مطالعات تجربی حسابداری مالی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • ارزیابی زمینه‌های چالش برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی 

  مهدوی, احمد؛ ذبیحی, علی؛ پورآقاجان, عباسعلی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  هدف این مطالعه، ارزیابی زمینه‌های چالش برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی می باشد. روش شناسی این مطالعه ترکیبی است به طوریکه در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی زمینه‌های چالش برانگیز ...

 • کاوشی پدیدارشناسانه از تجارب زیسته داوطلبان از شرکت در آزمون حسابدار رسمی 

  نقدی, سجاد؛ جدی, رقیه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  تمایل حسابداران برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی به گونه‎ای است که رقابتی بسیار دشوار و حرفه‌ای را ناگزیر کرده است، لذا هدف پژوهش حاضر شناخت تجارب زیسته داوطلبان آزمون حسابدار رسمی است. با توجه به جهت‌گیری‌های روانی و ساختار ...

 • شناسایی متغیرهای غیر شکننده موثر بر کیفیت حسابرسی مالیاتی 

  حسنجانی خشکرودی, محمد؛ داداشی, ایمان؛ محسنی ملکی رستاقی, بهرام؛ غلام نیا روشن, حمیدرضا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی متغیرهای غیر شکننده موثر بر کیفیت حسابرسی مالیاتی، با توجه به ویژگی‌های محیطی و شرایط حاکم بر مودیان و حسابرسان مالیاتی می‌باشد. پژوهش کاربردی حاضر در بازه زمانی 10 ساله (1400-1391) و با استفاده ...

 • بیش‌اطمینانی مدیریت، سودآوری شرکت و پیش‌بینی‌پذیری آن 

  نیک روش, مهدی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  پژوهش حاضر به بررسی آثار بیش‌‌اطمینانی مدیران عامل شرکت‌‌ها بر سودآوری شرکت و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن می‌‌پردازد. فرضیه‌‌های پژوهش مبنی بر اثر مثبت و معنادار بیش‌‌اطمینانی مدیران عامل بر سودآوری و پیش‌‌بینی‌‌پذیری آن با استفاده ...

 • بررسی اثر تغییر در روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها 

  سلیمانی, محمد؛ عرب‌مازار یزدی, محمد؛ صفرزاده, محمدحسین؛ شکرخواه, جواد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تغییر در روش حسابداری محاسبه ذخایر وام‌های بانکی بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها می‌باشد. برای انجام این‌کار، ابتدا ادبیات نظری فعلی حول موضوع پژوهش تشریح و نظرات متضاد موجود در پژوهش‌های ...

 • کیفیت حسابرسی: ارائه الگو و بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب 

  جوان, علی اکبر؛ باباجانی, جعفر؛ مرفوع, محمد؛ برزیده, فرخ (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیاز به اطلاعات مالی با کیفیت دارند و حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کند. لذا در این پژوهش سعی گردید با بهره-گیری از روش تحقیق دلفی فازی و ...

 • تأثیر قدرت مدیرعامل بر احتمال پرداخت سود سهام: نقش سودآوری و نوسان جریان وجه نقد 

  خواجوی, شکراله؛ ویسی حصار, ثریا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-11-22)
  سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است. یکی از انگیزه‌های مدیران عامل قدرتمند برای پرداخت سود، ایجاد شهرت در بازارهای سرمایه است تا تأمین مالی خارجی را با شرایط مطلوب کسب کنند. با این‌حال، ارزش خالص ...

 • ارائه مدل بهزیستی روانشناختی حسابرسان و ارزیابی مضامین شناسایی شده در حرفه حسابرسی 

  طالاری, شهلا؛ بهزادیان, فتاح؛ صفری گرایلی, مهدی؛ ساعدی, رحمان (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  هدف این مطالعه، تحلیل شبکه‌ای مدل بهزیستی روانشناختی حسابرسان برای تبیین محورهای کارکردی در حرفه حسابرسی می‌باشد. این مطالعه از نظر روش شناسی اکتشافی و به لحاظ تحلیلی ترکیبی قلمداد می‌شود. زیرا بدلیل فقدان چارچوب منسجم در ...

 • مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی از گزارشگری مالی یکپارچه 

  ایوانی, فرزاد؛ عبدی, حدیث؛ خیراللهی, فرشید؛ مریدی, نسرین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  گزارشگری مالی یکپارچه، اطلاعاتی مهم درباره استراتژی سازمان، راهبری، عملکرد و چشم‌انداز را باهم و به طریقی ارائه می‌دهد که عملکرد تجاری، اجتماعی و محیط‌زیست مکانی که سازمان در آن فعالیت می‌کند را منعکس کند و یک رویکرد منسجم ...

 • بررسی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر انتظارات آن‌ها از سودهای آتی 

  گنجی, حمیدرضا؛ مشایخ, شهناز؛ صدیقی, زکیه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  هدف: سرمایه گذاران همواره ترکیبی از رفتار عقلایی و احساسات خود را در سرمایه گذاری ها لحاظ می کنند. در برخی شرایط خاص ممکن است رفتارهای احساسی سرمایه گذاران بر رفتارهای عقلایی آن‌ها غلبه کرده که این می تواند منجر به تغییر ...

 • خوانایی گزارشگری مالی و همزمانی قیمت سهام: نقش تعدیلگر پوشش رسانه‌ای مدیرعامل 

  برزگر, قدرت اله؛ فقیه, محسن (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  همزمانی قیمت سهام و عوامل مؤثر بر آن، بخش مهمی از پژوهش‌های بازار سرمایه را تشکیل داده است. در تبیین این عوامل، نقش خوانایی گزارشگری مالی و پوشش رسانه‌ای مدیرعامل در ایجاد بستری مطلوب برای مخابره اطلاعات قابل‌فهم به بازار ...

 • نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت و هویت اجتماعی بر رابطه بین ارزش‌های فرهنگی اسلامی و کارکرد و نگرش شغل حسابرسی 

  اسلامی فرد, زهرا؛ پورحیدری, امید؛ تائبی نقندری, امیرحسین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  حسابداری بخشی از عملکرد واحدهای اقتصادی را منعکس می‌نماید و عوامل گوناگون متعددی بر آن تاثیر می‌گذارد. فرهنگ از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توسعه‌ی حسابداری است. پژوهش حاضر به بررسی نقش تعدیل‌کنندگی جنسیت و هویت اجتماعی بر ...

 • ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های کیفیت‌حسابرسی‌داخلی 

  مشایخی, بیتا؛ سماوات, میلاد؛ جهانگرد, امین (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  هدف از این پژوهش، انجام مرور بر ادبیات حوزه کیفیت‌حسابرسی‌داخلی با استفاده از روش‌ کتا‌ب‌سنجی، شامل بررسی روند زمانی پژوهش‌های صورت گرفته، ارزیابی اثرات مقالات، مجلات، نویسندگان، مؤسسات‌پژوهشی و کشورها‌، و همچنین، شناسایی ...

 • شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری 

  ستایش, محمدحسین؛ رضائیان زاده, زهرا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-08-23)
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در حسابداری است. در این پژوهش، ابتدا متخصصان حوزه حسابداری و مالی با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و سپس داده‌های کیفی با استفاده از پرسشنامه باز ...

 • کارت ارزیابی بخش عمومی، اثربخشی سیستم‌های اطلاعات حسابداری و عملکرد پایدار در بخش عمومی-مورد مطالعه ادارات دولتی شهر بوشهر 

  اسماعیلی کیا, غریبه؛ محتشم, رها (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-05-22)
  در دهه‌های اخیر بر دولت‌ها برای بهبود عملکرد فشار فزاینده‌ای وارد شده، در این راستا اهمیت دستیابی به عملکرد پایدار نیز دوچندان شده است. اثربخشی سیستم اطلاعات حسابداری در نهادهای بخش عمومی نقش مهمی در دستیابی به عملکرد ...

 • بررسی رابطۀ بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدیریت سود بانک‌ها با تأکید بر نقش تعدیلی قدرت مدیرعامل 

  محمدی, سامان؛ اوریایی, زهرا؛ نادری, علی (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-05-22)
  با توجه به تأثیر قدرت مدیرعامل بر عملکرد بانک، مدیران عامل می‌توانند در انجام مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در مدیریت سود نقش داشته باشند و در حوزه گزارشگری مالی، باوجود پیامدهای متفاوت اعمال مدیریت سود در بانک‌ها و اثرات آن روی ...

 • شناسایی چالش های نظام مدیریت مالی عمومی 

  کریمی, محمد علی؛ کردستانی, غلامرضا؛ بیگلر, کیومرث (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-05-22)
  نظام مدیریت مالی عمومی درکشورهای در حال توسعه برای اطمینان از سازگاری برنامه‌ریزی و انضباط بودجه با اقتصادکلان و تخصیص منابع مطابق با راهبردهای کاهش فقر و اجرای برنامه ها و انجام فعالیت‌ها به طور اثربخش و پیگیری نتایج، ...

 • مدل سازی بازده بلندمدت عرضه های اولیه سهام 

  شکرخواه, جواد؛ اصغری, ایرج (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-05-22)
  مدل‌سازی بازده بلندمدت عرضه‌های اولیه سهامچکیده:این مقاله به مدل سازی بازدهی عرضه‌های اولیه در بلندمدت می‌پردازد. برای این منظورداده های ماهیانه 236 عرضه اولیه در بورس و فرابورس طی سالهای 1388 تا 1400 انتخاب و مدل سازی با ...

 • ارائه چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران 

  سلیمی, محمدجواد؛ بولو, قاسم؛ امیری, مقصود؛ ذاکری, حامد (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-05-22)
  گزارش پیش‌بینی سود به عنوان یکی از گزارش‌های مهم و موثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. هدف از این مطالعه ارائه چارچوب گزارشگری پیش‌بینی سود در بازار سرمایه ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه ...

 • بودجه‌ریزی عملیاتی و کنترل عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ایران با استفاده از ارزیابی متوازن 

  نمازی, محمد؛ ناظمی, امین؛ نمازی, نویدرضا؛ موذنی, اسماعیل (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2023-05-22)
  این پژوهش، به بررسی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه‌ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه‎ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، ...

View more