نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorساری عارفی, معصومه ساداتfa_IR
dc.contributor.authorجوارشکیان, عباسfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:34:39Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:34:39Z
dc.date.available1399-07-08T22:34:39Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:34:39Z
dc.date.issued2020-06-21en_US
dc.date.issued1399-04-01fa_IR
dc.date.submitted2016-03-16en_US
dc.date.submitted1394-12-26fa_IR
dc.identifier.citationساری عارفی, معصومه سادات, جوارشکیان, عباس. (1399). بررسی جوهر و عرض از دیدگاه ملاصدرا و عرفان نظری. فصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمت, 12(9943), 67-92. doi: 10.22081/pwq.2020.69107fa_IR
dc.identifier.issn2008-9309
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22081/pwq.2020.69107
dc.identifier.urihttp://pwq.bou.ac.ir/article_69107.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/135578
dc.description.abstractاز منظر عرفان نظری و حکمت متعالیه به‌ویژه بر مبنای وحدت شخصی وجود، ماهیت، احکام آن، نسبت ماهیت با وجود و مسائل مترتب، تصویر متفاوتی از مکاتب فلسفی پیشین به‌ویژه مشاء می‌یابد. بالتبع جوهر و عرض نیز که از مقولات ماهوی هستند تبیین متفاوتی می‌یابند. این پژوهش به ترسیم جوهر و عرض از دو منظر ملاصدرا و عرفان نظری می‌پردازد و سرانجام براین اساس، جوهر و عرض در حکمت متعالیه و عرفان نظری، با وجود حفظ صورت اصطلاحی سیری استکمالی در جهت عمومیت معنایی و نیز گسترة سعة وجودی طی می‌کند. در منظر ملاصدرا، در جوهر، سه عنصرِ «بدون موضوع بودن»، «مقوم بنفسه بودن» و «تقویم غیر» حفظ می‌شود با این تفاوت که اولا تبیین جدیدی از موضوع، تقویم و علیت در مراتب گوناگون ارائه می‌شود و ثانیا، این سه در یک جهت یکسان، ترسیم می‌شوند. به تناسب تغییر تفسیری در معنای جوهر، عناصر مبین عرض شامل نیاز به موضوع و نیازمندی در تقویم به غیر در رابطه با جوهر دگرگون می‌شوند و عرض مراتب و تقسیمات متنوعی می‌یابد. در عرفان نظری نیز همگام با رویکرد نهایی ملاصدرا، رابطة جوهر و عرض، تقسیمات آنها و عناصر سازندة تبیین معنایی آن‌ها دارای تفاوت نگاه مرحله‌ای می‌گرددfa_IR
dc.format.extent359
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه باقرالعلوم علیه‌ السلامfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی پژوهشی آیین حکمتfa_IR
dc.relation.ispartofPractice of Wisdomen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22081/pwq.2020.69107
dc.subjectجوهرfa_IR
dc.subjectعرضfa_IR
dc.subjectوجود منبسطfa_IR
dc.subjectظهورfa_IR
dc.subjectتشکیکfa_IR
dc.subjectحکمت متعالیهfa_IR
dc.subjectعرفان نظریfa_IR
dc.titleبررسی جوهر و عرض از دیدگاه ملاصدرا و عرفان نظریfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری دانشکده الهیات فردوسی مشهدfa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهدfa_IR
dc.citation.volume12
dc.citation.issue9943
dc.citation.spage67
dc.citation.epage92


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد