نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorنوروزی, یعقوبfa_IR
dc.contributor.authorقهرمانی, حجت الهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:28:07Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:28:07Z
dc.date.available1399-07-08T23:28:07Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:28:07Z
dc.date.issued2014-11-22en_US
dc.date.issued1393-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-02-24en_US
dc.date.submitted1393-12-05fa_IR
dc.identifier.citationنوروزی, یعقوب, قهرمانی, حجت اله. (1393). قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیم. فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی, 2(4), 58-72.fa_IR
dc.identifier.issn2322-3979
dc.identifier.urihttp://pab.journals.pnu.ac.ir/article_1885.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/155764
dc.description.abstractموسیقی شعر مجموعه ای از وزن عروضی،هماهنگی های صوتی و آوایی، و ردیف و قافیه را شامل می شود که با عنوان موسیقی بیرونی،موسیقی درونی و موسیقی کناری شناخته شده اند .هر کدام از این موسیقیهای چندگانه شعر ، علاوه بر غنای موسیقیایی شعر و آهنگین ساختن آن کارکردهای دیگری نیز برعهده دارند،که یکی از اساسی ترین این کارکردها کمک به انتقال مفاهیم و القاء معانی و اندیشه مورد نظر شاعر است.به این معنی که شاعر با بکارگیری اوزان مناسب،هماهنگیهای صوتی و آوایی کلمات ، ردیف و قافیه در پی انتقال اندیشه و مضمون و عاطفه مورد نظر خود است.در این میان نقش قافیه نیز برجسته است ،به این صورت که قافیه به عنوان یکی از انواع موسیقی شعر-موسیقی کناری-در انتقال معانی و مفاهیم نقش ویژه ای برعهده دارد و شاعران بزرگ، از این کارکرد قافیه در انتقال مفاهیم نهایت استفاده را برده اند و بدین صورت در شعر خود ،نوعی هارمونی و هماهنگی که خود مایه زیبایی و درخشش اثرشان شده است ، خلق کرده اند.در این مقاله به اهمیت قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در انتقال مفاهیم مورد نظر شاعر و القاء احساس و عاطفه و اندیشه شاعر خواهیم پرداخت .fa_IR
dc.format.extent287
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه پیام نورfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغیfa_IR
dc.subjectموسیقی شعرfa_IR
dc.subjectشعر معاصرfa_IR
dc.subjectقافیهfa_IR
dc.subjectهارمونی و هماهنگیfa_IR
dc.subjectانتقال مفاهیمfa_IR
dc.subjectحوزه معاصرfa_IR
dc.titleقافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیمfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeپژوهش کاربردیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه زبان و ادبیات فارسی،استادیار،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ماکو، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentمدرس دانشگاه پیام نور واحد پلدشتfa_IR
dc.citation.volume2
dc.citation.issue4
dc.citation.spage58
dc.citation.epage72


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد