دوره 3, شماره 3

 

ارسال های اخیر

 • خطّ معمّا (پژوهش در انواع و شیوه‌های رمزنگاری منشآت) 

  محمدی فشارکی, محسن؛ شیرانی, مریم (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  حفظ اسرار دولتی در مکاتبات اداری از مسائل مهم حکومت‌ها در همه دوره‌ها به حساب می‌آید و هر روز به اهمیت آن افزوده می‌شود، به طوری که دانشمندان کوشش می‌کنند، شیوه‌های تازه‌ای برای رمز کردن اطّلاعات و کشف رمز نوشتجات خصم ...

 • لحن، صحنه‌پردازی و فضا ابزار انتقاد و اعتراض بیهقی 

  صحرائی, قاسم؛ حیدری, علی؛ میرزایی مقدم, مریم (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  در این مقاله بر آنیم تا با نگاه تأویل‌گرانه به عناصر داستانی، صحنه‌پردازی، فضاسازی و لحن شخصیت‌ها در تاریخ بیهقی و با کمک گرفتن از تداعی معانی و مفاهیم در محور عمودی و افقی کلام، این فرضیه را اثبات کنیم که ابوالفضل بیهقی ...

 • بازتاب زیبایی‌شناختی سیمای پیامبران در قصاید خاقانی 

  محسنی, مرتضی؛ غنی پور ملکشاه, احمد؛ مرادی, هاجر (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  زندگی و سرگذشت پیامبران به عنوان انسان‌هایی کامل و دارای شخصیّت آسمانی و سیره انسانی در اکثر متون ادب فارسی انعکاس یافته و یکی از غنی‌ترین منابع الهام در شکل‌گیری آثار هنری و ادبی، همواره سرچشمه مضمون‌آفرینی و تصویرسازی ...

 • بررسی ادراک‌ واقعیت و پذیرش خود و دیگران در غزلیّات حافظ (براساس نـظریه شخصیّت‌/ خودشکوفایی ابراهام‌ مزلو) 

  باقری خلیلی, علی اکبر؛ محرابی کالی, منیره (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  از دیرباز، متفکّران دینی و فکری براساس مشرب‌های خاص خود، انسان‌ حکیم، عاشق، مقتدر، ضعیف، خودشناخته‌ و... را الگوی انسان کامل معرفی کرده‌اند. در قرن‌ بیستم، با ظهور سه‌مکتب روان‌‌کاوی، رفتارگرایی و انسان‌گرایی، توجه به ...

 • الگوی کنشگر در برخی روایت‌های کلامی مثنوی معنوی بر اساس نظریه الگوی کنشگر آلژیرداس گرماس 

  مشیدی, جلیل؛ آزاد, راضیه (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  در علم روایت شناسی شخصیت‌ها به عنوان جزئی از ساختار کلّی متن محسوب می‌شوند که تابع کنش‌های از پیش تعیین شده‌اند، بنابراین برای تحلیل شخصیت ابتدا باید الگویی از حوزه کنش آنان به دست آورد. آلژیرداس ژولین گرماس؛ از جمله روایت ...

 • نمودهای رمانتیسم در نفثه المصدور 

  بتلاب اکبر آبادی, محسن؛ خزانه دارلو, محمدعلی (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  رمانتسیم از جمله مکتبهایی است که در قرن هجده با شعار بیان آزاد احساسات فردی، بازگشت به طبیعت، بدوی‌گرایی، نگرش تخیّلی و... در مقابل تفکر خردگرای کلاسیسم به‌پا خاست. نفثه المصدور به عنوان متنی تاریخی- ادبی همانندیهای ویژه‌ای ...

 • رد و موبد در شاهنامه 

  دلپذیر, زهرا؛ شامیان, علی اکبر؛ رحیمی, سید مهدی (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  در آیین مزد یسنا ایزدان و فرشتگان نگهبان آسمان و زمین و هرآن چه نیک ونغز و از آفریدگان پاک مزدا به شمار می‌آید، سمت ردی یا سروری دارند. در اکثر آثار دینی زرتشتی و متون پهلوی نیز رد به معنای پیشوای دینی زرتشتی و رهبر روحانی ...

 • انواع، مراتب و کاربردهای نور در مثنوی 

  روحانی, رضا؛ عربشاهی کاشی, الهام (معاونت پ‍‍ژوهش وفناوری دانشگاه اصفهانUniversity of Isfahan, 2011-09-23)
  نور، یکی از مباحث مهم و کلیدی در عرفان اسلامی و از پرطرفدارترین، مباحث نظری- کلامی در میان متکلّمان و فلاسفه است. در میان عارفان مسلمان، مولوی در شمار کسانی است که بسیار به مبحث نور پرداخته و از آن برای بیان مقاصد مختلف ...