مرور دوره 6, شماره 2223 بر اساس تاریخ انتشار

 • تاثیر شناسایی کانو نهای جرم در پیشگیری از جرایم مواد مخدر در شهر بیرجند در سال 1392 

  تقی زاده, حسین (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  ارزیابی هدف ازپژوهش حاضرشناسایی کانونهای جرم وتاثیرآن برپیشگیری ازجرایم موادمخدردرمحدوده جغرافیای شهربیرجند در سال 1392 است. نوع تحقیق کاربردی وروش تحقیق درپژوهش حاضر پس رویدادی است دراین پژوهش جامعه آماری به صورت تمام ...

 • بررسی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از خانه فرزندان(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه) 

  قربانی, ابراهیم؛ اکبری, کریم؛ آقازاده, رحیم (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  زمانی که نوجوان و یا جوانی به هر دلیلی )منطقی یا غیرمنطقی( از خانه فرار می کند، خود و پیرامونش، را تا شعاعی وسیع به طرق مختلف در معرض آسیب ها و خطرات بسیار زیادی قرار می دهد. فرار، آغاز بی خانمانی است و همین امر، زمینه ...

 • تهدیدهای قاچاق مواد مخدر علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 

  العابدین حسن بگلو, زین؛ حسن بگلو, غلامرضا (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  مخوف تر از سلاح شیمیایی و کشتار جمعی ، سلاحی در افغانستان تولید انبوه می شود که در پایان قرن بیستم درآمد حاصل ازآن بین 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین زده می شد. قاچاق مواد مخدر واعتیاد در کنار سه بحران دیگر بشریت را در قرن ...

 • طبقه بندی منطقه ای متامفتامین با استفاده از کروماتوگرافی گازی-اسپکتروسکوپی جرمی و کمومتریکس 

  یوسفی نژاد, سعید؛ بهرام, مرتضی (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  با توجه به عوارض شدید روحی و جسمی ناشی از متامفتامین )شیشه(، پیشگیری از توزیع و گسترش این ماده مخدر در دستور کار پلیس مواد مخدر بوده و هست. از طرف دیگر، از چندین سال قبل آنالیزهای دستگاهی و دقیق برای شناسایی کمی و کیفی ...

 • راهبردها و چالش های جامعه بین الملل در کنترل پیش سازها 

  حیدری, زهرا (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  گزارش جهانی مواد مخدر 2014 در نظر دارد با بازنگری جهانی و تحلیل دستاوردها بر مبنای داده های موجود،به جامعه بین الملل در پرداختن به خسارات و تلفاتی که تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر همچنان بر جوامع تحمیل می کند، کمک ...

 • قاچاق مواد مخدر در فضای سایبری 

  کمانگر, محمد؛ کاظمی, احمد (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  توزیع و فروش مواد مخدر از طریق اینترنت با سرعت در حال گسترش است و مصرف مواد مخدر اینترنتی توسط جوانان که بیشتراز زمان قبل از دبیرستان شروع می شود ، تاثیرات بسیار منفی را بر آنها می گذارد،و این موضوع نگران کننده است،برخی ...

 • مواد روانگردان جدید(قسمت دوم) 

  حبیب زاده, اصغر؛ محمدصالحی, محمد (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا, 2014-09-23)
  مواد روانگردان جدید(NPS) با اسامی و اشکال مختلف در بازار غیرقانونی عرضه می شوند. اغلب این مواد دارای ترکیبات ناشناخته ای هستند که ممکن است دارای اثراتی مشابه با مواد مخدر غیر قانونی موجود در بازار باشند. این مواد از طرق ...