دوره 10, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • نقد تصحیح کتاب کلیات نظام ‌قاری (به تصحیح‌ رحیم طاهر) 

  معرفت, شهره (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  محمود بن امیر احمد نظام ‌قاری از نقیضه‌سرایان دورة تیموری است. قاری به‌ تقلید از دیوان اطعمه کتابی به نظم و نثر فراهم آورد که مبنای آن البسه بود. دربارة قاری اطلاع بسیاری در دست نیست. اصلی‌ترین منبع برای شناخت ...

 • نخستین و کهن‌ترین تفسیرهای عرفانی آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در ادب فارسی 

  نزهت, بهمن (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  گمان می‌رود نگارش متون عرفانی در ادب فارسی از نیمة دوم قرن پنجم هجری آغاز شده است. در این آثار بسیاری از آیات قرآن کریم و احادیث به‌طور پراکنده شرح و تفسیر می‌شود؛ البته اطلاعات دقیقی از نخستین تفسیرهای عرفانی ...

 • بهجه‌الشعرا و رویکردی نو در تذکره‌نگاری دورة قاجار (با معرفی حدیقه‌الشعرا) 

  به آبادی, راضیه؛ نیکبخت, عباس؛ شعبانزاده, مریم (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  تذکره‌های فارسی از منابع اصلی تاریخ ادبیات است. نهضت تذکره‌نویسی فارسی در دورة قاجار و در آستانة مشروطه شتاب بیشتری گرفت؛ درون‌مایة انتقاد مانند انواع دیگر نثر به جریان تذکره‌نویسی این دوره وارد شد و در شکل تذکره‌های ...

 • تحلیل جایگاه فرهنگی ـ ادبی حسن‌خان شاملو برپایة منابع نویافته (معرفی، نقد، بررسی، نسخه‌شناسی) 

  محمدی, مجتبی؛ نوریان, مهدی؛ چترایی, مهرداد (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  حسن‌خان شاملو، شاعر، نویسنده، خطاط، بیگلربیگی، امیرالامرای همة خراسان، حاکم هرات، در قرن دهم و یازدهم هجری (17م) است. خاندانش در دولت صفویه از نزدیکان دربار بودند. او میراث‌دار فرهنگی پدرش حسین‌خان و او نیز میراث‌بر فرهاد‌خان ...

 • نقد و بررسی برخی از ابهامات یادداشت‌های شاهنامه 

  رضایی دشت ارژنه, محمود (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  یادداشت‌های شاهنامه یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین شرح‌های شاهنامه است. جلال خالقی مطلق در این اثر به‌طور ستوده اطلاعات بایسته‌ای را ارائه کرده است. این اطلاعات عبارت‌اند از: گزارش ابیات، توضیح واژه‌ها، ...

 • بررسی الگوی تحلیل گفتمان میشل فوکو و مباحث علم معانی 

  امیرپور, فرزانه؛ روضاتیان, سیده مریم (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  تحلیل گفتمان برگرفته از گرایش‌های نوین زبان‌شناسی است و می‌کوشد روابط و احساسات نهفته در کلمات و درون متن را آشکار کند. این نظریه به‌طور مستقیم با تأثیرپذیرفتن از اندیشة میشل فوکو ایجاد شد و در متون ادبی به موضوعاتی فراتر ...

 • متن‌شناسی و بررسی ساختاری ده مجلس اسفزاری 

  جهادی, سید امیر (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  موضوع این نوشتار بررسی ده مجلس اسفزاری است. این اثر از نثرهای خطابی و تعلیمی فارسی از قرن نهم هجری است. کتاب در ده بخش و به شیوة مجلس‌گویان و به‌صورت شفاهی بیان شده است. مریدان و علاقه‌مندان، آن را برپایة سخنان ...

 • منظورشناسی و تحلیل کارگفتار در گفتگوهای داستان بیژن و منیژه 

  علیپور, صدیقه (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  گفتگو یکی از عناصر مهم در روایت است. به‌طورکلی آفرینش روایت پس از آفرینش گفتگو (dialogue)، پدیدار و بهترین تفسیرها با این عنصر روایی ایجاد می‌شود. این عنصر در تحلیل ادبیات بسیار اهمیت دارد؛ به همین سبب در دیدگاه‌ها و ...

 • تحلیل و بررسی نسخة خطی تفسیر فارسی محمد بن عبدالرزاق دُنبُلی 

  پشت دار, علی محمد؛ حاجی مزدارانی, مرتضی؛ محمدی بدر, نرگس؛ بصیری پور, علی (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  نسخه‌های خطی افزون‌بر اهمیت، نقش مهمی در تاریخ علم دارند؛ به همین سبب باید از جنبه‌های مختلفی بررسی و تحلیل شوند. گام نخست در این راه، معرفی و تصحیح این آثار برای استفادة همة مردم است. محمد بن عبدالرزاق دنبلی از ادیبان و ...

 • شبدیز و گلگون، جلوه‌هایی از ایزد مهر و بهرام 

  دوانی, فزونه؛ فشارکی, محمد؛ خراسانی, محبوبه (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)
  شبدیز و گلگون، دو اسب زیبای دربار خسروپرویز، از دیرباز تاکنون زبانزد بسیاری از تاریخ‌نویسان بوده‌اند؛ به‌ویژه شبدیز که برخی منابع، این اسب را از شگفتی‌های دربار خسروپرویز برشمرده‌اند. آوازه و شکوه این اسب تاریخی آن را به ...

 • سال دهم، شماره 2، پیاپی 38، تابستان 1397 

  پدیدآور نامشخص (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2018-06-22)