26.1, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • بررسی وضعیت نسبت کلسیم به منیزیم در برخی از آب‌های آبیاری کشور 

  دهقانی, فرهاد؛ راهنمایی, رسول؛ ملکوتی, محمد جعفر؛ سعادت, سعید (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
  کلسیم و منیزیم دو عنصر ضروری برای رشد گیاهان و از عناصر اصلی در تمام سامانه‌های طبیعی هستند. نسبت کلسیم به منیزیم یکی از پارامتر‌های مهم در ارزیابی کیفیت آب‌های آبیاری است. کاهش این نسبت به مقادیر کوچکتر از یک، ...

 • اثر کم‌آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی میوه و روغن زیتون رقم کرونائیکی 

  نیکبخت, جعفر؛ طاهری, مهدی؛ سکاکی, محسن (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
             این پژوهش به منظور بررسی اثر کم‌آبیاری بر شاخص‎های کمی و کیفی عملکرد محصول زیتون رقم کرونائیکی در ایستگاه تحقیقات زیتون طارم زنجان واقع در گیلوان با طول جغرافیایی ¢05 °49 شرقی و عرض جغرافیایی ¢47 °36 ...

 • ارزیابی تلفیق سامانه‌های جمع‌آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ‌های بادام در شرایط دیم 

  یداللهی, عباس؛ تیموری, نوربخش؛ عبدوسی, وحید؛ ساریخانی خرمی, سعادت (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
  ایران سرزمین خشک و نیمه­خشک است که بخش قابل توجهی از اراضی آن، سیل­خیز یا شیب­دار می­باشد. توسعه باغ­های دیم، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در راستای افزایش سطح زیر کشت در این اراضی ...

 • بررسی وضعیت خشکسالی کشاورزی بر اساس رطوبت خاک در ایستگاه سینوپتیک قزوین 

  رمضانی اعتدالی, هادی؛ لیاقت, عبدالمجید؛ پارسی نژاد, مسعود؛ رمضانی اعتدالی, مجتبی (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
         از دیدگاه کشاورزی، خشکسالی زمانی که رطوبت خاک از نیاز واقعی محصول کمتر باشد و منجر به خسارت در محصول شود، اتفاق می­افتد. برای بیان کمی خشکسالی، از شاخص­های خشکسالی استفاده می­ شود که بیشتر از بارندگی برای ...

 • پهنه‌بندی شاخص‌های کیفی آب زیرزمینی شهرکرد به منظور استفاده در طراحی سامانه‌های آبیاری 

  حشمتی, سیده سمیرا؛ بیگی‌هرچگانی, حبیب‌الله (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
          آب زیرزمینی دشت شهرکرد تنها منبع مهمّ آب برای کشاورزی در دشت شهرکرد است.  به علت برداشت بی­رویه آب برای آبیاری، سطح این سفره در حال افت است.  آبیاری قطره­ای به طور بالقوه می­تواند در مصرف آب زراعی صرفه­جویی ...

 • تاثیر زهکشی سطحی و زیرزمینی بر عملکرد برنج و اجزای آن در اراضی شالیزاری 

  درزی, عبداله؛ میرلطیفی, سید مجید؛ شاهنظری, علی؛ اجلالی, فرید؛ مهدیان, محمد‌حسین (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
  مدیریت مناسب آب در شالیزارها، مهمترین اقداماتی است که نقش مهمی در میزان سودمندی سایر نهاده­های تولید در کشت برنج دارد. یک عملیات مهم برای مدیریت آب، احداث سیستم­های زهکشی می­باشد. در این تحقیق، اثر سیستم­­های مختلف ...

 • بررسی تاثیر یکپارچه سازی اراضی شالیزاری بر عملکرد برنج 

  اجلالی, فرید؛ توسلی, محمد رضا؛ عسگری, احمد (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
  برنج یکی از محصولات غذایی اساسی و استراتژیک است که در شالیزارهای سنتی در استان مازندران با سختی  بسیار، هزینه زیاد و عملکردی کم  تولید می شود. با توجه به نقش و سهمی که استان مازندران در تولید این محصول از نظر اقتصادی ...

 • مدیریت آبیاری گندم با استفاده از آب شور در اراضی جنوبی استان خوزستان 

  گوشه, محی الدین؛ غالبی, سعید (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
           از ویژگی­های مهم اراضی جنوبی دشت خوزستان، سطح ایستابی بالا، عدم وجود زهکشی کافی، بافت سنگین خاک و درجه حرارت و تبخیر بالا می باشد. بی شک، دور و عمق آبیاری در اراضی با زهکش ضعیف با اراضی بدون مشکل (با شرایط ...

 • تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور 

  دستورانی, محمد تقی؛ پورمحمدی, سمانه؛ رحیمیان, محمدحسن (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
  برآورد دقیق میزان تبخیر - تعرق واقعی محصولات زراعی و باغی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و بهینه سازی آب خصوصاً در مناطق خشک و کم آب دارد. در این تحقیق، ارزیابی الگوریتم سبال (توازن انرژی سطحی زمین) در برآورد تبخیر ...

 • اثر آبیاری قطره‌ای، جویچه‌ای و کود شیمیایی در تولید بذر چغندر قند 

  قدمی فیروزآبادی, علی؛ میرزایی, محمد رضا؛ سیدان, سید محسن (موسسه تحقیقات خاک و آبAgricultural Research,Education and Extension Organization, 2012-05-21)
  در این تحقیق، اثر دو روش آبیاری قطره­ای( نواری) و جویچه‌ای و سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد، کارایی مصرف آب، درصد بذر استاندارد و درصد جوانه زنی بذر چغندرقند بررسی شد. آزمایش به ...