مرور دوره 22, شماره 83 بر اساس تاریخ انتشار

 • موازنه و ثبات دوسطحی در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه؛ پیامدها بر امنیت و منافع ایران 

  نوری, علیرضا (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2019-05-22)
  هدف این مقاله بررسی مفاهیم موازنه و ثبات در سیاست خاورمیانه‌ای روسیه و تهدیدها و منافع متبادر از آن برای ایران است. ازنظر نویسنده، مسکو با توجه‏ به منابع محدود خود و پویایی‌های منطقه به‌ویژه امکان ...

 • نفوذ ارتش در نظام سیاسی و تصمیم‏ گیری اسرائیل 

  موسوی, حامد (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2019-05-22)
  استدلال این مقاله این است که هرچند اندیشمندان منتقدی نظیر یورام پری، اورن باراک و گابریل شفر به استقلال و نفوذ ارتش اسرائیل در حوزه مدنی اشاره می‏کنند، اما بخش‏های مهمی از این مداخلات را نادیده می‏گیرند که نتیجه آن غافل‏شدن ...

 • رابطه دانش و قدرت در جنگ سرد؛ بررسی تجربه شبکه‌سازی روشنفکران توسط آمریکا 

  ایزدی, فؤاد؛ شاد, محمد (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2019-05-22)
  بررسی‏های این مقاله نشان می‏دهد شبکه روشنفکران ایجادشده توسط آمریکا در دوران جنگ سرد، با درک ناکارآمدی مواجهه سخت و سلبی با اندیشه چپ، ضمن به‏رسمیت‏شناختن این گرایش، با رویکردی نرم و ایجابی اقدام به ارائه خوانشی درونی از ...

 • علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21 

  جمشیدی, محمد؛ نصرتی, حامد (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2019-05-22)
  سابقه‌ای گردید. این تغییرات در سه حوزۀ ساختار، اهداف و ابزار اتفاق افتاد. این پژوهش، با طرح این سؤال که «علل تحول جامعه اطلاعاتی آمریکا در قرن بیست و یکم چیست؟» این فرضیه را مطرح کرده است که «تروریسم نوین» که در یازده ...

 • گفتمان اعتدال و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1392 تا 1396) 

  رحیمی, علیرضا (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2019-05-22)
  گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان‏یافته و دقیقه‏های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم‏کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی ...

 • نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت 

  بنی‏ هاشمی, میرقاسم؛ نورانی, نوراله (پژوهشکده مطالعات راهبردی, 2019-05-22)
  در این مقاله تلاش می‏شود بر اساس مختصات نظری نظریه آشوب، اصول و الزامات مرحله تبیین در فرایند تحلیل امنیت به دست آید. این هدف از طریق پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها محقق می‌شود: بنیادهای معرفتی و اصول ...