مرور دوره 1, شماره 1 بر اساس تاریخ انتشار

 • نقطه خلقت در حکمت اسلامی و مسیحی 

  حسن زاده, صالح (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  نقطه آغاز برای اثبات مخلوقیت عالم وجود است. موجودات مشهود جهان ممکن الوجود، و در نتیجه معلول اند و برای وجود یافتن باید علتی داشته باشند. از آنجا که خداوند وجود اول است و کمال مطلق دارد به ضرورت باید علت ایجاد هر شیئی باشد ...

 • از حکومت الهی پیامبر ص تا سلطنت موروثی معاویه 

  عابدینی, ابوالفضل (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  پیامبر اسلام ص بزرگ ترین انقلاب را در تاریخ به وجود آورد. وی تمام نهادهای سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی جامعه را به هم ریخت و نهادهایی جدید را جایگزین آنها کرد و تحولی درونی در دل اعراب به وجود آورد. پس از رحلت ...

 • تاجگذاری؛ نماد عظمت و قدرت دیکتاتور 

  خوانین زاده, محمد حسین (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  واقعیت آن است که در زندگی ما مطالب عبرت آمیز زیاد ولی عبرت آموزی کم است. حقیقت عبرت، رفتن در گذشته و عبور کردن از آن و بر گرفتن چراغی از آن برای حال و آینده است. ملت بزرگ ایران در گذر ایام، وقایع تلخ و شیرین فراوانی را پشت ...

 • حجاب و مراحل تشریع آن در قرآن 

  صادقی نیری, رقیه (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  کند و کاو در آیات حجاب، به صورت یکجا و همه سو، نشان خواهد داد که حکم حجاب یکباره اعلام نشده است بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه بر قلب مبارک پیامبر اکرم ص نازل شده و این موجب تاثیر سریع این اسلام تاثیر بسزایی ...

 • خداشناسی، فطرت دل یا عقل 

  نگارش, حمید (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  این مقاله، نگارنده می کوشد منشا خداپرستی و خداشناسی را فطرت دل بیان کند. به این معنی که در نهاد آدمی گرایشی خاص نهفته است که او را به شنیدن پیام حق دعوت می کند و از درون او را متوجه مبدا خویش می گرداند. با این نگرش فطرت ...

 • لزوم اخلاق در جهان امروز 

  اسدی گرمارودی, محمد (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  یکی از مسائل مهم و مورد ابتلای جامعه امروز بشری مسئله اخلاق و رفتار انسانی است. از یک سو فقدان امور اخلاقی، نظام خانواده و جامعه را از هم پاشیده و از سوی دیگر ضرورت و اهمیت اخلاق زیر سوال رفته است. با همه این مشکلات هنوز ...

 • عبرت و عبرت آموزی در نهج البلاغه 

  صدری, جمشید (دانشگاه علامه طباطباییدانشگاه علامه طباطبایی, 2010-08-23)
  عبرت حالتی است که انسان از امور ظاهری و مشهود، به شناخت باطنی و غیر مشهود امور نایل می شود. تشابه زندگی اقوام و ملل و تاثیر پذیری انسان از احوال امت های گذشته، سبب می شود که عبرت گیری به عنوان روشی تربیتی برای دست یابی به ...