دو فصلنامه دانش های بومی ایران

ارسال های اخیر

 • دژ سنگی طزره دامغان : سازه ای پدافندی و چندمنظوره 

  دولابی, شیما؛ سلیم, محمدنبی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-09-23)
  محدوده این پژوهش بررسی سازه ای برخوردار از موقعیت پدافندی و جایگاه ژئواستراتژیک در ایران است که با مولفه های ویژه خود چون: توان دفاعی، جغرافیای بازدارنده، اشراف محیطی و اتصال گذرگاهی، نقش مهمی در پدافندغیرعامل سکونتگاه های ...

 • دانش‌بومی طب سنتی با پنجه گرگ ساوالان مطالعه موردی روستای آللی خیاو (مشکین‌شهر) 

  احمدی, عمار؛ رشیدوش, وحید؛ شربتیان, یعقوب؛ باصری, علی؛ منصور لکورج, محمدهادی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-09-23)
  هدف اصلی این مقاله پژوهشی بازشناخت دانش بومی طب سنتی در باورهای مردم خاصه زنان روستایی آللی مشکین شهر می‌باشد. روش به کار رفته در این پژوهش روش تجزیه و تحلیل همزمان مالینوفسکی می‌باشد که مصاحبه‌های روایی متن را با تکیه بر ...

 • هَفشِجان: کانون هنر حجاری ایران بازخوانی و معرفی آثار حجاری(سنگ‌مزارها و شیرهای سنگی) 

  افروغ, محمد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-09-23)
  هفشجان، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تراش و تولید آثار سنگی(سنگ مزار و شیرهای سنگی) است. هنرمندان حجار هفشجانی از گذشته‌ تاکنون و نسل به نسل مشغول این حرفه بوده و امروزه یکی از کانون‌های فعال درتولید انواع آثار سنگی شامل انواع ...

 • تغییرات کالبدی فضایی ساختمان های مسکونی از منظر ارزش‌های بومی 

  ردائی, مهشید؛ هاشم پور, پریسا؛ احمد نژاد, فرهاد؛ بیتی, حامد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-09-23)
  بناهای تاریخی ایرانی جلوه‏هایی از جهان‌بینی و ساختار فرهنگی- اجتماعی- بوم شناختی است که مبتنی بر مفاهیم، اصول، ارزش‎های بومی، به تأمین نیازهای زمانی و مکانی کاربرانش همت گماشته است. دوری تاریخی روزگار معاصر از سیر تکامل ...

 • مطالعه ای بر دانش بومی کشت، ریسندگی و بافندگی سنّتی پنبه مقدّس 

  سلیم پور, سامرا؛ انوری مقدم, امیر (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-09-23)
  ریسندگی و بافندگی سنّتی در پی اغنای نیازهای اقلیمی، مادی و معنوی اقوام مختلف شکل گرفته است. عموماً منابع طبیعی هر منطقه به عنوان مواد اولیه بوم‌آورد اولین گزینه جهت تولید دست‌بافته‌ها انتخاب می‌شوند. پژوهش پیش‌رو، به معرفی ...

 • بازسازی تجربی سفال نقش کنده معروف به نوع آقکند 

  فاضل, عاطفه؛ رازانی, مهدی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-09-23)
  تحقیق حاضر باهدف بازسازی فناوری ساخت سفال نقش کنده نوع آقکند به روش تجربی تحلیلی به بررسی سفال نقش کنده قرون میانی دوره اسلامی می پردازد. براساس مطالعات اسنادی -کتابخانه‌ای و تحلیلی بر مبنای مطالعه‌ برروی نمونه‌های بدست ...

 • تحلیل شاخصه‌های هویتی قالی اعتماد متکی بر میراث منقول محفوظ در مخزن موزه شهر قزوین 

  کاکاوند, سمانه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  کارخانۀ قالی اعتماد، موجب تغییرات شگرفی در تاریخ فرش قزوین شد. تولیداتی که در دو دهه نخست قرن چهاردهم شمسی نام قزوین را در بین خریداران قالی دستباف مطرح نمود. وجود نقشه‌ها و چند تخته قالی از کارخانه اعتماد حاوی اطلاعات ...

 • جایگاه تاریخی کاریز در خراسان و نقش آن در تولیدات فرهنگی-اجتماعی 

  پرنیانی, میلاد؛ قشنگ, جمشید (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  کاریزهای خراسان محرک دو شاخصه مهم فرهنگی-اجتماعی بودند: دانش و سبک زندگی. دانش کاریز شامل علومی می‌شد که مبتنی بر مهندسی و زمین‏شناسی بود و به طور موروثی از نسلی به نسل بعد انتقال می‌یافت. از طرفی پیرامون کاریز، فرهنگی نیز ...

 • دانش‌های بومی در ساخت و بهره مندی از زاغه‌های دشت بیستون 

  خانمرادی, مژگان؛ عزیزی, ناهید (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  دشت بیستون در غرب ایران قرار دارد. انسان از دیرباز با شناخت محیط پیرامون و بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود در فراهم ساختن بستر مناسبی برای استقرار و معیشت در این منطقه کوشیده است که نمونه بارز آن زاغه‌های دستکند است. این ...

 • تحلیل و طبقه بندی موضوعی انواع نقش در سوزن دوزی بلوچ براساس اسلوب هنرهای سنتی 

  میرزایی, فاطمه؛ مافی تبار, آمنه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  سوزن‌دوزی بلوچ، صورت برجسته‌ای از هنرهای سنتی است که با استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه نواحی سرحد و مکران تناسب پیدا می‌کند. هدف این مقاله، طبقه‌بندی نقوش اصیل و پرکاربرد در بلوچی‌دوزی جهت دستیافتن به معانی نمادین آنهاست. ...

 • دانش بومی شترداری در قلمرو عشایر ایل کلکویی 

  گویا, علی نقی؛ بارانی, حسین؛ عابدی سروستانی, احمد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  دانش بومی ﺷﺘﺮداری در مناطق بیابانی ﯾﮑﯽ از آن ﻣﻘﻮله هایی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎوﺟﻮد ﻗﺪﻣﺖ و اﻧﺤﺼﺎرﺗﻘﺮﯾﺒﯽ آن در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﮐﻪ باید ﺷﺎﯾـﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮردبررسی قرارنگرفته است. هدف این تحقیق شناسایی دانش بومی شترداری در قلمرو ...

 • تبیین و تحلیل ارزش‌های ارسی در معماری سنتی ایران 

  میرفخرایی, وحیده؛ سامانیان, صمد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  بررسی متمرکز ارزش‌های‌میراثی ارسی در جایگاه یکی از برجسته‌ترین عناصر معماری‌سنتی، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌است. شناخت هدفمند ارزش‌ در حفاظت از آثاری نظیر ارسی که با دگرگونی شیوه‌زیست انسان معاصر، ...

 • کیمیای زر آور آگاهی هایی درباره کود ورزی سنتی در استان سمنان 

  شاه حسینی, علیرضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  یکی از راههای تقویت اراضی کشاورزی ، کودورزی با کودهای حیوانی و معدنی است. همین کود ورزی باعث شده تا زمین های کشاورزی بدون استفاده از کودهای شیمیایی حاصلخیزی خود را حفظ کنند. در این مقاله با روش میدانی اطلاعات کشاورزان و ...

 • شناسایی دانش بومی بهره برداری از محصولات فرعی جنگل‌نشینان شهرستان رامیان 

  سمیعی, محمد؛ فروزه, محمد رحیم (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  دستیابی به اطلاعاتی که نزد سالخوردگان جوامع مختلف است، یکی از راه های بازیابی سنت هایی می باشد که خطر نابودی هستند. هدف از این مطالعه، شناسایی درختان، اندام های مورد استفاده آنها توسط بهره برداران حاشیه جنگل و محصولات فرعی ...

 • بررسی موضوعات اجتماعی در ترانه‌های فولکلور اورامان 

  محمدزاده, حسین؛ خوندل, نریمان؛ احمدی, یعقوب (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  ایران تنها دربرگیرنده اقوام گوناگون نیست، در درون اقوام هم چندرنگی و چندگونگی حاکم است نه یکرنگی و تک‌صدایی. بخشی از کردهای ایران را اورامی ها تشکیل می‌دهند که در منطقه اورامان ساکن هستند. هدف این پژوهش بررسی موضوعات اجتماعی ...

 • آگاهی هایی درباره انواع زمین در کشاورزی سنتی ایران 

  فرهادی, مرتضی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  از آنجا که ایرانیان یکی از اولین مردمانی بوده‌اند که از دوران گردآوری خوراک گیاهی و جانوری (صیادی و شکار) گذر کرده و پا در یکجانشینی و تولید خوراک گیاهی و حیوانی نهاده‌اند. پس طبیعی است که بیش از دیگر مردمان جهان به خاک ...

 • چوپان: روابط بین چوپان و مالکان در شمال خراسان 

  پاپلی یزدی, محمدحسین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  بی‌شک مهم‌ترین وظیفه در دامداری سنتی بر عهده چوپان است،زیرا بدون چوپان دامداری سنتی امکان ندارد. در سال‌های اخیر چوپان و به‌ویژه چوپان خوب نایاب شده است و به همین علت دامداری با مشکلاتی اساسی روبروست. نگارنده دامدارانی را ...

 • مطالعه ای بر انعکاس دانش رنگ شناختی اقوام بلوچ در دست بافته های سنّتی شان 

  سلیم پور, سامرا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-03-21)
  عنصر «رنگ» در یک اثر هنری قادرست افکار و احساسات عمیق انسانی را که ممکن است با چشم دیده نشوند، به زیبایی بیان کند. بنابراین، نحوه انتخاب و همنشینی فامهای رنگی در یک اثر هنری می تواند پرده از احساسات، آرزوها و آلام خالق آن ...

 • پژوهشی در دواتگری شیراز هنر-صنعت بومی محکوم به فراموشی 

  سامانیان, ساسان؛ بهمنی, ساره (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-03-21)
  ساخت اشیای فلزی به روش سرد به دواتگری معروف است. هنرمندان دواتگر با نقش زدن های ظریف بر پیکر ظروف نقره و مس کیمیاگری می کردند و ارزشی صد چندان به آن ها می بخشیدند. پیشینه دواتگری در شیراز اگرچه به عصرهای نخستین این هنر بر ...

 • ورود نقشمایۀ طاووس به هنر زرتشتی‌دوزی 

  پشوتنی زاده, آزاده (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2022-03-21)
  زرتشتیان ایران، کهنترین بومیان ایران محسوب می‌شوند. اینان پس از حمله اعراب به ایران مدتی را در خراسان زندگی می‌کردند و سپس به یزد و کرمان رفتند. اما عدّۀ دیگری از ایشان به هندوستان کوچیدند. دورۀ قاجار که همزمان با زایش هنر ...

View more