نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorلالوزایی, اکرمfa_IR
dc.contributor.authorدهمرده قلعه‌نو, محمدرضاfa_IR
dc.contributor.authorابراهیمی, مهدیهfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T17:06:33Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T17:06:33Z
dc.date.available1399-07-08T17:06:33Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T17:06:33Z
dc.date.issued2015-12-22en_US
dc.date.issued1394-10-01fa_IR
dc.date.submitted2012-05-02en_US
dc.date.submitted1391-02-13fa_IR
dc.identifier.citationلالوزایی, اکرم, دهمرده قلعه‌نو, محمدرضا, ابراهیمی, مهدیه. (1394). تاثیر بادشکن‌های درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و ‏شیمیایی خاک در دشت هامون. مهندسی و مدیریت آبخیز, 7(4), 536-542. doi: 10.22092/ijwmse.2015.103140fa_IR
dc.identifier.issn2251-9300
dc.identifier.issn2322-536X
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2015.103140
dc.identifier.urihttps://jwem.areeo.ac.ir/article_103140.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/13137
dc.description.abstractهدف از این پژوهش، بررسی تاثیر دو بادشکن گز (<em>Tamarix aphylla</em>) و اوکالیپتوس (<em>Eucalyptus</em> <em>camaldulensis</em>) روی خصوصیات خاک دشت هامون در منطقه سیستان بود. بدین ­منظور برای هر یک از دو گونه یک بخش عرضی در زیر تاج پوشش در فاصله 1.5 متری از درخت به‌­عنوان تیمار و یک بخش عرضی شاهد در فاصله 50 متری از درختان برای هر گونه در نظر گرفته شد. بر روی هر بخش عرضی 30 نقطه انتخاب و از سه عمق صفر-۱۰، ۱۰-۳۰، ۳۰-۶۰ سانتی­‌متری نمونه­‌برداری خاک انجام شد. داده‌­های هدایت الکتریکی، اسیدیته، نسبت کربن به نیتروژن، ماده­آلی، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، سدیم و بافت خاک به‌وسیله نرم‌­افزار SPSS با استفاده از آزمون t جفت شده و تجزیه واریانس در قالب طرح بلوک‌­های کامل تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که در دو بادشکن میزان هدایت الکتریکی، ماده‌­آلی، کلسیم، پتاسیم، سدیم و نسبت کربن به نیتروژن خاک در مقایسه با منطقه شاهد به‌طور معنی‌­داری (سطح اطمینان 95 درصد) افزایش داشته است. همچنین، گونه گز در مقایسه با اوکالیپتوس علی‌رغم این‌که باعث افزایش ماده آلی، نسبت کربن به ازت، کلسیم و پتاسیم خاک شده است، سبب افزایش بیشتر سدیم، هدایت الکتریکی و شوری خاک در مقایسه با تیمار اوکالیپتوس شده است. به­‌طور کلی بادشکن گز در مقایسه با بادشکن اوکالیپتوس از سازگاری بیشتری با شرایط آب و هوایی منطقه برخوردار بوده و تاثیر مثبت آن بر خصوصیات خاک که باعث افزایش مواد آلی در سطح خاک شده و در دراز مدت سبب بهبود ساختمان خاک می‌شود و همچنین، نیز باعث افزایش مواد ضروری خاک (ازت، فسفر و پتاسیم) شده، از نمود بیشتری برخوردار است.fa_IR
dc.format.extent456
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherپژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریfa_IR
dc.publisherSoil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI)‎en_US
dc.relation.ispartofمهندسی و مدیریت آبخیزfa_IR
dc.relation.ispartofWatershed Engineering and Managementen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2015.103140
dc.subjectبلوک‌های کامل تصادفیfa_IR
dc.subjectسیستانfa_IR
dc.subjectنرم‌افزار ‏SPSSfa_IR
dc.subject‏Eucalyptus camaldulensisfa_IR
dc.subject‏Tamarix aphylla‏ ‏fa_IR
dc.titleتاثیر بادشکن‌های درختی گز و اوکالیپتوس بر برخی خصوصیات فیزیکی و ‏شیمیایی خاک در دشت هامونfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentدانشجوی دکتری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانfa_IR
dc.contributor.departmentمربی، دانشکده منابع آب و خاک، دانشگاه زابلfa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابلfa_IR
dc.citation.volume7
dc.citation.issue4
dc.citation.spage536
dc.citation.epage542


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد