نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorبحرانی, محمودfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:37:08Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:37:08Z
dc.date.available1399-07-08T22:37:08Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:37:08Z
dc.date.issued2009-03-21en_US
dc.date.issued1388-01-01fa_IR
dc.date.submitted2012-07-29en_US
dc.date.submitted1391-05-08fa_IR
dc.identifier.citationبحرانی, محمود. (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش. مطالعات روانشناختی, 5(1), 51-72. doi: 10.22051/psy.2009.1591fa_IR
dc.identifier.issn2538-2942
dc.identifier.issn2538-2950
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22051/psy.2009.1591
dc.identifier.urihttps://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1591.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/136483
dc.description.abstractهدف ازاین پژوهش بررسی اعتبار وپایایی فرم اصلاح شده مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر(1981) برای اندازه گیری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دوره راهنمایی بود. به این منظور نمونه‌ای 198نفری متشکل از 110دانش آموز پسر و88 دانش‌آموز دختر پایه دوم راهنمایی از شش مدرسه ازنقاط مرکزی شهر شیراز به روش خوشه‌ای انتخاب شدند و مقیاس مذکور را تکمیل کردند. ضرایب همسانی درونی ازطریق محاسبه همبستگی هر سؤال با نمره کل مقیاس‌ها بین 30/0 تا 78/0به دست آمد . تحلیل عوامل به عمل آمده در سئوال‌های مقیاس توانست چهارعامل را مشخص کند که بعد انگیزش درونی را به صورت کلی وبا وضوح زیادی نشان می‌داد . پاره مقیاس‌ها ی انگیزش بیرونی نیز با وضوح کمتری در این تحلیل تشخیص پذیر بودند. نتایج این تحلیل عامل با تحلیل به عمل آمده مؤلفان مقیاس همخوانی دارد. علاوه براین رابطه ابعاد مختلف مقیاس انگیزش هارتر با یکدیگر و با نمره‌های پیشرفت تحصیلی (معدل) دانش‌آموزان در حد انتظار بود وگواهی بر روایی مقیاس است. ضرایب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شده برای ابعاد وپاره مقیاس‌های این ابزار نیز در حد مطلوب و حاکی ازثبات دراندازه گیری انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان ایرانی است.fa_IR
dc.format.extent177
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه الزهراء(س)fa_IR
dc.publisherAlzahra Universityen_US
dc.relation.ispartofمطالعات روانشناختیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Psychological Studiesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22051/psy.2009.1591
dc.subjectانگیزش تحصیلیfa_IR
dc.subjectمقیاس انگیزشی هارترfa_IR
dc.subjectرواییfa_IR
dc.subjectپایاییfa_IR
dc.subjectدانش‌آموزان دوره راهنماییfa_IR
dc.titleبررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزشfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume5
dc.citation.issue1
dc.citation.spage51
dc.citation.epage72


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد