دوره 3, شماره 5

 

ارسال های اخیر

 • نقد نظر مشهور، مبنی بر مکی بودن سورۀ معارج 

  کریمی محلی, طاهره (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  دربارۀ مکی یا مدنی بودن سورۀ معارج دو دیدگاه مشهور و غیر مشهور وجود دارد.طرفداران دیدگاه مشهور معتقدند که کل سورۀ معارج مکی است. در مقابل، طرفداران دیدگاه غیر مشهور، تأکید می‏کنند، کل یا دستِ کم بخشی از این سورۀ مدنی است. ...

 • گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران 

  تمسکی بیدگلی, علی؛ موسوی, سید محسن (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  یکی از پرسش‌های بنیادین پیرامون وحی محمدی، این است که «این وحی چه گستره‌ای دارد؟»؛ به دیگر سخن، کدام دسته از سخنان پیامبر گرامی اسلام(ص)، آبشخورش وحی الهی بوده و کدام دسته بر پایۀ اجتهاد یا به فراخور زندگی روزمرۀ ایشان ...

 • فاعل معجزه در تبیین مفسران فریقین 

  غروی, سیده سعیده (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  معجزه امری خارق العاده است که مافوق توان بشری بوده و گواه صدق ادعای پیامبری است. برخی آیات قرآن کریم به تبیین معجزه و نوع آن در داستان انبیاء پرداخته‌اند. آیات توصیف‌گر معجزه به روشنی گاه از فاعلیت خداوند در تحقق این امر ...

 • بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل 

  طبیبی, علیرضا؛ شرفی, زهرا (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  بسیاری از مفسران شیعه و شماری از مفسران اهل تسنن، از دیرباز با تکیه بر روایات شأن نزول به تطبیق آیات بر اهل بیت(ص) اهتمام ورزیده اند که زمخشری و حسکانی در میان اهل سنت و فیض کاشانی در میان شیعه از آن جمله بوده‌اند. در این ...

 • هفت آسمان قرآن از منظر صدرالمتالهین و فخر رازی 

  برقعی, زهره؛ یزدان پناه, سیده فاطمه (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  آسمان های هفت گانه از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم مورد استفاده قرار گرفته است. اندیشمندان در تفسیر هفت آسمان و تبیین مفهوم آن بر دیدگاه واحدی اتفاق نظر ندارند. صدرالمتالهین بر این باور است که شناخت هفت آسمان از طریق ...

 • تحلیل روایات اسباب نزول هفت آیه از سورۀ بقره از دیدگاه مفسران فریقین 

  سجادی, رضیه سادات؛ سعیدیان, خدیجه (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  روایات اسباب نزول، نقشی محوری در تفسیر و تبیین معارف قرآنی دارند. منتها در نقل این روایات، تحلیل و بررسی لازم در متن و سند انجام نشده است. با توجه به تأثیر مستقیم روایات اسباب نزول در فهم و تفسیر قرآن، نقد و بررسی این ...

 • بررسی تطبیقی تفسیر آیۀ اولی الأمر در المیزان و المنار 

  تجری, محمد علی؛ پناهی, سمیه (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  پژوهش حاضر در صدد مقایسۀ تفسیر المنار و المیزان در زمینۀ تفسیر آیۀ «اولی الامر»(نساء/ 59ا) است. تفسیر المیزان مصداق «اولی الامر» را در این آیه، امامان معصوم دانسته و امر به اطاعت از پیامبر و «اولی الامر» را در این آیه، ...

 • بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب 

  قاسم پور, محسن؛ مهدوی راد, محمد علی؛ حاجی اکبری, فاطمه (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  موافقانِ وقوعِ نسخ در قرآن، ناسخ و منسوخ را جزو دستورات الهی می‌دانند که پروردگار با علمی که بر مصلحت بندگانش دارد، آن را جاری ساخته و در مقابل، مخالفانِ نسخ معتقدند، کتابِ خدا قانون فراگیر و همیشگی داشته و از اختلاف و ...

 • تحلیل تطبیقی آیات «منع تولّی کافر» از دیدگاه مفسران 

  سبحانی فخر, قاسم؛ سیاوشی, کرم (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  آیات متعددی در قرآن کریم بر منع تولّی نسبت به کفار دلالت دارد. دو سوره ممتحنه و توبه بخش بیشتری از این آیات را در خود جای داده است. در سوره‌های آل عمران، نساء، مائده و مجادله نیز آیاتی به این موضوع پرداخته اند. اینکه مقصود ...

 • بررسی تطبیقی عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین 

  ناصح, علی احمد؛ علیزاده, نگین؛ حق پرست, محمد جواد (دانشگاه قم, 2017-03-21)
  تحقیق حاضر به دنبال بررسی تطبیقی مفهوم عصبیت مذموم در تفاسیر فریقین با روش توصیفی و تحلیلی است. این تطبیق بین تفاسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)، مجمع‌البیان طبرسی، نمونه‌ی مکارم شیرازی، مفاتیح‌الغیب فخررازی، درالمنثور ...