نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآرتا, سید محمدfa_IR
dc.contributor.authorسبزیانپور, وحیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:25:54Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:25:55Z
dc.date.available1399-07-08T23:25:54Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:25:55Z
dc.date.issued2015-11-22en_US
dc.date.issued1394-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-08-09en_US
dc.date.submitted1394-05-18fa_IR
dc.identifier.citationآرتا, سید محمد, سبزیانپور, وحید. (1394). پرتو کنایات قرآنی در دیوان جامی. فصلنامه پژوهش‌های ادبی - قرآنی, 3(3), 63-92.fa_IR
dc.identifier.issn2345-2234
dc.identifier.issn2423-6284
dc.identifier.urihttp://paq.araku.ac.ir/article_16955.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/154904
dc.description.abstract<strong>چکیده</strong> کنایه‌ها، به سبب کوتاه بودن، در میان عامۀ مردم کاربرد بسیار دارند و از آنجا که دارای معنای مجازی هستند، اغلب شعرا و نویسندگان برای جلوگیری از بیان صریح و مستقیم از کنایه استفاده می‌کنند. کنایه، چون تصویر ساز است و ذهن شنونده را در تعلیق می‌گذارد، زیبایی هنری می‌آفریند؛ به همین دلیل کنایه در ادبیات، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است و شاعران از آن بهره‌های فراوانی برده‌اند. عبدالرحمان جامی نیز از جمله سخنوران و نویسندگانی است که در آثار خویش با رویکردی ویژه، بدین مهم پرداخته است و کنایه به عنوان ابزاری کارآمد در علم بیان، مورد توجه او قرار گرفته تا آنجا که بسیاری از سخنان خود را در قالب این شیوة بیانی مطرح ساخته است. در این پژوهش، کارکردهای کنایات قرآنی در دیوان اشعار جامی، بررسی شده و نگارنده در صدد است تا رابطۀ کنایات به کار رفته در دیوان جامی و کنایات و تعابیر کنایی موجود در قرآن کریم را مشخص کند و میزان شباهت و اشتراک این مقولۀ ادبی را در قرآن کریم و دیوان جامی بازنماید.   برآیند این تحقیق نشان می‌دهد که جامی در به کارگیری کنایه در اشعارش، به سه شیوه از قرآن اثرپذیرفته است: الف) همان تعبیر کنایی قرآن را عیناً در شعرش بکار گرفته است؛ ب) به تعبیر یا لفظ قرآنی، که در قرآن معنای کنایی نداشته، معنایی کنایی داده و از لفظ قرآنی کنایۀ جدیدی خلق کرده است؛ ج) همان کنایۀ قرآنی را با بار معنایی جدیدی به کار برده و معنی کنایی جدیدی برآن افزوده است<strong>.</strong> <strong> </strong>fa_IR
dc.format.extent559
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه اراکfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه پژوهش‌های ادبی - قرآنیfa_IR
dc.relation.ispartofLiterary Quranic Researchesen_US
dc.subjectکنایهfa_IR
dc.subjectقرآن کریمfa_IR
dc.subjectدیوان جامیfa_IR
dc.subjectتأثیرپذیریfa_IR
dc.subjectقرآن و ادبیاتfa_IR
dc.titleپرتو کنایات قرآنی در دیوان جامیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی - پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاهfa_IR
dc.contributor.departmentاستاد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی کرمانشاهfa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue3
dc.citation.spage63
dc.citation.epage92


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد