نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorعسکری, مریمfa_IR
dc.contributor.authorعدلی, فریباfa_IR
dc.contributor.authorمهران, گلنارfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T22:04:21Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:04:21Z
dc.date.available1399-07-08T22:04:21Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:04:21Z
dc.date.issued2016-11-21en_US
dc.date.issued1395-09-01fa_IR
dc.date.submitted2015-05-17en_US
dc.date.submitted1394-02-27fa_IR
dc.identifier.citationعسکری, مریم, عدلی, فریبا, مهران, گلنار. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی. فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی, 3(6), 27-39.fa_IR
dc.identifier.issn2538-3655
dc.identifier.urihttp://rmt.iranjournals.ir/article_24841.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/124427
dc.description.abstractامروزه دانش منشأ تحولات بنیادین شناسایی شده‌است و دانش‌آفرینی در توسعه جوامع نقش اساسی دارد. در بین سازمانها، مؤسسات آموزش عالی با کمک اعضای هیأت علمی می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند. این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیأت علمی انجام شد. رویکرد پژوهش کیفی، با روش پدیدارشناسی بود. شرکت‌کنندگان با نمونه‌گیری شدت و گلوله‌برفی گزینش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته بود و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیأت علمی را می‌توان در دو گروه: عوامل فردی و عوامل بافتی قرار داد. عوامل فردی نظیر ویژگی‌های ذاتی، دلدادگی به دانش، تسلط بر دانش، تجربه، دغدغه‌مندی، تخیل، پرسشگری، آشنایی‌زدایی، کمال‌گرایی، هویت‌یابی‌علمی، تفکر نقاد، بالندگی حرفه‌ای، تاب‌ آوری علمی، نویسندگی و اخلاق؛ و عوامل بافتی نظیر نظام آموزشی، انتظار جامعه از اعضای هیأت علمی، آزادی‌علمی، مخازن دانش، فرصت‌های مالی و زمانی، پاداش‌دهی و اجتماع‌علمی هستند. براساس تحلیل‌های انجام شده عوامل فردی بیش از عوامل بافتی تأثیرگذار هستند و بروز بسیاری از عوامل فردی شناسایی شده، در نظام آموزشی محقق می‌شود.fa_IR
dc.format.extent512
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهرfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی آموزش علوم دریاییfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Management of Teaching in Marine Sciencesen_US
dc.subjectدانش آفرینیfa_IR
dc.subjectمؤسسات آموزش عالیfa_IR
dc.subjectاعضای هیأت علمیfa_IR
dc.titleشناسایی عوامل مؤثر بر دانش‌آفرینی اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزش عالیfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentکارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)fa_IR
dc.contributor.departmentاستادیار مدیریت آموزشی دانشگاه الزهرا(س)fa_IR
dc.contributor.departmentدانشیار علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)fa_IR
dc.citation.volume3
dc.citation.issue6
dc.citation.spage27
dc.citation.epage39


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد