دوره 2, شماره 4

 

ارسال های اخیر

 • بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین 

  دژآباد, حامد؛ خداپرست, زهرا (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  آیات بسیاری درقرآن وجود دارند که شأن نزول آنها در تفاسیر روائی شیعه، اهل بیت(ع) یا امام علی(ع) دانسته شده‌است؛ اما در تفاسیر اهل سنت بر افراد دیگری از جمله خلفای راشدین انطباق داده شده است. آیۀ 274 بقره یکی از این آیات ...

 • بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف 

  حامدسقایان, مهدی؛ عباسی, رضا؛ بکی, عبدالله (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  روایت‌شناسی، الگویی نظری و کاربردی برای تجزیه و تحلیل داستان‌ها از جمله داستان‌های قرآنی به شمار می‌رود. بهره‏گیری از نظریه‏های روایت‏شناسی و تئوری‏های آن مانند، سطوح‏روایی، طرح، داستان، متن‏روایی، شیوۀ روایی قصص، معانی و ...

 • مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی 

  قاضی زاده, کاظم؛ ایازی, محمد علی؛ ملک الشعرایی, لیلا (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  استعمال مجاز، کنایه، استعاره و دیگر محسنات بدیعی در قرآن، از بارزترین جنبه‌های اعجاز بیانی قرآن شناخته شده است. اغلب اهل بلاغت و ادب، بر آن اتفاق نظر دارند؛ اما در میان مفسران اختلاف دیدگاه در به‌کارگیری آن در قرآن است. ...

 • بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها دربارة آیات رجم شیاطین با شهاب‌ها 

  پرویزیان, مریم؛ احسانی, کیوان (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  موضوع مقالة حاضر، بررسی آیات مربوط به رجم شیاطین با شهاب آسمانی و واکاوی نظرهای تفسیری مختلف در این باره است. دیدگاه‌های متعددی در بارة آن از سوی مفسران و متفکران مطرح شده است. در این نوشتار دیدگاه‌های مختلف مفسران و محققانی ...

 • بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری 

  شیخ بهائی, محمد مجید؛ رحمان ستایش, محمدکاظم (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  از دیدگاه علم تفسیر، شرط لازم برای صحّت هر رأی تفسیری ـ از جمله روایات تفسیری ـ مطابقت با اصول و قواعد پذیرفته‌ شده تفسیری است؛ از این رو تحلیل تفاسیر مأثور با قواعد تفسیری به صورت تطبیقی روشی مهم در بررسی میزان اعتبار ...

 • مؤلفه های وفاداری در خانواده در پرتو معناشناسی میثاق غلیظ در قرآن و تفاسیر 

  وزیری فرد, سید محمد جواد (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  با تبلیغ فرهنگ جوامع غربی، خانواده و عنصر مهم وفاداری در معرض تهدید و آسیب جدی قرار گرفته است. در جامعه اسلامی برای پایداری نهاد خانواده توجه به آموزه‌های قرآنی و لزوم کاربست آن در رابطة زناشویی ضروری می‌نماید. قرآن از ...

 • جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها 

  سروی, فاطمه؛ نکونام, جعفر (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  یکی از تعابیر بحث انگیز قرآن، «ذلک الکتاب» و موارد مشابه آن است که در آغاز برخی از سوره‌های قرآن آمده است. بررسی‌ها در این مقاله که از طریق مقایسۀ چنین عبارتی در سوره های مربوط انجام پذیرفته، این نتیجه را حاصل کرده است که ...

 • بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین 

  اعرابی, غلامحسین؛ صادقی, ابوالفضل (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  هدف قرآن، عبرت پذیری از اقوام گذشته است. یکی از این اقوام، قوم فرعون است. بسیاری از اصول و سنّت‌هایی که خداوند متعال در سرتاسر این کتاب شریف، به صورت کلّی بیان فرموده‌است، در داستان قوم فرعون به چشم می‌خورد. نگارنده در این ...

 • تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج 

  امینی تهرانی, محمد؛ فاکر میبدی, محمد؛ اسکندر لو, محمد جواد (دانشگاه قم, 2016-11-21)
  از جمله تحقیقات مؤثر در زمینۀ شأن نزول و فقه، بررسی تأثیر شأن نزول آیات قرآن در برداشت‌های فقهی است. نگارنده در این مقاله به دنبال آن است که به بررسی تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی در محدودۀ آیات ازدواج از دیدگاه فریقین ...