نمایش مختصر رکورد

dc.date.accessioned1399-07-08T22:02:36Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T22:02:36Z
dc.date.available1399-07-08T22:02:36Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T22:02:36Z
dc.date.issued2013-07-23en_US
dc.date.issued1392-05-01fa_IR
dc.date.submitted2013-04-07en_US
dc.date.submitted1392-01-18fa_IR
dc.identifier.citation(1392). نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب. پژوهش نامه ادبیات داستانی, 1(3), 23-53.fa_IR
dc.identifier.issn2676-6531
dc.identifier.issn2676-654X
dc.identifier.urihttps://rp.razi.ac.ir/article_458.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/123762
dc.description.abstract<strong>چکیده:</strong> ادبیّات سیاسی داستانی، یکی از شاخه­های داستان­نویسی معاصر است که می­توان آن را از جهت­های مختلف نقد کرد. در این مقاله هدف آن است تا به بررسی مسائل سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلاب اسلامی پرداخته شود. مسائل سیاسی مطرح در داستـان­ها، نقـش شخصیّت­های زن و مرد در مسائل سیاسی، نگاه­های مختلف نسبت به مشارکت زنان در فعّالیّت­های سیاسی و نوع، نحوه و میزان مشارکت زنان در این نوع فعّالیّت­ها، از جمله مسائل مطرح در این پژوهش هستند. در این رمان­ها شخصیّت­های زن، معمولاً شخصیّت اصلی داستان­ها هستند؛ هرچند در سطوح پایین در مسائل سیاسی مشارکت می­کنند. همچنین شخصیّت­های زن، آرمانی تصویر می­شوند و نویسندگان می­کوشند تا نشان دهند که زنان هم­پای مردان در اکثر وقایع سیاسی کشور در دوران معاصر نقش مهمّی را ایفا کرده­اند؛ عواملی را که مانع حضور زنان در عرصهسیاست می­شود، نشان داده­اند و بر آگاهی زنان برای مشارکت در مسائل سیاسی اهمّیّت خاصّی قائل شده­اند. <strong> </strong>fa_IR
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه رازیfa_IR
dc.relation.ispartofپژوهش نامه ادبیات داستانیfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Research on Fictional Literatureen_US
dc.subjectکلید واژه­ها: داستانfa_IR
dc.subjectنقدfa_IR
dc.subjectزنانfa_IR
dc.subjectسیاستfa_IR
dc.subjectانقلاب اسلامیfa_IR
dc.titleنقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انقلابfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.citation.volume1
dc.citation.issue3
dc.citation.spage23
dc.citation.epage53


فایل‌های این مورد

فایل‌هااندازهقالبمشاهده

فایلی با این مورد مرتبط نشده است.

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد