نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorخداویردی زاده, مسعودfa_IR
dc.contributor.authorامین, احمدرضاfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T23:08:00Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T23:08:00Z
dc.date.available1399-07-08T23:08:00Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T23:08:00Z
dc.date.issued2017-10-23en_US
dc.date.issued1396-08-01fa_IR
dc.date.submitted2016-10-20en_US
dc.date.submitted1395-07-29fa_IR
dc.identifier.citationخداویردی زاده, مسعود, امین, احمدرضا. (1396). طراحی، شبیه سازی و ارزیابی یک سیستم مخابراتی ضد اختلال پرش فرکانسی در کانالهای ارتباطی چند مسیره. فصلنامه پدافند غیرعامل, 8(3), 53-63.fa_IR
dc.identifier.issn2008-6849
dc.identifier.urihttps://pd.ihu.ac.ir/article_200727.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/147923
dc.description.abstractدسترسی به یک ارتباط مخابراتی امن و مقاوم در برابر اختلال، از جمله اهداف مهم در طراحی سیستم های مخابراتی می باشد. در حال حاضر سیستم مخابراتی پرش فرکانسی به عنوان یک روش ضد اختلال مطرح می باشد که امکان ایجاد یک ارتباط ایمن را فراهم می نماید. تحقق عملیاتی یک سیتم پرش فرکانسی در کانالهای چند مسیره با دستیابی به نرخ خطای پایین اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله با توجه به اختلالاتی که در طول مسیر بر روی سیگنال اعمال می شود، فرستنده و گیرنده یک سیستم مخابراتی پرش فرکانسی با در نظر گرفتن ملاحظات همزمان سازی در کانال چند مسیره طراحی می گردد. با شبیه سازی سیستم طراحی شده در کانالهای با نویز سفید گوسی، محوشدگی رایلی و کانال چندمسیره، روش همزمان سازی بکار گرفته شده و عملکرد آن از نظر میزان خطای بیت، ارزیابی می گردد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان می دهد برای دستیابی به میزان خطای بیت یکسان اختلاف مقدار سیگنال به نویز این سیستم با حالت تئوری کمتر از 0.5 دی بی می باشد و با توجه به نمودارهای خطای به دست آمده از شبیه سازی، سیستم پرش فرکانسی طراحی شده برای تحقق عملیاتی مطلوب به نظر می رسد.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه جامع امام حسین(ع)fa_IR
dc.publisherImam Hussein Universityen_US
dc.relation.ispartofفصلنامه پدافند غیرعاملfa_IR
dc.relation.ispartofPassive Defense Quarterlyen_US
dc.subjectپرش فرکانسیfa_IR
dc.subjectهمزمان سازیfa_IR
dc.subjectرهیابیfa_IR
dc.subjectردیابیfa_IR
dc.subjectکانال چندمسیرهfa_IR
dc.titleطراحی، شبیه سازی و ارزیابی یک سیستم مخابراتی ضد اختلال پرش فرکانسی در کانالهای ارتباطی چند مسیرهfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.contributor.departmentدانشگاه امام حسین (ع)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشگاه امام حسین (ع)fa_IR
dc.citation.volume8
dc.citation.issue3
dc.citation.spage53
dc.citation.epage63


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد