جستارهای سیاسی معاصر

ارسال های اخیر

 • دیدگاه آیت الله سیدعبدالحسین لاری در باب مشروطیت (با تاکید و بررسی دو رساله مهم از سید لاری در باب مشروطه) 

  حسینی, سید رضا؛ طاهریان, محمدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  اهمیت نهضت مشروطیت در ایران و تفکرات حاکم بر آن ،از موضوعاتی است که در حوزه اندیشه سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است.برای فهم مبانی نظری موافقان و مخالفان مشروطه رجوع به رسائل و کتابهای دو طیف از اهمیت بسزایی برخوردار است ...

 • تحلیل وبررسی پیامدهای اصلاحات ارضی درایران با تاکید بر نظریه دگرگونی بزرگ کارل پولانی 

  ساداتی نژاد, سید مهدی؛ صالحی وثیق, محمدرضا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  اصلاحات ارضی به‌عنوان تغییر در اشکال جدید زمین‌داری و سازمان‌دهی اجتماعی جایگاه ویژه‌ای در فهم تاریخ معاصر ایران و انقلاب اسلامی دارد. در همین راستا و بنا به اهمیت سال‌های بعد از اصلاحات ارضی و منتهی به انقلاب اسلامی، این ...

 • نقش نظام حکمرانی آموزش عالی در ارتقاء هویت ملی ایران 

  حسنی فر, عبدالرحمن؛ عباس زاده مرزبالی, مجید (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  هویت ملی ازجمله عرصه هایی است که هر حکومتی‌ می تواند با اتخاذ سیاست‌ها و خطی مشی های راهبردی به مدیریت مناسب این حوزه بپردازد و بدین وسیله، گرایش اعضای جامعه‌ دانشجو و دانشور جامعه علمی و دانشگاهی را نسبت به آن از مسیر ...

 • شکاف‌های اجتماعی درون قومی و پیامدهای سیاسی آن در ایران: مطالعه موردی بلوچ 

  مولودی, امیر؛ خرمشاد, محمدباقر؛ احمدی, حمید؛ رهبر, عباسعلی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  در فرایند سیاسی شدن اقوام در ایران، بلوچ‌ها یکی از سیاسی‌ترین اقوام ایرانی است. بلوچ‌ها مانند هر جامعه‌ای دیگری دارای برخی فاصله‌های درون قومی است که بر رفتار سیاسی این قوم تأثیرگذار است. شناخت این تمایزات و پیامدهای سیاسی ...

 • واکاوی شکل‌گیری و کنش جمعی جمعیت فدائیان اسلام علیه رژیم پهلوی دوم بر اساس مدل تلفیقی اسپریگنز – تیلی 

  حاتمی, محمدرضا؛ بیگی, علیرضا؛ ندافان, مسعود (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  جمعیت فدائیان اسلام به رهبری نواب صفوی، اصلی‌ترین تشکل اسلامی مخالف سلطنت پهلوی دوم با مشی مبارزه سیاسی- مسلحانه بود. در این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال هستیم که از منظر چارچوب تحلیلی اسپریگنز و تیلی، جمعیت فدائیان اسلام ...

 • تأملی بر جبران ضرر و زیان اداری در صیانت از حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و عراق 

  فقیه حبیبی, علی؛ الخفاجی, زید؛ محسنی, وجیهه (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  ضرر و زیان اداری به عنوان بخشی از جریان اداره امور و ناقض حقوق شهروندی مطرح بوده و توجه به جبران آنها در حقوق اداری در صیانت از حقوق شهروندی بسیاری از کشورها پذیرفته شده که ایران و عراق از آن مستثنی نبوده اند. در کشور ایران ...

 • تحلیل نقش ساختار اجتماعی منطقه غرب آسیا در شکل‌گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی 

  نصر اصفهانی, محسن؛ نصرالهی, فاطمه؛ دلیر پور, پرویز؛ کاظمی, احمد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  دراین مقاله براساس ساختار اجتماعی که ونت در رویکرد سازه‌انگاری ارائه داده است، به تحلیل چگونگی شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی درمنطقه غرب آسیا پرداخته شده است. براین اساس زیرساخت-های سه‌گانه معنایی، مادی و منافع ...

 • نقش حق ‏ خواهی در رسیدن به آرمان مطلوب در اندیشه ‏ی سیاسی امام خمینی (ره) و آ یت ‏ ال ل ه خامنه ‏ ای (مدظله) 

  مرتضوی امامی زواره, سیدعلی؛ محموداوغلی, رضا؛ روحانی, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-05-21)
  این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به منظور بررسی نقش حق‏خواهی در رسیدن به آرمان مطلوب در اندیشه ‏ی سیاسی امام خمینی (ره) و آیت‏الله خامنه‏ای بر اساس نظریه‏ی گفتمان لاکلا و موفه و یافتن پاسخ برای پرسش‏های: « آرمان مطلوب در ...

 • اختلاف چین و آمریکا در سازمان تجارت جهانی و تاثیر آن بر رقابت استراتژیک برای هژمونی 

  فتح الهی, افشار؛ حاجی مینه, رحمت؛ دهشیار, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-02-20)
  یکی از سیاست‌های چین برای رسیدن به جایگاه هژمونی، نفوذ موثر در سازمانها و نهادهای مالی بین‌المللی است، تا از ظرفیت آنها در راستای ارتقای قدرت ملی استفاده کند. چین تنها کشوری است، که در شرایط فعلی رقیب استراتژیک آمریکا محسوب ...

 • بررسی تطبیقی"مواجهه با مدرنیته غربی" در آراء فلسفی سیداحمد فردید و رضا داوری 

  ایمانی, علی؛ آذرنگ, پوریا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2024-05-21)
  چگونگی مواجهه روشنفکران و صاحبان آراء در ایران با مدرنیته غربی تاثیرگذارترین رویداد تاریخ معاصر ایران است. در این پژوهش ابتدا ورود مدرنیته غربی به ایران در چارچوب سه مدل تجدد توپخانه‌ای، تجدد قانونگذار و تجدد نهادساز تحلیل ...

 • طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی 

  بازگیر, افشین؛ عظیمی, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  هدف تحقیق طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی است که از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی–اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه علوم سیاسی در دستگاه‌های دولتی ...

 • تعامل سیاست و طبقات اجتماعی در دوره پهلوی دوم 

  دهقانی خواه, ابراهیم؛ پرتوی, اصغر؛ جعفری, سید فرشید (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  در یک رویکرد جامعه شناسانه، طبقات اجتماعی یکی از عوامل موثر سیاسی شناخته می شوند که میزان اثر گذاری آن بستگی به قدرت دولت و ماهیت طبقات دارد. طبقات اجتماعی با توجه به متغیر زمان و مکان و عواملی از قبیل توسعه صنعتی، نوسازی ...

 • تکوین دولت در مکه پیش از اسلام 

  مهدوی زادگان, داود (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  برداشت رایج میان محققان این است که با وجودی که سرزمین های شمالی و جنوبی شبه جزیره عربستان سابقه دیرینه ای در تکوین دولت داشتند، اما عرب جاهلی حجاز در بی دولتی به سر می بردند تا اینکه با بعثت رسول الله و دعوت دین مبیین ...

 • بررسی سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران 

  هاشمی فرا, مجید؛ اسماعیلی, محمد مهدی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-03-21)
  در مطالعه سیاست های حاکم بر برنامه های توسعه دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی ایران ، چارچوبی تحلیلی به منظور درک فرایند و علل ناکامی های توسعه اقتصادی در هفتاد سال اخیر واکاوی گردید.با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای ، ...

 • بازخوانی چالشها و فرصتهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیای منابع انرژی بین ایران و ترکیه 

  شایان, فاطمه؛ میری, سید جواد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  این مقاله به بررسی موانع و فرصتهای ابعاد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی صادرات گاز ایران در بازار ترکیه می پردازد. ایران با توجه به منابع غنی گازی می تواند از این فرصت برای ارتقای توان اقتصادی خود بهره گیرد. روش پژوهش ، مدل ...

 • ظرفیت شناسی مفهوم بیعت و تبیین مردم‌ سالار از آن در فقه سیاسی معاصر اهل سنت 

  کلانتری, ابراهیم؛ آل نبی, سید محسن (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  چکیدهاز مشخصه‌های بارز فقه سیاسی معاصر رهگیری مفاهیم جدید در میراث فقهی و ارزیابی مجدد آنها بر حسب مقتضیات کنونی است. بیعت از مفاهیم پایه و مهم‌ترین عنصر در منظومه فقه سیاسی معاصر اهل سنت است که به نظر آنان به دلیل هماهنگی ...

 • تبیین منافع ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در اتحاد موسوم به محور مقاومت 

  باقری, محسن؛ یزدانی, عنایت الله؛ بصیری, محمد علی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  حمایت ایران از جنبش‌های حزب‌الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، در کنار اتحاد با سوریه را می‌توان از جمله مهم‌ترین تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران محسوب نمود. در این بین سوالی که ...

 • رقابت امنیتی روسیه و ایالات متحده در خاورمیانه 2015-2020 

  باقی مجرد, مهدی؛ وثوقی, سعید؛ ابراهیمی, شهروز (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-09-23)
  رقابت امنیتی روسیه و ایالات متحده در مناطقی مانند اروپای شرقی(بحران اکراین)، خاورمیانه (بحران سوریه) به شدت در حال افزایش است. منطقه خاورمیانه از سال 2015 به بعد با حضور نظامی جدی روسیه در سوریه، به اولویتی در سیاست خارجی ...

 • اصول و مبانی تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه 

  مقدسی, حسین؛ بیاتی, محمدحسین؛ موسوی, سید محمدصادق؛ نقیبی, سید ابوالقاسم (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-06-22)
  بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت‌های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ...

 • تحلیلِ نظری تحولات پایگاه اجتماعی دولت در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران از آغاز تا کنون 

  علیخانی, سعید؛ مایلی, محمد رضا؛ تفضلی, حسین؛ دارابی, علی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیIHCS, 2023-06-22)
  در این پژوهش بطور برجسته با دو مفهوم مواجه خواهیم بود؛ طبقه حاکم (در اینجا به مثابه دولت) و پایگاه اجتماعی (به منزله طبقه پیرو و تحت حکمرانی) «موسکا» جامعه را متشکل از دو گروه حاکم و تحت حکمرانی برمی شمارد. طبقه حاکم نیز ...

View more