فصلنامه علوم اجتماعی

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • بسیج جمع‌آوری اعانه در جنبش مشروطه؛ ابعادی از مشارکت اجتماعی زنان 

  شفیعی, سمیه سادات (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-06-22)
  کنشگری زنان در پرتو گفتمان مشروطه‌خواهی، از آنان گروه‌های متعهد و مطالبه گری ساخت که در جهت آرمان‌های مشروطیت وارد میدان عمل شده و نظم جنسیتی مسلط را به چالش کشند. تحقیق حاضر بر بسیج زنان در جمع‌آوری اعانه دراین‌بین تمرکز ...

 • شناسایی مؤلفه‌های انسجام ملی برای کاربست در کتاب‌های درسی دوره آموزش ابتدایی ایران 

  هواس بیگی, فاطمه (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-06-22)
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌های انسجام ملی برای کاربست در محتوای کتاب‌های درسی است. پارادایم پژوهش تفسیری، رویکرد کیفی، استراتژی پژوهش تحلیل محتوای کیفی (استقرایی) و میدان مطالعه مشتمل بر معلمان اقوام و صاحب‌نظران است. ...

 • تحلیل سوژگی زنان کرد، همنوایی یا مقاومت در متن زندگی اجتماعی 

  رحمانی, سمیه؛ طالبی, ابوتراب؛ ذکائی, محمد سعید (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-06-22)
  سوژگی، تجربه بازاندیشانه آگاهی و عاملیت فردی در تعامل با خود و با دیگری حقیقی، نمادین و نهادین است. هدف از این مطالعه، فهم پیچیدگی‌های اجتماعی و معنایی پدیده‌ی سوژگی زنان کرد است. این مطالعه با استفاده از نمونه‌گیری نظری ...

 • هبوط از قلعه سلطانی؛ فهم زیست جهان پزشکی در توئیتر (ایکس) 

  خزائی, طاهره (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-06-22)
  گسترش فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی با ایجاد تغییراتی در جامعه ایرانی، به ساحتی برای ساخت و روایت خود و زیست جهان اجتماعی تبدیل شده است. پزشکان از قشرهای اجتماعی هستند که حضوری پرسش‌برانگیز در فضای مجازی و به‌ویژه شبکه ...

 • از گردو تا اوکالیپتوس: روایتی مردم‌نگارانه از فرسایش اجتماعات محلی درایران 

  ایار, علی؛ عنبری, موسی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-06-22)
  این مطالعه با استفاده از روش مردم‌نگاری انتقادی، اثر مداخلات توسعه‌ای را بر ساحت اجتماعی و کنش اقتصادی اجتماعات محلی در میدان زاگرس میانی (استان‌های ایلام و لرستان) بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برنامه‌های ...

 • برآورد میزان باروری کل موردنیاز برای سطح جانشینی در ایران با استفاده از روش پرستون طی سال‌های 1385 تا 1394 

  نوبخت, رضا؛ دراهکی, احمد؛ قاسمی اردهایی, علی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-06-22)
  تعمیم میزان باروری کل موردنیاز برای سطح جانشینی برای تمامی کشورها و مناطق به‌ویژه زمانی که مناطق و کشورهای مورد مقایسه به لحاظ سطح توسعه‌یافتگی تفاوت‌های قابل‌توجهی داشته باشند صحیح نیست. مطالعه حاضر با استفاده از روش ...

 • ارائۀ الگوی بینافرهنگی ارزش های کار و کاربست آن در فضای همکاری سازمانهای مردم نهاد محلۀ هرندی تهران 

  عظیمی, میترا؛ ویسی, سیمین (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-12-22)
  بهره‍گیری از الگوهای موفق ارزش کار در فرهنگ‍های گوناگون که با فرهنگ خودی انطباق دارند، باعث ارتقای سازمان‍ها می‍گردند. انتخاب سازمان‍های مردم‍نهاد به دلیل پویایی آن‌ها و محلۀ هرندی به دلیل اهمیت و پرچالش بودن آن صورت گرفت. ...

 • مشکلات علمی در ایران (بررسی موردی جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی ایران) 

  صالح آبادی, ابراهیم (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-12-22)
  این مقاله تلاش دارد تا رساله- کتاب‌های منتشره در ایران در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و علوم سیاسی را نقد و ارزیابی نماید. روش این مقاله مروری و انتقادی است که مرحله مقدماتی در کارهای فراتحلیل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد ...

 • جشن عروسی، به‌مثابه صنعتی نوظهور (مطالعه‌ای در شهر همدان) 

  طالبی دلیر, معصومه؛ فردین, علیخواه؛ موسوی, سید هاشم (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-12-22)
  این روزها برخلاف گذشته، برگزاری جشن عروسی در شهرهای بزرگ، کمتر شکلی مشارکتی دارد و مراحل مختلف آن، غالباً، از آغاز تا پایان، به مؤسسات تجاری سپرده می‌شود. این شرایط بیانگر آن است که در جامعه امروزی، صنعتی به نام صنعت عروسی ...

 • جنسیت و فهم سوژگی زنان از قرنطینه خانگی در بحران کرونا 

  کرمی, محمدتقی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-12-22)
  خاص‌بودگی پاندمی کرونا به وقوع آن در آغاز دهه دوم قرن 21 با بالاترین حد توسعه‌یافتگی دانش پزشکی و بهداشت و نیز به بازگشت به سنت پزشکی کهن قرنطینه بازمی‌گردد. هدف پژوهش با تأکید بر سویه‌های جنسیتی تجربه بحران کرونا به‌مثابه ...

 • ارزش‌ها و سبک‌های زندگی جوانان ایرانی در نیم‌قرن اخیر: تداوم‌ها و گسست‌ها 

  ذکائی, محمدسعید (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-12-22)
  تحولات ساختاری، ارزشی، تاریخی و جهانی در نیم‌قرن اخیر در ایران معنا، تجربه و گفتمان‌های جدیدی را برای جوانی برقرار ساخته‌اند و آن را به پدیده‌ای مهم در فهم پویایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه بدل ساخته‌اند. ظهور پدیده ...

 • شناسایی و تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان دانشگاه اصفهان به ازدواج (مطالعهای با رویکرد ترکیبی) 

  طیب نیا, محمدصالح؛ کاردوانی, راحله؛ یراقی, سعیده (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-12-22)
  مطالعه حاضر باهدف تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانشجویان دانشگاه اصفهان به پدیده ازدواج، در چارچوب رویکرد ترکیبی و با استفاده از استراتژی اکتشافی– متوالی به انجام رسیده است. روش مورداستفاده در مرحله کیفی پژوهش نظریه زمینه‍ای ...

 • مطالعه بسترهای اقدام به خودکشی در بین جوانان شهرستان ورامین 

  بهرامی, اردشیر؛ دانش, پروانه؛ محمدی, زهرا (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  امروزه شهرستان ورامین با رشد فزاینده­ای از حیث اقدام به خودکشی روبرو شده است. مطالعه حاضر باهدف مطالعه بسترهای اقدام به خودکشی انجام شده است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی و از استراتژی داده­بنیاد به‌منظور کدگذاری و تحلیل داده­ها ...

 • مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی 

  عشایری, طاها؛ جهان پرور, طاهره؛ عادل, هانیه (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  خودکشی به معنای پایان بخشیدن به حیات اجتماعی و نشان از کاهش ارزش انسانی و اوج رنج بشری است. سرمایه اجتماعی نقشی پیشگیرانه و بازدارنده در برابر خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش مطالعه تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به خودکشی با ...

 • مطالعه تطبیقی امنیت ملّی با تأکید بر قدرت دولت و ملّت و مناسبات بین آن‌ها 

  بی زبان, علیرضا؛ ایمانی, علی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  مسئله اصلی نوشتار حاضر امنیت ملّی است. پرسش نوشتار حاضر این است که چه جوامعی و چرا تهدیدات بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی مخاطره‌آمیز امنیت ملّی را کمتر تجربه می‌کنند، درحالی‌که برخی جوامع پیوسته در معرض و در حال تجربه ...

 • هویت جمعی ایرانِ معاصر در عقلانیتِ مدرسه 

  سرشار, حمید؛ غلامرضا کاشی, محمدجواد؛ جنادله, علی (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  بازتعریف جامعه به قالبِ قلمرو سرزمینی و سیاسی در صورت مرکزگرای عقلانیت مدرن، زیستن­گاه­های جمعی را وارد مرحله تازه­ای ساخت. با انگارۀ تلقی از جامعه به قالبِ دولت-ملت­ها در اقتضای ضرورت تاریخی عقلانیت مدرن، هویت جمعی تبدیل ...

 • واکاوی بازنمایی سلسله‌مراتب اقتدار خانواده در سینمای ایران؛ مطالعۀ موردی فیلم‌های ایرانی درام و پرفروش سال‌های 1387 تا 1397 در سینمای ایران 

  اعتمادی فرد, سیدمهدی؛ بیچرانلو, عبدالله؛ صفائیان, نوشین (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  اساسی‌ترین مسئلۀ در مقاله حاضر، فهم چگونگی بازنمایی سلسله‌مراتب اقتدار در خانواده و تغییراتی است که در آن در فیلم‌های ملودرام اجتماعی با مضامین خانوادگی پرفروش در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ است. در مطالعه حاضر مبتنی بر رویکردهای ...

 • بازاندیشی معنای فرزند از دیدگاه زنان متأهل (دارای فرزند و بدون فرزند) ساکن در شهر تهران 

  روشان شمال, پگاه؛ سرایی, حسن؛ انتظاری, اردشیر؛ مشفق, محمود (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2023-03-21)
  در سال‌های اخیر، بسیاری از مفاهیم خانواده دستخوش تغییرات معنایی شده است. ازآنجاکه فرزند کانون اصلی خانواده است، درک والدین و زنان از این مفهوم، تعیین‌کننده‌ بسیاری از تصمیمات در حوزه‌ باروری خواهد بود. لذا واکاوی «معنای ...

 • تجارب زنان جوان از تماشای سریال‌های کره جنوبی 

  محمدی, فاطمه؛ فرج زاده, طیبه (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  بسیاری از جوانان امروزی هوادار صنعت فیلم‌سازی کشور کره جنوبی هستند که این مسئله برای بسیاری از والدین نگران‌کننده است. این پژوهش در پی فهم تجارب هواداری در زنان جوان ایرانی از سریال‌های کره‌ای و نسبت آن با فضای مجازی است. ...

 • شناسایی مؤلفه‌های تجاری شدن ورزش فوتبال در ایران 

  مهدوی فر, زهره؛ ساروخانی, باقر؛ امیرمظاهری, امیر مسعود (دانشگاه علامه طباطبائیAllameh Tabataba’i University, 2022-09-23)
  این تحقیق باهدف شناسایی مؤلفه‌های تجاری شدن ورزش فوتبال در ایران، با استفاده از روش آمیخته اکتشافی (تحلیل مضمون و دلفی)، انجام شده است. اعضای پانل بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند تعداد 42 نفر می­باشند. یافته­­ها نشان داد: ...

View more