نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-08T22:51:47Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:51:47Z
dc.date.available1399-07-08T22:51:47Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:51:47Z
dc.date.issued2016-03-20en_US
dc.date.issued1395-01-01fa_IR
dc.date.submitted2018-10-23en_US
dc.date.submitted1397-08-01fa_IR
dc.identifier.citation(1395). ظرفیت‌های درونی اسلام جهت تعامل و گفتگو با تمرکز برنقش حج در همگرایی جهان اسلام / یعقوب توکلی ـ محسن محمدی. جریان شناسی دینی-معرفتی در عرصه بین الملل, 4(11)fa_IR
dc.identifier.urihttp://pma.journals.miu.ac.ir/article_2062.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/141857
dc.description.abstractهرچند جهان اسلام همواره با دیالکتیک عوامل اتحادبخش و تفرقه­افکن مواجه بوده است ولی هر بار عناصر اتحادبخش در سطح وسیعی بروز کرده­اند, زمینه اتحاد فراهم شده است. این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اسلام از چه ظرفیت­های درونی جهت تعامل و گفتگو برخوردار است. در این بین حج به عنوان عبادتی جهانشمول که هر ساله مسلمانانی را از سرتاسر جهان در قالب برقراری مناسکی یکسان در زمان و مکانی یکسان گردهم جمع می­کند مورد توجه قرار گرفته است تا ظرفیت­های آن در برقراری و تقویت تعامل و گفتگو در جهان اسلام بررسی شود. حج با تقویت هویت تمدنی و تمرکز بر دشمن مشترک ظرفیت برقراری تعامل و گفتگوی سیاسی جهان اسلام را دارد. از طرف دیگر تقویت هویت دینی و سرمایه اجتماعی در حج ارتباطات مسلمانان را تقویت می­کند. جمعی بودن و ساختارشکن بودن مناسک حج، مناسکی تعامل­بخش را ایجاد می­کند. افزون بر این فضای اخلاقی و زمینه تعامل اقتصادی در حج در راستای گسترش تعامل و گفتگو در جهان اسلام قابل تحلیل است.fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherجامعه المصطفی ـ پژوهشگاه بین المللی المصطفیfa_IR
dc.relation.ispartofجریان شناسی دینی-معرفتی در عرصه بین المللfa_IR
dc.subjectگفتگوی سیاسیfa_IR
dc.subjectگفتگوfa_IR
dc.subjectهم­گرایی فقهیfa_IR
dc.subjectهم­گرایی اخلاقیfa_IR
dc.subjectتعامل اقتصادیfa_IR
dc.titleظرفیت‌های درونی اسلام جهت تعامل و گفتگو با تمرکز برنقش حج در همگرایی جهان اسلام / یعقوب توکلی ـ محسن محمدیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume4
dc.citation.issue11


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد