نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorآزادی, محمدحسینfa_IR
dc.contributor.authorنیک گو, سعیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:28:15Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:28:15Z
dc.date.available1399-07-08T22:28:15Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:28:15Z
dc.date.issued2020-02-20en_US
dc.date.issued1398-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-10-28en_US
dc.date.submitted1398-08-06fa_IR
dc.identifier.citationآزادی, محمدحسین, نیک گو, سعید. (1398). حباب فیلتر و شخصی سازی اطلاعات در رسانه های اجتماعی. فصلنامه رسانه, 30(4), 109-128.fa_IR
dc.identifier.issn1022-7180
dc.identifier.issn2645-3797
dc.identifier.urihttp://qjmn.farhang.gov.ir/article_104620.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/133211
dc.description.abstract<strong>ظهور رسانه</strong><strong>‌</strong><strong>های اجتماعی، مقیاس و سرعت </strong><strong>‌</strong><strong>اشتراک</strong><strong>‌</strong><strong>گذاری اخبار و اطلاعات را متحول ساخته است. با وجود این، تمایل کاربران به برقراری ارتباط با افراد همفکر و تعبیة الگوریتم</strong><strong>‌</strong><strong>های توصیه</strong><strong>‌</strong><strong>گر از سوی بسترهای مختلف، برای جلب نظر کاربران و کنترل حجم اطلاعات اضافی، خطر قطبش و تفکیک برخط و احتمال مصرف اطلاعات جانبدارانه و مضر را افزایش داده است. به عبارتی کاربر با شخصی</strong><strong>‌</strong><strong>سازی محتوا، ضمن اجتناب از دیدگاه</strong><strong>‌</strong><strong>های مخالف، در معرض مطالبی قرار می</strong><strong>‌</strong><strong>گیرد که تأییدکنندة تعصباتش بوده و از قبل به آنها اعتقاد داشته است. این مهم، منجر به حصر اطلاعاتی کاربر و شکل</strong><strong>‌</strong><strong>گیری حباب فیلتر و پیله</strong><strong>‌</strong><strong>های اطلاعاتی اطراف وی می</strong><strong>‌</strong><strong>شود. اگر اطلاعات منتشرشده، در فضای این حباب</strong><strong>‌</strong><strong>ها و اتاق</strong><strong>‌</strong><strong>های پژواک، همچون اخبار جعلی، آسیب</strong><strong>‌</strong><strong>زا باشند، خطرهای متعددی را به همراه دارد؛ تا جایی</strong><strong>‌</strong><strong>که می</strong><strong>‌</strong><strong>تواند فرایند دموکراسی و تفاهم اجتماعی را مختل سازد و جامعه</strong><strong>‌</strong><strong>ای چندپاره را سبب شود. در این مقاله، با بررسی منابع علمی موجود به معرفی نظریه حباب فیلتر و تأثیر آن بر تشدید قطبی</strong><strong>‌</strong><strong>سازی جوامع و افزایش مصرف اخبار جعلی می</strong><strong>‌</strong><strong>پردازیم.</strong>fa_IR
dc.format.extent708
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherمعاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه رسانهfa_IR
dc.relation.ispartofRasanehen_US
dc.subjectرسانههای اجتماعیfa_IR
dc.subjectحباب فیلترfa_IR
dc.subjectاتاق پژواکfa_IR
dc.subjectخبر جعلیfa_IR
dc.subjectمواجهة انتخابیfa_IR
dc.titleحباب فیلتر و شخصی سازی اطلاعات در رسانه های اجتماعیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentعلوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه صداوسیماfa_IR
dc.contributor.departmentعلوم سیاسی، دانشگاه تهرانfa_IR
dc.citation.volume30
dc.citation.issue4
dc.citation.spage109
dc.citation.epage128


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد