نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآفرین, فریدهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:58:49Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:58:49Z
dc.date.available1399-07-08T22:58:49Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:58:49Z
dc.date.issued2020-07-22en_US
dc.date.issued1399-05-01fa_IR
dc.date.submitted2020-06-04en_US
dc.date.submitted1399-03-15fa_IR
dc.identifier.citationآفرین, فریده. (1399). تحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19. مجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز, 14(31), 247-278. doi: 10.22034/jpiut.2020.40171.2578fa_IR
dc.identifier.issn2251-7960
dc.identifier.issn2423-4419
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40171.2578
dc.identifier.urihttps://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_10991.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/144469
dc.description.abstractهدف مقاله این است که از نحوه طرح مفاهیم هایدگر در «هستی و زمان» برای شرح نسبت‌ها، یافت‌حال و حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19 استفاده کند. با روش تحلیلی-تطبیقی و رویکرد اگزیستانسیالیسم کاربردی در این مواجهه نسبت‌هایی چون علمی و پدیدارشناختی ضمن معرفی نسبت‌های القایی سرمایه‌داری شرح داده شده‌اند. ضمن مطالعه یافت‌حال و حال برسانده‌ی آن، متوجه اهمیت در-جهان-هستن دازاین در پرتوی مفهوم بدن‌زیسته می‌شویم. یافت‌حال به‌طور خلاصه احساس درونی نیست، بلکه در نسبت‌ها و رابطه‌ها شکل می‌گیرد و امکان‌هایی را پدیدار می‌کند. نسبت‌های پدیدارشناختی، مواجهه با کوید 19، وجوه مختلف رویارویی، یافت‌حال‌ها و در نتیجه حال‌هایی را در بدن‌زیسته به‌وجود می‌آورد. ترس و اضطراب بسته به نوع مواجهه و رویارویی دو نوع یافت‌حال است که از حالت ضعیف به قوی حال‌های متفاوتی را رقم می‌زند. دازاین در ترس، حال‌هایی چون فرار، بی‌تفاوتی، بیماری‌هراسی، ترس‌دائمی از کوید 19، دیگرترسی، دیگری‌هراسی، ترس از مرگ را تجربه می‌کند. اضطراب در حالت قرنطینه مطلق و نیز برای برخی افراد مبتلای بستری در بیمارستان، قریب به فوت روی‌ می‌دهد. اضطراب حاکی از خنثی‌شدن همه امکان‌ها و سربرآوردن پرسش از کیستی و چیستی دازاین است. نحوه زیستن اضطراب در قرنطینه مطلق یا مرگ تدریجی در بیمارستان، تجربه مرگ به معنای هایدگری، است. تحلیل یافت‌حال‌های دازاین در این شرایط به روشن‌سازی عملکرد دازاین می‌انجامد که می‌تواند به بهبود اقدامات بشر در بحران‌های مربوط به حوزه بهداشت و سلامت منجر شود.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه تبریزfa_IR
dc.publisherUniversity of Tabrizen_US
dc.relation.ispartofمجله پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریزfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Philosophical Investigationsen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22034/jpiut.2020.40171.2578
dc.subjectترس‌fa_IR
dc.subjectاضطرابfa_IR
dc.subjectیافت‌حالfa_IR
dc.subjectکوید 19fa_IR
dc.subjectدازاینfa_IR
dc.subjectهایدگرfa_IR
dc.titleتحلیل هایدگری از یافت‌حال‌های دازاین در مواجهه با کوید 19fa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله علمی- پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار گروه پژوهش هنر، دانشگاه سمنان، ایران، سمنانfa_IR
dc.citation.volume14
dc.citation.issue31
dc.citation.spage247
dc.citation.epage278


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد