فصلنامه مطالعات قرآنی

ارسال های اخیر

 • تبیین علل شهرت روایت حفص از عاصم در قرائت قرآن 

  علیزاده, فرزانه؛ حسینی میر صفی, سیده فاطمه؛ حسینی میر صفی, سیده فاطمه (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2022-05-22)
  اختلاف قرائت و میزان تاثیرگذاری آن در فهم قرآن پدیده ای است که در کنار نزاع های تاریخی، آثار انکار ناپذیری بر علوم قرآنی تا عصرحاضر داشته است. آنچه به نظر می رسد پرداختن به این موضوع را با اهمیت جلوه می دهد این است که بعد ...

 • تحلیل نقش زمان و مکان در جواز و عدم جواز تعدد زوجات از منظر آیات و روایات 

  عسگری, رضا؛ قیوم زاده خالقی, محمود؛ حیدری, عباسعلی (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  پیشرفت مادی بشر و تحولات بنیادی که در نظام اجتماعی بشر روی داده، این ضرورت را ایجاب می‌کند که تحولات و توسعه به مقتضای زمان و مکان در ترازوی فرهنگ صحیح قرار گیرد. به عبارت دیگر؛ هم در روابط انسان با طبیعت و هم در مناسبات ...

 • وحدت وجود در آیات قرآن کریم و روایات 

  موسوی دره بیدی, سیدمجتبی؛ حیدری, محمد علی (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  وحدت وجود به معنای سریان وجود مطلق الهی در ذره ذره عالم هستی است. یعنی ذات هستی یکی است که مصداق آن خداوند متعال است و عالم هستی ظهور و تجلی خداوند است. یعنی عالم هستی، ظلی از ذات الهی است. لذا نگارنده با این سؤال که ...

 • جستاری در بایسته‌ها و آثار تجسس از نگاه قرآن و کتب اربعه 

  عبودی, عبدالرحیم؛ حسینی, سید حسن؛ مؤمن نژاد, ابوالحسن (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  جایگاه و آثار تجسّس یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار در مناسبات اجتماعی است چراکه حفظ امنیت و ثبات جامعه، جلوگیری از بر هم خوردن نظم عمومی و دیگر مصلحت‌ها این امر را اجتناب ناپذیر می‌سازد. فقها به استناد آیه دوازدهم سوره حجرات ...

 • افساد فی الأرض از وصف جزایی تا جرمی مستقل با تکیه بر آموزه‌های قرآنی 

  مجاهد, محمدابراهیم؛ عابدینی نجف آبادی, احمد؛ پنجه پور, جواد (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  یکی از مهم‌ترین جرایم ذو ابعاد و امنیتی افساد فی الأرض می‌باشد. با نگاهی به متون فقهی و تاریخچه قانونگذاری نتیجه می‌گیریم که علی‌رغم مستندات و استحکام مبانی فقهی به خاطر شمول مفهومی و مصادیق فراوان تا کنون قانونگذار از ...

 • بررسی رهیافت‌های استدلالی علامه طباطبایی و مصطفی مسلم در غرض‌یابی محتوایی سوره یس 

  حسن نیا, علی؛ خاتمی, محسن؛ شیخی, سمیه (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  از مباحث مورد توجه قرآن‌پژوهان معاصر، نظریه «وحدت موضوعی سوره‌ها» به منظور نظام‌مند و منسجم جلوه دادن سور قرآن از منظر مفهوم و هدف و معرفی آن‌ها به عنوان یک شخصیت مستقل هدفمند و با اغراضی خاص از جانب متکلمی حکیم است. تفاسیر ...

 • معناشناسی استعاره‌های جزء اول و بیستم قرآن کریم 

  امین افشار, مریم؛ اکبری زاده, مسعود؛ محمدی نیا, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  استعاره از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار می‌گیرد که یکی از جنبه‌های مهم آن بررسی استعاره از نظر مفهومی می‌باشد که «استعاره مفهومی» نام دارد. بسیاری از افراد در صدر اسلام به واسطه شیوایی و بلاغت این کلام الهی به دین اسلام ...

 • بررسی و تحلیل وجوه فضل در تفسیرهای عرفانی 

  محمدنیا کلیمانی, مکرم؛ مرادی زنجانی, حسین؛ صائنی, محمد حسین؛ ادریسی, فرهاد (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  فضل، واژه و اصطلاحی دینی- قرآنی و نیز یکی از صفات خداوند است. مفسران و راویان بسیاری به ابعاد گوناگون این مفهوم اشاره کرده‌اند و بر اساس آیات قرآن، کیفیت و نحوه بهره مندی از آن را برشمرده‌اند. در این بین، مفسران عرفانی که ...

 • نمود باورهای اسلامی در نقیضه جریر در ردّ اخطل با تکیه بر قرآن کریم 

  متولی زاده نائینی, حمید (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  با ظهور دین اسلام، باورهای دینی در تمام جنبه‌های زندگی مسلمانان اعمّ از گفتار و رفتار نفوذ کرده و تأثیرات مهمی بر جای گذاشت. ادبیات نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های جامعه چه در حوزه شعر و چه در حوزه نثر از این تأثیر ...

 • فلسفه وجودی معنای زندگی از منظر آموزه‌های روان‌شناسی و قرآن 

  فضلعلی, کلثوم؛ اسدی, جوانشیر (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  در تعریف معنای زندگی باید گفت زندگی برای مردم زمانی معنادار است که آن‌ها بتوانند الگو یا هدفی را در رویدادهای زندگی برای خود در نظر بگیرند. در نقطه مقابل زندگی زمانی بی معنا است که به نظر برسد همه چیز فرو ریخته است و ...

 • آسیب شناسی مبانی عقلی- اجتماعی اجرای امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر قرآن و حدیث 

  میرزاخانی, رقیه؛ احتشامی, علی حسین (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  در این پژوهش به تبیین و تحلیل بررسی علل و انگیزه‌های خودداری مردم از اجرای امر به معروف و نهی از منکر از منظر قرآن کریم و نهج البلاغه، آسیب شناسی روش‌های کاربردی و تأثیر این روش‌ها در اجرای صحیح امر به معروف و نهی از منکر، ...

 • بررسی استفاده از رویکرد تفسیر بالمأثور در تفسیر المیدانی 

  عطار آبکناری, مصطفی؛ ایازی, سید محمد علی؛ قاضی زاده, کاظم (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  تفسیر «معارج التفکر» به سبک تنزیلی توسط المیدانی از مفسران معاصر اهل سنت به رشته تحریر در آمده است و یکی از ابزارهای مفسر در این تفسیر استفاده از تفسیر بالمأثور می‌باشد. در این پژوهش ضمن تبیین دقیق نحوه بهره‌گیری مفسر از ...

 • رابطه کاربردشناختی اختتام آیات با متن آن؛‌ مطالعه موردی لطِیفٌ خَبِیر 

  طاهری, عفت؛ مطیع, مهدی؛ حبیب اللهی, مهدی (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  بحث اسماء و صفات الهی از دیرباز تا کنون مورد توجه متکلمان و مفسران بوده است. در جای جای قرآن مجید این اسماء قابل شهود است و در این میان بخش قابل توجهی از آیات به یک یا دو اسم و صفت خداوند ختم شده‌اند. اینکه مراد جدی گوینده ...

 • بررسی زبان تمثیل و داستان قضاوت حضرت داود(ع) در قرآن کریم 

  صادقی, عماد؛ علوی مهر, حسین (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  مسأله مصونیت انبیا از گناه و خطا به طور اجمال مورد قبول همه مسلمین، بلکه همه صاحبان ادیان و ملل است؛ ولی در خصوصیات آن اختلاف فراوان و آراء و اقوال گوناگونی وجود دارد. بر اساس ظاهر برخی از آیات قرآن کریم تعدادی از انبیاء ...

 • بررسی و نقد روایات داستان آدم(ع) با درونمایه اسرائیلیات در رویکرد تفسیری منهج الصادقین 

  شمخی, مینا؛ نجفی, محمد جواد (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  با آغاز عصر تدوین تفسیر، اسرائیلیات فراوانی که وارد حوزه فرهنگ اسلامی شده بود به تفاسیر راه یافت که تفاسیر شیعه نیز از این پدیده پیراسته نبودند. پرسمان نخست در این جستار آن است که شیوه رویارویی مفسران شیعی و ریشه‌های آن ...

 • مثبت اندیشی و کارکردهای آن از دیدگاه قرآن کریم 

  ذوالفقاری, علیرضا (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  چگونگی اندیشیدن نقش مهمی در زندگی و کارکرد انسان‌ها دارد. انسان‌ها با توجه به نوع نگرشی که نسبت به خداوند، جهان و خود دارند از یکدیگر متمایز و به دو گروه خوش بین و بدبین دسته بندی می‌شوند. افراد خوش بین رویدادهای عالم هستی ...

 • بررسی تأثیر قصص قرآنی انبیای اولوالعزم بر نخستین آثار فارسی عرفانی- تعلیمی 

  جعفری, سمانه (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  در بخش قابل توجهی از تألیفات عرفانی که به منظور تعلیم مبانی عرفان نوشته شده، نویسندگان، برای تبیین دیدگاه‎های خود از قصص قرآنی استفاده کرده‏اند. این پژوهش با نظر به این مهم، به روش کتابخانه­ای به بررسی کارکرد داستان­های ...

 • طلاق و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی 

  برخورداری, عزت الله (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  «طلاق» ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی‌گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی‌باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن ...

 • مسئولیت مدنی ناشی از اعمال حق در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه‌های قرآنی 

  آزادی, علی؛ حیاتی, علی عباس؛ ملکیان, محمد (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  با توجه به قواعد مسئولیت مدنی هر کسی که به دیگری زیانی وارد کند باید از عهده جبران آن بر آید. اما آیا اگر کسی در مسیر اعمال حق خویش، زیانی به دیگری وارد نماید نیز در مقابل زیاندیده مسئول است؟ در فقه اسلامی این موضوع ذیل ...

 • تحلیل اثربخشی روایات معصومین(ع) بر نظرات تفسیری علامه طباطبایی 

  ابوترابی, محمود؛ نقیب, سید محمد؛ یوسفی تازه کندی, عباس (دانشگاه آزاد اسلامى واحد جیرفتJiroft Azad University, 2021-12-22)
  یکی از مباحث مهم پیرامون تفسیر «المیزان» نقش و جایگاه روایات است. دیدگاه اثربخشی روایات بر نظرات تفسیری علامه طباطبایی در میان سایر نظرات قابل تأمل است. پژوهش پیرامون این دیدگاه به خاطر جایگاه تفسیر علامه طباطبایی و رفع ...

View more