نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorقربانی, ابراهیمfa_IR
dc.contributor.authorاکبری, کریمfa_IR
dc.contributor.authorآقازاده, رحیمfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T17:11:35Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T17:11:36Z
dc.date.available1399-07-08T17:11:35Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T17:11:36Z
dc.date.issued2014-09-23en_US
dc.date.issued1393-07-01fa_IR
dc.identifier.citationقربانی, ابراهیم, اکبری, کریم, آقازاده, رحیم. (1393). بررسی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از خانه فرزندان(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه). فصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدر, 6(2223), 33-48.fa_IR
dc.identifier.urihttp://dles.jrl.police.ir/article_12723.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/15131
dc.description.abstractزمانی که نوجوان و یا جوانی به هر دلیلی )منطقی یا غیرمنطقی( از خانه فرار می کند، خود و پیرامونش، را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد. فرار، آغاز بی خانمانی است و همین امر، زمینه ارتکاب بسیاری از جرائم را فراهم می کند. پسران و دختران فراری برای امرار معاش به سرقت، تکدی گری، توزیع موادمخدر، مشروبات الکلی و کالاهای غیرمجاز، روسپیگری و... اقدام می کنند. فرار از خانه تعرض به قاعده کهن و مرسوم زمان های دیروز و امروز است که خانه را محل آرامش افراد می داند, نه محلی که باید از آن گریخت. این تعرض و جدال, جامعه را تحر کی کرده و آشفتگی های خاصی را دامن می زند. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 72 نفر به عضویت در جامعه آماری تحقیق درآمدند و تعداد 46 سوال، با استفاده از طیف لیکرت طراحی و در اختیار تمامی اعضای نمونه قرار داده شد. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل 0.772 محاسبه گردید. برای بررسی نرمالیته داده ها از آزمون K-S استفاده و در نهایت آزمون t برای آزمون فرضیه ها به کار گرفته شد. نتایج نشان می دهد که اعتیاد والدین تاثیر بسزایی در گرایش به اعتیاد فرزندان و فرار از خانه آن ها دارد. همچنین مشخص گردید که فرزندان دارای والدین معتاد معمولا زودرنج، پرخاشگر، مضطرب، نا امید و خجالتی، و کم رو بوده و اعتماد به نفس کمتری دارند. تحقیقات رابطه مستقیم اعتیاد با روسپیگری و سرقت را تایید می کند. تمایل به فرار در مورد جوان ها بخصوصافراد 14 تا 18 ساله قوی تر است و اکثر جامعه نمونه 14 سالگی را زمان شروع فرار می دانند.fa_IR
dc.format.extent260
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپلیس مبارزه با مواد مخدر ناجاfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه مطالعات مبارزه با مواد مخدرfa_IR
dc.relation.ispartofQuarterly Anti-Narcotics Studiesen_US
dc.subjectاعتیادfa_IR
dc.subjectفرارfa_IR
dc.subjectسرقتfa_IR
dc.subjectروسپیگریfa_IR
dc.subjectپرخاشگریfa_IR
dc.titleبررسی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از خانه فرزندان(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume6
dc.citation.issue2223
dc.citation.spage33
dc.citation.epage48


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد