توسعه اجتماعی

ارسال های اخیر

 • مشارکت سیاسی، قومیت و فضای رسانه‌ای: نگاهی به مشارکت آنلاین و آفلاین در استان فارس 

  عربی, علی؛ حدادی, علیرضا؛ کرمی, فرشاد (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  مشارکت در انتخابات به‌عنوان یکی از ارکان اصلیِ مردم‌سالاری، سرمایه اجتماعی دولت‌ها را افزایش داده و بنیان‌های قانون‌مداری در جامعه را استوار می‌سازد. انواع مشارکت سیاسی برخاسته از شرایط اجتماعی و فرهنگی‌ای است که افراد در ...

 • ادراک کشاورزان منطقه ازنا از کشاورزی پرمخاطره (یک نظریه زمینه‌ای) 

  کشاورز, امراله؛ معمار, ثریا؛ همتی, رضا (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  امروزه یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار، تقویت بخش کشاورزی می‌باشد؛ چرا که ارتباط تنگاتنگی بین کشاورزی و توسعه پایدار وجود دارد. بخش کشاورزی در جهان، به دلیل حرکت از سیستم سنتی به متعارف امروزی، دستخوش بحران‌های محیط زیستی ...

 • طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دانشجو معلمان در توسعه رشته آموزش علوم اجتماعی 

  سلمان پور, صدیقه؛ یاری حاج عطالو, جهانگیر؛ بقایی, حسین؛ ملکی آوارسین, صادق (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی برای دانشجو معلمان در توسعه رشته آموزش علوم اجتماعی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا کیفی بود. جامعه آماری شامل اساتید و نخبگان رشته ...

 • «عدالت» به مثابه علت غایی؛ توصیف بعد هنجاری برای تحقق گفتمان عدالت در شهر 

  فرجی, سید جلال الدین؛ تقی پوراختری, آرش؛ علی پورتبریزی, آذین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  پشتیبانی نظری با هدف تسهیل سیاست‌گذاری‌های شهری در راستای تحقق «گفتمان عدالت» در شهر، موضعی است که در این پژوهش، علیرغم گنگ بودن این گفتمان، مورد توجه قرار گرفته ‌است. از ‌این‌رو برای تحقق این هدف اقدام به شناسایی سطح ...

 • واپس‌زدگی اجتماعی؛ آسیب‌شناسی روابط همبالینی 

  دهقانی, حمید؛ اکبرزاده, فاطمه؛ هاشمیان فر, سید علی (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  در سال‌های اخیر موضوع مهمی که در بحث پاسخگویی به نیازهای جنسی زن و مرد ترویج پیدا کرده است، رابطه همبالینی می‌باشد که در ایران نه تنها از جایگاه قانونی، شرعی و عرفی برخوردار نیست بلکه مشکلات زیادی را به دنبال دارد. در این ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی سیاست‌های کاهش فقر و نابرابری اجتماعی در برنامه‌های توسعه (راهکارها و توصیه‌های سیاستی برای تدوین برنامه هفتم توسعه) 

  ملکی, امیر (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  مبارزه با فقر و نابرابری‌های اجتماعی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اجتماعی است. در ایران این موضوع در قالب برنامه‌های توسعه و لایحه فقرزدایی همواره مد نظر بوده است. با این حال شاخص‌های حوزه فقر نتایج چندان ...

 • کاوشی در فرآیند افزایش ناپایداری‌ها و طلاق در خانواده‌ها 

  ملتفت, حسین؛ مولائی, جابر؛ حسین زاده, علی حسین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-05-22)
  این مطالعه با هدف کاوش فرآیند افزایش ناپایداری‌ها و طلاق در خانواده‌های شهر دره‌شهر انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه زمینه‌ای کوربین و اشتراوس است. داده‌های این پژوهش از طریق مصاحبه عمیق با 20 نفر از ...

 • ارزیابی جایگاه زنان در توسعه در کشورهای اسلامی 

  آهنگری, عبدالمجید؛ آرمن, سید عزیز؛ صلاح منش, احمد؛ رضاییان, معصومه (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-01-21)
  با توجه به اهمیت مفهوم توسعه انسانی به‌عنوان هدف اساسی توسعه و به تبع آن رفع تبعیض جنسیتی و نیز نقش بالقوه زنان در روند رشد و توسعه، در چند دهه اخیر نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل، بر جایگاه و سهم زنان در توسعه ...

 • عدالت و توسعه اجتماعی 

  ایزدی, حسین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  مقاله‌ای که با عنوان عدالت و توسعه اجتماعی نگارش یافته با این انگیزه و این هدف بوده که دو امر، توسعه و پیشرفت از یک سوی و عدالت و داد را از سوی دیگر ارزیابی کرده و به ارتباطات بین دو نظر کند هر دو امر برای جامعه لازم بوده ...

 • تحلیل جامعه‌شناختی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با تأکید بر احکام جنایی در سال 1399 

  علی نسب, رضا؛ بنی نعیمه, عیسی (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  امروزه لزوم توجه به تحلیل‌های جامعه‌شناختی در تفسیر مقررات حقوق کیفری، به این دلیل که ارتباط تنگاتنگی با حقوق و آزادی‌های مردم جامعه دارد اهمیت راهبردی غیر قابل انکاری دارد. از جمله مقرراتی که در این خصوص اثرات و چالش‌های ...

 • فراتحلیل تعیین‌گرهای اجتماعی رفتارهای زیست‌محیطی 

  سلطانی, سعید (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  امروزه، با گسترش مسائل و مخاطرات زیست‌محیطی، مطالعه رفتارهای زیست‌محیطی برای پژوهشگران اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. رفتارهای زیست‌محیطی مجموعه ای از کنش‌های افراد جامعه نسبت به محیط زیست است که طیف وسیعی از احساسات، تمایلات ...

 • باشگاه‌های بدنسازی به مثابه خالق بدن‌های متناسب: مورد مطالعه زنان عضو باشگاه‌های بدنسازی شیراز 

  دل آور, مریم سادات؛ غفاری نسب, اسفتدیار (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  چاقی اگر چه مسأله‌ای پزشکی است اما به شدت از منطق فرهنگی تبعیت می‌کند. در زمان کنونی منطق فرهنگی به لاغری حکم می‌کند و باعث گسیل شدن سیل جمعیت به مراکز کاهش وزن و تناسب اندام می‌شود. در این میان زنان و بدن‌های آنها بیشتر ...

 • بررسی پتانسیل و بسترهای مناسک زیارتی بر اساس فهم نظام معنایی مشارکت‌کنندگان در پیاده‌روی اربعین 

  رضادوست, کریم؛ شهریاری, مرضیه (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  پیاده‌روی اربعین پدیده ‌اجتماعی چندبعدی است که در برساخت‌های اجتماعی ایرانی دارای ابعادی چون سیاست، هویت، تعامل و یا تقابل هویت‌ها، محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی است. لذا این مطالعه ‌از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده ...

 • مدل‌سازی معادلات ساختاری گرایش به رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی 

  سلیمان نژاد, محمد؛ نیازی, محسن؛ سلیمان نژاد, طاهره (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  رفتارهای پرخطر شامل کنش‌هایی است که باعث تحلیل و نابودی استعدادهای افراد می‌شود و سلامت جامعه را در ابعاد مختلف به مخاطره می‌اندازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه‌شناختی رفتارهای پرخطر در بین شهروندان کاشانی انجام شده است. ...

 • بررسی تأثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان امور فنی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب) 

  نبوی, سید عبدالحسین؛ لشکری, سهیلا (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2022-08-23)
  یکی از مهم‌ترین مسائل انگیزشی که امروزه با حجم گسترده‌ای در مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی گسترش یافته، مسئله تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی عامل مؤثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمان‌ها است. این مقاله با هدف ...

 • تبیین الگوی پیشایندهای نیات کارافرینانه : یک رویکرد جامعه شناختی 

  رحیمی, فرج اله؛ محمدی, سارا؛ جوادنیا, سپیده (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-01-21)
  کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفاء می‌کند. امروزه، شواهد حاکی از آن است که جنس نقش مهمی در کارآفرینی ایفا می‌کند و مشارکت زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت، در گسترش فعالیت‌های ...

 • مرور نظام‌مند و فراتحلیل کیفی مطالعات پژوهشی حوزه مهاجرت‌های بین‌المللی با رویکرد توسعه محور آمارتیاسن 

  عرب پور, الهام؛ موسوی, مرضیه (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-01-21)
  مهاجرت در کنار تولد و مرگ و میر، از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است. از آنجایی که نیروی انسانی، سرمایه اصلی هر کشور محسوب می‌شود، کاهش یا افزایش نیروی متخصص و سرمایه انسانی می‌تواند مسیر، سرعت و تحولات توسعه در کشور را ...

 • بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان در امور شهری (مطالعه موردی: مناطق 8 گانه شهر اهواز) 

  لطفعلی زاده, اسکندر؛ امینی, یوسف؛ حسین زاده, علی حسین (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-01-21)
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان اهواز است. جامعه آماری در این تحقیق شامل افراد 60-18 ساله و روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای یا تلفیقی می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از روش پیمایشی و پرسشنامه استفاده ...

 • تحلیل نابرابری در ایران عصر مدرن بر مبنای سنت وبر 

  ذاکری نصرآبادی, زهرا؛ عبداللهی, عظیمه السادات؛ علیزاده, اعظم (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-01-21)
  در پژوهش حاضر هدف تحلیل مکانیسم تولید نابرابری در ایران عصر مدرن در چارچوب آرای تحلیل‌گران سنت وبری با تأکید بر نقش قدرت است. روش پژوهش از نوع تاریخی ـ تحلیلی است و داده‎ها از منابع دست دوم جمع می‌شود. مبنای نگرش وبر در ...

 • بررسی رابطه میان شاخص‌های حکمرانی خوب و امنیت انسانی در ایران: مطالعه موردی 1400-1392 

  داراب نیا, سعید؛ کریمی فرد, حسین؛ مرادی, جهانبخش؛ بختیارپور, علی (دانشگاه شهید چمران اهوازShahid Chamran University Of Ahvaz, 2023-01-21)
  حکمرانی خوب که از شاخص‌هایی همچون ثبات سیاسی و کارایی دولت برخوردار است، از مهم‌ترین موضوعاتی است که در چند دهه اخیر در علم سیاست مطرح شده و ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات مطرح از جمله امنیت انسانی دارد. نکته قابل توجه ...

View more