دوره 1, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی 

  نیک پناه, منصور؛ نوری, ابراهیم (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  چکیده عبادت خداوند، دلیل آفرینش انسان از سوی خداوند است. بر این اساس، مفسران مختلف چون به این اصطلاح رسیده اند به توضیح و تبین مطلب پرداخته‌اند. امام فخر رازی و علامه طباطبایی، از بزرگترین مفسران اهل سنت و تشیع می‌باشند؛ ...

 • فایل کامل مقالات شماره 2 مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی 

  پدیدآور نامشخص (دانشگاه قم, 2015-10-23)

 • اسرائیلیات داستان حضرت مریم وعیسی (ع) در تفاسیر فریقین با تاکید بر بحارالانوار 

  خسروی, فائزه السادات؛ رحیمی, سیده وحیده (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  پژوهش حاضر، تحت عنوان "اسرائیلیات داستان حضرت مریم وعیسی(ع)در تفاسیر فریقین، با تاکید بر بحارالانوار"، با هدف استخراج روایات اسرائیلی بحارالانوار در نقل قصص مربوط به آنان نگارش یافته است. هدف عمده این بوده که با بررسی متن ...

 • بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی 

  حاجی علیخانی, طاهره؛ ابراهیمی, ابراهیم (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  موضوع این مقاله بررسی ومقایسه تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت است. در رابطه با تأویل و معنای آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد که با توجه به گوناگونی آن لازم دیدیم نظر ابن عربی و آیت الله معرفت را در این باره مورد ...

 • جایگاه عقل ونقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه 

  موحدی اصل, محسن؛ الهبداشتی, علی (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  در این نوشتار، جایگاه «عقل» و «نقل» در تفسیر قرآن، از دیدگاه  ابن تیمیه وعلامه طباطبایی(ره) بررسی می شود . اگر در تفسیر قرآن، بر عناصری همچون «عقل» و «نقل» تأکید می­شود، به خاطر تأکیدی است که در متن قرآن، به این دو مؤلفه، ...

 • بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان 

  ناصح, علی احمد؛ اسفندیاری, فرزاد (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  مساله جامعیت قرآن، یکی از مبانی مهم فهم و تفسیر قرآن است که مورد توجه و اهتمام مفسران قدیم وجدید بوده است. از جمله مفسرانی که به صورت جدی این موضوع را در تفاسیر خود طرح کرده اند، می توان به علامه طباطبایی و آلوسی بغدادی ...

 • فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین 

  یوسفی, سحر؛ مفتح, محمد هادی (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  چکیدهفعالیت اجتماعی زنان ازجمله مسائلی است که دست یابی به دیدگاه قرآن درباره آن بسیار حائز اهمیت است. به طوری که عمل به فرامین الهی می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی گردد؛ هرچند آیات 33 احزاب و 34 نسا در ...

 • تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی 

  عسگری, انسیه؛ شاکر, محمدکاظم (دانشگاه قم, 2015-10-23)
  گسترش مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن در حوزه علوم انسانی و مطالعات ادیان، سبب شده تا این روش مطالعاتی به ساحت دانش تفسیر نیز راه یابد. راه‌یابی این روش به حوزه تفسیر قرآن تنها به نظریه‌پردازی در ‌باره تفسیر تطبیقی و بیان ضرورت ...