پژوهش های تفسیر تطبیقی: Recent submissions

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 137

 • بررسی تطبیقی استناد به حجیت استقلال معنایی فرازهای آیات قرآنی در المیزان و تفسیر نمونه 

  احمدی, لیلا؛ احمدی, لیلا؛ فاکر میبدی, محمد؛ فاکر میبدی, محمد؛ تجری, علی اصغر؛ تجری, علی اصغر (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  استظهار قواعد نانوشتۀ به‌کار بسته‌شده در کتب تفسیری به‌مثابۀ ابزار محکمی در دست قرآن‌پژوهان است، تا آنان را در رسیدن به مراد اصلی آیات الهی یاری رساند. یکی از این قواعد"حجیت فرازهای مستقل قرآنی" است که از نفی ارتباط سیاقی ...

 • بررسی روش‌شناختی تفسیر آیه 106 یوسف با رویکرد تطبیقی 

  اسعدی, محمد؛ اسعدی, محمد (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  آیه 106 یوسف از آیات حوزه کلامی ایمان و شرک، ظرفیت بالایی در بررسی‌های روشمند تفسیر تطبیقی دارد. ویژگی محتوایی این آیه جمع میان ایمان و شرک در باره اکثر مردمی است که مورد نظر آیه‌اند. بر اساس دیدگاهی که ایمان را به حقیقتی ...

 • بررسی نقش قرائن در گوناگونی رهیافت های تفسیری با محوریت تفسیر آیت الله صادقی تهرانی و عزت دروزه 

  خدمتکار آرانی, خدیجه؛ خدمتکار آرانی, خدیجه؛ فهیمی تبار, حمیدرضا؛ فهیمی تبار, حمیدرضا؛ رستگار جزی, پرویز؛ رستگار جزی, پرویز (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  نگرشی تاریخی–تحلیلی به سیر پیدایش و تطوّر تفسیر قرآن نشان دهندۀ گوناگونی رهیافت های تفسیری با ویژگی های مختلف مفسران است؛ به گونه ای که ظهور پیوستة مفسران و ارائة تفاسیر جدید، فهم آیاتی از قرآن را به پدیده ای متغیر تبدیل ...

 • مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین 

  ژرقی یگانه, زهرا؛ ژرقی یگانه, زهرا؛ نجفی, محمدجواد؛ نجفی, محمدجواد؛ رحمان ستایش, محمدکاظم؛ رحمان ستایش, محمدکاظم (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که حاکم به مدد آن، حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می‌شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش‌ است که چرا عده‌ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از ...

 • تضمین نحوی در افعال لازم و متعدی و اعتبار سنجی این افعال در تفاسیر «التبیان » و «الجامع لأحکام القرآن»؛ «المیزان».(بررسی موردی) 

  خلیفه شوشتری, محمد ابراهیم؛ خلیفه شوشتری, محمد ابراهیم؛ صادقی, اعظم؛ صادقی, اعظم (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  علم نحو به عنوان علم خاص و پدیده تضمین نحوی به عنوان قائده فرعی در راستای درک و تفسیر صحیح قرآن شکل گرفته و پژوهشگران و دانشمندان علم نحو در آثار خود به نقش و کارکرد تضمین نحوی و فوائد آن پرداخته‌اند؛ یکی از فوائد و کارکردهای ...

 • بررسی تطبیقی آیات معناداری زندگی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و آیت الله جوادی آملی 

  شاهرخی, سیده معصومه؛ شاهرخی, سیده معصومه؛ ساطع, نفیسه؛ ساطع, نفیسه (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  معنای زندگی از مهم ترین مسایلی است که انگیزه زیستن، ارزشمندی حیات، امید و تکاپو در زندگی و آنچه از زندگی می خواهیم را دربر می گیرد. بدون داشتن معنای زندگی، تحمل دنیای آکنده از رنج، درد و مشقت ممکن و معقول نمی نماید. یکی ...

 • باز خوانی آراء تفسیری مفسران در آیه خطاب (11سور فصلت) با رویکرد تطبیقی 

  شریفی, عباس؛ شریفی, عباس؛ خوش نیت, غلامرضا؛ خوش نیت, غلامرضا (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  در حوزه معارف قرآنی یکی از مباحث اختلاف بر انگیز بین مفسران قرآن، حمل آیات خطاب بر زبان تمثیل (نمادین) یا زبان حقیقت است. از این نمونه می توان به آیه "ثُمَّ استوى اِلىَ السَّماءِ و هى دُخانٌ فقالَ لَها و لِلارضِ أئْتیا ...

 • نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم 

  حبیب نژاد, سید احمد؛ حبیب نژاد, سید احمد؛ زرگوش نسب, عبدالجبار؛ زرگوش نسب, عبدالجبار؛ بخرد, مصطفی؛ بخرد, مصطفی (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  هر قاعده ای خصوصیات وممیزات ویژه ی خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگیها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن با توجه به آراء ونظرات مفسرین قرآن کریم، زبان‌شناسان ولغویین، علمای علوم بلاغی، ادبا ...

 • رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران 

  غفاری, علی اکبر؛ غفاری, علی اکبر؛ مرادی, محمد؛ مرادی, محمد (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  نوشتۀ پیش‌ رو، در پی تحلیل و بررسی این نکته است که عدالت‌ورزی در حق یتیمان که در آیات قرآن به آن تأکید شده است، به لحاظ مفهومی و عینی چه معنایی دارد. اگر مفعوم عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه بایستۀ خود و یا ...

 • شالوده نظام اخلاق بندگی در قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین 

  رحیمی, سیده وحیده؛ رحیمی, سیده وحیده؛ کتابی, سمیه؛ کتابی, سمیه (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  اخلاق بندگی از زیربنایی ترین مباحث قرآن است. با یک نظام مند، فهم و تحلیل روابط آموزه‌های اخلاقی قرآن عمیق تر انجام می‌شود. کلیدی ترین ارزش در آموزه‌های اخلاق بندگی، تقوا است.در این نوشتار به منظور کشف وتبیین جایگاه تقوا ...

 • بررسی تطبیقی آرای مفسران معتزله ، اشاعره و امامیه در مساله ابتلا و رابطه آن با عدل الهی با تاکید بر دیدگاه های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی 

  بارانی, ابوالحسن؛ بارانی, ابوالحسن؛ اخویان, محمد علی؛ اخویان, محمد علی؛ ایزدی, محسن؛ ایزدی, محسن (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  از آنجا که رابطه‌ی ابتلا با عدالت الهی از جمله چالش‌های فکری اندیشنمدان اسلامی می باشد پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که چگونه سنت ابتلا با عدالت خدا سازگار است،به مقایسه دیدگاه‌های قرآنی سه اندیشمند امامیه،معتزله ...

 • مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس 

  سجادی, مریم سادات؛ سجادی, مریم سادات؛ مؤدب, دکتر سید رضا؛ مؤدب, دکتر سید رضا (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  قبله یکی از مهمترین نمادها در اسلام و نشانه هویت اسلامی است؛ انتخاب بیت المقدس به عنوان قبله نخستین و سپس تغییر آن به سمت کعبه ؛بازتاب بسیاری درعصر ظهور اسلام در بین یهودیان، داشته است. شماری از یهودیان معاصر پیامبر)صلّى ...

 • بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه 

  حسن بگی, علی؛ حسن بگی, علی (دانشگاه قم, 2020-12-21)
  «جمله معترضه» یا «میان جمله» یکی از جمله هایی است که محلّی از اِعراب ندارد. این جمله به دلیل جایگاهی که در محاورات، دارد همواره مفسران در تفسیر آیات قرآن به آن توجه کرده اند، به طوری که گاه تفسیر آیه یا آیاتی که معترضه ...

 • بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین 

  قاسم پور, رضا؛ قاسم پور, محسن (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  رجعت از جمله مسائل مورد اختلاف بین فرق اسلامی است؛ در بین آن ها شیعیان با اعتقاد به رجعت، به زنده شدن برخی از مومنان و گروهی از کافران بعد از ظهور حضرت مهدی عج و قبل از برپایی قیامت باور دارند اما در مقابل، اهل سنت منکر ...

 • بررسی تطبیقی آیه 80 سوره نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریه عدم سماع اموات 

  نقیه, محمد رضا؛ ابراهیمی فخاری, آزاده (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  بررسی آیات شریفه قرآن در میان مفسران فریقین می تواند در به دست آوردن معنای صحیح و جامع تری از آیات و رفع بعضی اختلافات ظاهری و نقد دیدگاه های هردو گروه راه‌گشا باشد. با وجود نقاط مشترک ، در تفسیر آیه 80 سوره مبارکه نمل ...

 • تحلیل روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ الرئیس 

  مهدوی فرد, امیرعباس؛ شاکری موحد, امین الله (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  همواره نظرات و آراء ابن سینا و شیخ اشراق بعنوان بزرگان دو مکتب مشاء و اشراق مورد توجه و نقد و بررسی صاحبان نظران قرار گرفته است یکی از مباحث مهمی که می توان مورد توجه قرار گیرد روش تفسیری این دو فیلسوف است شیخ اشراق بر ...

 • تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیه مباهله بر تفسیر المنار 

  بیات, محمد حسین؛ محققی, حسین (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  یکی از برجسته‌ترین تفاسیر شیعه، تفسیر «تسنیم» نوشته علامه جوادی ‌آملی و از تفاسیر مهم و طراز اوّل قرآن در بین تفاسیر اهل سنت، تفسیر «المنار» تألیف رشیدرضا می‌باشد. این دو تفسیر از دو خاستگاه فکری و اعتقادی متفاوت برآمده‌اند ...

 • مبانی قرآنی نصرت الهی در کلام امام خمینی (ره) و مفسران 

  اعرابی, غلامحسین؛ ناصح, علی احمد؛ جنتی, لیلا (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  نصرت الهی که از طرق گوناگون نسبت به مومنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود ؛ مبتنی بر چند مبنایی است که در قرآن به آنها اشارت رفته است ؛ از قبیل ایمان و عمل به دستورات الهی،توکل و اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی و ...

 • نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص» 

  محمدجعفری, رسول؛ اصلانی, مهدی (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  یکی از پیامبران برجسته الهی که در قرآن، نام ایشان در چند نوبت و چند سوره یاد شده، ایوب(ع) است. درباره این پیامبر الهی، چندین موضوع چالش‌انگیز در تفاسیر فریقین انعکاس یافته است، از جمله آن‌ها، مباحثی است که در آیه 44 سوره ...

 • بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور 

  اخویان, محمد علی؛ زارع, رحمان (دانشگاه قم, 2020-06-21)
  دانشوران و محققان علوم‌قرآنی از دیرباز به موضوع ارتباط و تناسب سوره‌های قرآن که به دنبال مسئله‌ی توقیفی بودن یا نبودن ترتیب سوره‌های قرآن مطرح می‌شود توجه داشته‌اند و درباره آن نظریات متعددی مطرح نموده‌اند، برخی همچون سید ...