مرور دوره 6, شماره 24 بر اساس عنوان

 • ابتکار غزالی در استخراج قیاس‌های منطقی از قرآن کریم 

  فایدئی, اکبر؛ عبدالهی عابد, صمد (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  امام محمد غزالی با اینکه سرسختانه به مخالفت با فلاسفه برخاست؛ اما نه‌تنها مخالف منطق نبود؛ بلکه فراگیری آن را برای اهل علم به‌ویژه متکلمان و اصولیون ضروری می‌دانست. نقش او در تبیین جایگاه رفیع علم منطق، و ارتقای ...

 • تحلیل دیدگاه سیوطی درباره آیات مبیّن با تأکید بر اندیشه‌های علامه طباطبایی(ره) 

  فتاحی‌زاده, فتحیه؛ مصلایی‌پور, عباس؛ حبیبی, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  یکی از مباحث علوم قرآنی که توسط عالمان این علم مورد توجه قرارگرفته، موضوع «مجمل و مبیّن» در قرآن‌کریم است. جلال‌‌ الدین سیوطی درکتاب «الإتقان فی علوم القرآن» فصلی با عنوان «فی مجمله ومبیّنه» دارد و آیاتی را که از ...

 • رسم شبکه معنایی(Semantics) واژه فتنه و مترادفات آن در قرآن 

  عچرش, خیریه؛ کهندل جهرمی, مرضیه (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  واژه فتنه از کلمات کلیدی قرآن کریم می‌باشد که با واژگان دیگری چون کفر، شرک، قتل، عذاب و ... ارتباط سیستماتیک دارد. از طرفی خود کلمه فتنه در آیات مختلف معانی و وجوه گوناگونی داشته و در ضمن آیات قرآن در چندین معنی استعمال ...

 • مبانی قرآنی حضرات خمس در عرفان نظری 

  محمودی, مریم؛ اخلاقی, علی؛ قاسمی, سمیرا (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  بروز تفکرات ابن عربی و شاگردان و شارحین آثارش نحله فکری جدیدی در عرفان اسلامی به وجود آورد که محصول شش قرن تفکر عرفا، فلاسفه و حکما و اهل کلام بوده است. در سیر و تکمیل این تفکر عرفانی اصطلاحات جدیدی به وجود آمد ...

 • مؤلفه‌های معناشناسی واژگان قرآن در شیوه تبیینی امام علی(ع) 

  دهقان, سمیرا؛ گلی, مهرناز؛ خاکپور, حسین؛ اثنی‌عشری, فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  معناشناسی مطالعه علمی معانی، کلمات، عبارات و جمله‌هاست که به پیدایش معنا و سیر پیشرفت و دگرگونی‌های آن می‌پردازد و روابط معنایی بین مفاهیم مختلف را شناسایی و شبکه‌ای از معانی مرتبط با هم را استخراج می‌کند. مقاله حاضر با ...

 • نقش مبانی هستی‌شناختی در تعامل با محیط زیست با تکیه بر آموزه‌های قرآن 

  پور رستمی, حامد؛ سلیمانی باغشاه, ام البنین (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  هستی از نگاه قران دارای اوصافی مانند هدفمندی، ذی‌شعوری، نظم، و قدسیت می‌باشد. درک هر یک از این اوصاف می‌تواند آثار قابل توجهی در تعامل با محیط زیست داشته باشد. افزون بر این میان انسان که مانند سایر اجزای هستی هدفمند آفریده ...

 • نقش مهارت‌های سه‌گانه مدیریتی در سازمان از نگاه قرآن کریم 

  ربیعی, علی؛ حسینی امیری, سیدمحمود؛ ساروی مقدم, ناهید (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2016-02-20)
  این پژوهش با هدف توسعه الگوی مهارت‌های سه‌گانه(ادراکی، انسانی و فنی) با توجه به آموزه‌های اسلامی، اولویت‌بندی و بکارگیری آن در نقش‌های مدیریتی در صنعت لبنی کاله به شیوه کمی با جهت‌گیری کاربردی و رویکرد قیاسی، به صورت پیمایش ...