکه در عین حال انضمامی ...