مرور دوره 1, شماره 1 بر اساس عنوان

 • ارزیابی و امکان سنجی نظام نظارتی فرادولتی امام خمینی(ره) 

  اخوان کاظمی, بهرام (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  چکیده نظارت در اسلام به عنوان یک مسؤولیت دینی و در ذیل فریضۀ امر به معروف و نهی ازمنکر نیز تعریف می گردد. اما با گذشت بیش از سی وسه سال از پیروزی انقلاب اسلامی، دو فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر به درستی اجرا نگشته، ...

 • اصول حاکم بر سبک مدیریت رهبر انقلاب اسلامی در کنترل و مهار وقایع انتخابات 1388 

  محمدی, منوچهر؛ معینی پور, مسعود (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  انتخابات ریاست جمهوری سال1388 در ایران فصل جدیدی از تحولات سیاسی اجتماعی را بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی رقم زد و تحلیل ابعاد مختلف آن از ضروریات جامعه ایران است. مسأله تحقیق حاضر، بررسی اصول حاکم سبک مدیریت مقام ...

 • بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران 

  کشاورز شکری, عباس؛ فرهادی, احسان (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  در مقالة حاضر، با استفاده از نظریة بسیج منابع چارلز تیلی به شناسایی فرایند بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است. سؤال اصلی این مقاله آن است که بسیج منابع در انقلاب اسلامی بر اساس الگوی نظری بسیج منابع چارلز ...

 • جایگاه و ابعاد مشورت در سیرة عملی امام خمینی(ره) 

  غفاری هشجین, زاهد؛ علیزاده, قدسی (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  مقالة حاضر به بررسی جایگاه و ابعاد مشورت در سیرة عملی امام خمینی(ره) می پردازد. مشورت در دین اسلام و سیرة ائمة معصومین(ع) و همچنین اندیشه و سیرة امام خمینی(ره) از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این مقاله بر اساس روش ...

 • راهبرد حکومتی امام خمینی(ره) در مقایسه با رهبران روحانی مشروطه 

  شاه علی, احمد رضا (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  نهاد روحانیت، در گذشته و حال مهم‌ترین سهم را در حفظ و ترویج اسلام داشته و دارد. این نهاد خصوصاً در دهه‌های پیشین و از جمله در دوران نهضت مشروطه با آفات، اختلافات و مشکلاتی مواجه بوده که باعث شکاف و چند دستگی میان ایشان ...

 • نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) 

  لکزایی, نجف؛ مقیمی, غلام حسن (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  چکیده نظریة حکومتی امام خمینی(ره) معادلة سه مفهومی (دین، ولایت، ملت) است. در این که سه مؤلفة فوق در دستگاه فکری و اجتهادی امام خمینی(ره) چگونه جمع می­شوند، از منظرهای مختلف قابل بحث است. در این نوشتار، تلاش شده تا از منظر ...

 • نقش محوری انسان کامل در توسعة سیاسی متعالیه در اندیشة سیاسی امام¬خمینی(ره) 

  اسم حسینی, غلامرضا (دانشگاه بوعلی سینا, 2011-12-22)
  مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که در اندیشة امام خمینی(ره) نقش مبانی و اصول عرفانی و محوری ترین بحث آن یعنی موضوع انسان کامل، در توسعة سیاسی متعالیه چیست؟ مقاله این پرسش را به روش استنباطی پاسخ داده است. تکیة اصلی ...