انسان پژوهی دینی

ارسال های اخیر

 • پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک از منظر فقه امامیه 

  نجفی, زین العابدین (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  یکی از مسایل مورد بحث نزد فقیهان امامیه، پاکی یا ناپاکی ذاتی انسان مشرک است. آنها می گویند: انسان مشرک، دارای ناپاکی ذاتی است و همانند سگ و خوک نجس العین می باشد، بلکه برخی از آنها در این مسئله ادعای اجماع و حتی ضرورت مذهب ...

 • فناوری مطلوب در سبک زندگی معاد باورانه 

  فرشادنیا, یوسف؛ شه گلی, احمد؛ مدحج, مریم (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  انسان در سبک زندگی معادباورانه به وجود جهانی فراتر از عالم دنیا معتقد است که در آن، نعمت‌ها و عذاب‌هایی با درجه و دامنه بیشتری بر اساس عملکرد وی در حیات دنیوی شکل گرفته‌اند. از طرفی چنین انسانی با فنّاوری‌های مدرنی که ...

 • بررسی تطبیقی مبانی خداشناختیِ دیگردوستی در ادیان ابراهیمی 

  شرفایی, محسن؛ اکبری چناری, علی (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  بحث درباره حقوق دیگری و پاسداشت و نگاه داشت حقوق او از مباحث مهم ادیان الهی است که امروزه نیز جزء دغدغه های مدرن هم شناخته شده است. خدای ادیان ابراهیمی صفات متعددی دارد که رحمت و محبت و خیرخواهی بیش از همه ناظر به توجه او ...

 • نقد و بررسی دیدگاه های خداناباوران فناوری محور و تَکینِگی در عصرجدید 

  کریمی, عبدالقاسم (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  برکناری خدای ادیان ابراهیمی ازحکمرانی مطلق درهستی وتاثیرگذاری درحیات بشری درعصرعلم بسندگی جدید، درکالبد دوجریان تعجیزی سکولار با در هم آمیختگی داده فن آوری و زیست فن آوری رخ نموده است.یک جریان برپایه اومانیسم فناوری محور ...

 • بررسی تاثیر نفس شناسی ابن سینا در آرای ویلیام اوورنی 

  حقیقت, سهراب (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  از جمله پژوهشها در عالم فلسفه، بررسی تاثیر و تاثر فلاسفه در یکدیگر می باشد. با ترجمه کتاب ششم طبیعیات شفا به زبان لاتین، نفس شناسی ابن سینا مورد توجه فلاسفه مدرسی قرار گرفت. ویلیام اوورنی جزء فیلسوفانی است که از نفس شناسی ...

 • فهم قرآنی با انذار و هدایتگری اراده انسان در تلاقی ساحت های عقل نظری و عقل عملی 

  سید جعفری, سید امیر؛ دانش شهرکی, حبیب (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  پرسش اصلی که زمینه‌ی این پژوهش را فراهم آورده است، برآمده از دغدغه مومنانه‌ای است مبنی بر اینکه متن مقدّس قرآن کریم، چه روش و معیاری را برای فهم بیان نموده است؟ برای پاسخ به این پرسش، با به کارگیری تفسیر آیه به آیه، تمام ...

 • شواهد میزان‌انگاری نفس و نحوه جمع آن با دشمن‌انگاری نفس 

  مفتح, محمدهادی؛ کریمی, رضا (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  آیات و روایات جایگاه دوگانه نفس را نشان می دهد. یعنی نفس هم به عنوان دشمن و مظنون انگاشته شده (دشمن انگاری) و هم توصیه شده که نفس را میزان بین خود و دیگران قرار بدهیم(میزان انگاری نفس). در این مقاله، به روش تحلیلی ابتدا ...

 • نیاز به ارزشمندی خویش به مثابه نیاز بنیادین انسان 

  شیخ شعاعی, محمدحسین (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  ریشه همه حرکت‌های انسان نیازهای اوست. شناسایی نیازهایی ریشه‌ای‌تر به درک و رفع عمیق‌تر نیازها و مدیریت و تربیت موفق‌تر در انسان منجر می‌شود. در میان اندیشمندان غربی و اسلامی از نیازهای انسان و نسبت میان آن‌ها سخن گفته شده ...

 • انسان شناسی منسیوس 

  علمی, قربان (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  این مقاله به بررسی تحلیلی انسان شناسی منسیوس، یکی از بزرگترین فرزانگان چین باستان و تاثیرگذار بسیارمهم بر حیات فکری و عملی مردم سرزمین خاور دور، پرداخته است. مضمون مرکزی فلسفۀ منسیوس برداشت او از طبیعت انسان است. پرسش از ...

 • تدوین الگوی نظری معرفت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی با تاکید بر آیه 105 سوره مبارکه مائده 

  نجارزادگان, فتح الله؛ موسوی مقدم, سیدمحمد؛ ذریه زهرا, مهدیه سادات (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  معرفت نفس از جمله مباحثی است که همواره مورد تأکید اندیشمندان بوده است. به رغم بحث ها و مطالعات فراوانی که در این زمینه انجام شده، اما هنوز این مفهوم در قالب یک الگوی نظری، مدون و ارائه نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر ...

 • مراتب عقلانیت عملی در اندیشه ی علامه طباطبایی 

  محمودزاده, جواد؛ هوشنگی, حسین (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  عقل عملی، مبدأ صدور افعال انسانی است. این قوه با استمداد از عقل نظری و با جعل احکام و اعتبارات خاص مرتبط با عمل همانند وجوب، فعل انسانی را صادر می‌کند. اعتبار وجوب از منظر علامه طباطبایی، نخستین و مهم‌ترین حکم عقل عملی در ...

 • تحلیل دیدگاه ابوالحسن عامری درباره حقیقت انسان 

  خادمی, عین اله (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  درباره حقیقت انسان از گذشته‌های دور اندیشمندانی مانند فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو و فلوطین اظهارنظر کرده‌اند. عامری نیز به‌عنوان اندیشمندی مسلمان درباره این موضوع به بحث پرداخته است. او ضمن بیان دیدگاه‌های مختلف درباره ...

 • تعلق وجودی انسان در فضای سایبر 

  قائمی نیا, علیرضا (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2023-08-23)
  موضوع این مقاله تعلق وجودی انسان در فضای سایبر است. نسبت انسان با فناوری قدیم نسبت ابزاری بود؛ یعنی فناوری ابزار انسان بوده و او تقوم وجودی به تکنولوژی نداشت. اما قوام بشر جدید به تکنولوژی مدرن است. یا به تعبیر دیگر، بشر ...

 • واکاوی رفتار مجرمانه ناشی از انتقال بیماری کرونا 

  شمس ناتری, محمدابراهیم؛ باقرزاده گان, امیر؛ مظفری, محمد (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  در حال حاضر بیماری کرونا که ناشی از ویروسی نوظهور و واگیردار است، در حال افزایش بوده و باعث مرگ تعداد قابل توجهی از افراد شده است. در این میان، تحلیل رفتار فرد ناقل و بررسی مسئولیت وی مدت­هاست مورد توجه دولت­ها، جوامع، ...

 • چگونگی ترابط عرفان و سیاست در سبک زندگی قرآنی و سبک زندگی مدرن 

  بهزاد, محمد؛ شوشتری, مهدی؛ سفیدیان, علی (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  سبک زندگی ناظر بر سلوک فردی و اجتماعی افراد یک جامعه و بسته به نوع ایدئولوژی و جهان­بینی مکتب، متفاوت است. عرفان و سیاست اسلامی نیز درهم آمیختگی شدیدی دارند که در سبک زندگی فردی و اجتماعی افراد بروز می­کند. پژوهش پیش­رو ...

 • الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر تقوای اجتماعی با رویکرد تحلیل محتوای آیات ناظر به تقوا 

  نوبری, علیرضا؛ نورالدینی, سیده فیروزه (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  تقوا از واژگان کلیدی قرآن کریم است که گستره کارکرد آن علاوه بر سعادت فردی، رشد و کمال جامعه را نیز دربرمی­گیرد. تقوای اجتماعی، به این معنا که تعداد کثیری از آحاد جامعه عامل به تقوا باشند تا اندازه‌ای که عمومیت رفتار جامعه ...

 • کنکاشی در کرامت اولیا به عنوان انسان های برتر 

  میرزایی, علیرضا (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  انسان موجود چند بعدی و دارای توانمندی­های بالقوه فراوانی است که با شناخت و اکتشاف و فعلیت دادن به‌ آنها، توانمندی­های پنهان و باطنی انسان رخ می‌نماید و موجب اعجاب می‌شود. بندگی خدا و نزاهت نفس و کنترل ابعاد مادی تحت سیطره ...

 • ناکارآمدی «معرفت عرفانی منهای شریعت» از نگاه انسان شناسی اسلامی 

  روحی برندق, کاوس؛ فرجی, ابراهیم؛ عبادی, سید محمد باقر (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  برخی از عارف نمایان، پایبندی به احکام و آداب و مناسک خاصّ را در نیل به کمالات عرفانی غیرضروری برشمرده، بلکه با استناد به برخی آیات قرآنی به مخالفت با لزوم شریعت برخاسته است، پژوهش حاضر  در مقام از دفاع از عرفان راستین و ...

 • بازخوانی موردی مطالعات بدن پژوهی در حـوزه الهیـات؛ رویکـردها و چالـش ها 

  شه گلی, احمد (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  ساحت جسمی انسان یکی از مهم­ترین ابعاد وجود آدمی است که در ارتباط با افراد و اجتماع و شکل­گیری هویت انسان، نقش ایفا می­کند. با وجود اهمیت این جنبه، در پژوهش­ها کمتر به این موضوع توجه می­شود. علی­رغم اهمیت ساحت جسمی و تأثیر ...

 • بررسی رعشه اعضاء بدنی در پرتو رابطه نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا و مقایسه اجمالی آن با دیدگاه ملاصدرا 

  صیدی, محمود؛ فرهمندکیا, محمد رضا (مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی (ره), 2022-08-23)
  تعلق نفس ناطقه به بدن و رابطه این دو با هم از مهم­ترین مسائل در حکمت سینوی و متعالیه است که مباحث بسیاری را تحت­الشعاع خویش قرار می­دهد. یکی از این موارد، حدوث رعشه در عضو یا اعضاء بدنی می­باشد. به هنگام رعشه مقتضای حرکت ...

View more