دوره 14, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • بررسی کتاب 

  ابراهیمی, مهدی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)

 • عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران 

  دریایی, نجمه؛ رضایی مقدم, کورش؛ سلمان زاده, سیروس (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانش کشت پایدار ارقام پرمحصول برنج در استان مازندران به روش پیمایشی انجام گرفته است. نمونه آماری این پژوهش، 270 نفر از شالیکاران شهرستان­های آمل، بابل و ساری هستند که به روش ...

 • عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه 

  رستمی, شاه بختی؛ داوری سرخه لیژه, مهرداد (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  عوامل متعددی بر موفقیت یا ناکامی شوراهای اسلامی روستایی تأثیرگذارند. در این مقاله تأثیر چهار عامل میزان شناخت مردم از وظایف و اختیارات شوراها؛ میزان آگاهی اعضای شوراها از وظایف و اختیارات خود؛ میزان مقبولیت اجتماعی؛ و میزان ...

 • عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی 

  حسن نژاد, مریم؛ کهنسال, محمدرضا؛ قربانی, محمد (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  در این مقاله عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی که در چارچوب پروژه بین­المللی ترسیب کربن تشکیل شده­اند، بررسی می­شود. حجم نمونه 198 عضو را در منطقه حسین­آباد غیناب شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ...

 • تعیین توانمندی زیست‌محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس 

  شاه ولی, منصور؛ قیصاری, حمیده (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  تاریخ دریافت: 20/10/1389 تاریخ پذیرش: 5/4/1390   توانمندسازی کشاورزان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه پایدار است؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف تعیین توانمندی زیست­محیطی کشاورزان تعاونی­های تولید روستایی و عوامل موثر بر آن در ...

 • رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد 

  سرور, رحیم؛ موسوی, میرنجف؛ دانیالی, تهمینه (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  مشارکت دادن روستاییان در طرح‌های توسعه روستایی و توجه به خواست‌ها و نیازهای جامعه روستایی در رسیدن به توسعه امری اجتناب‌ناپذیر است، لذا بایستی به اهمیت این نقش در توسعه توجه شود. این مقاله به بررسی پیامدهای مشارکت روستاییان ...

 • تجربه دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آنها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان 

  حسنوند, احسان؛ حسنوند, اسماعیل (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  دهیاری‌ها به علت تازگی در بنیان، دارای مشکلات مختلفی هستند که پرداختن به این مشکلات و آگاهی از آنها موجب کارآیی بیشتر و خدمت­رسانی بهتر این نهاد می­شود. پژوهش حاضر در صدد بررسی موانع توفیق دهیاری‌ها بوده است. این پژوهش از ...

 • سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران 

  فیروزی, محمدعلی؛ سجادیان, ناهید؛ سجادیان, مهیار (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  از مسائل اساسی روستاهای کشور بحرانهای طبیعی وعدم توجه به مدیریت ریسک و نبود سامانه­ای در جهت برخورد سازمان­یافته با بحران­ها بوده است. لذا، این پژوهش براساس اصول بنیادین، ساختار علمی سامانه مورد نیاز را به روش توصیفی- ...

 • اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران 

  سرایلو, سمیرا؛ زارع مهرجردی, محمدرضا؛ خالدی, کوهسار (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  با توجه به اهمیت تحقیقات کشاورزی در نرخ بازده اقتصادی و کاهش فقر روستایی مطالعه حاضر، با هدف تعیین اثر تحقیقات بخش­کشاورزی بر فقر روستایی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از آمارهای سری­زمانی برای دوره 1350-1386 ...

 • افول روستا و روستاشناسی یا ضرورت بازنگری در رویکردها و روش‏ها در ایران 

  شکوری, علی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2011-08-23)
  این مقاله دورنمای نواحی روستایی و روستاشناسی را با تأکید بر ایران در شرایط جدید و در حال ظهور، از جمله جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی مورد بحث قرار می‏دهد. پرسش این است که چگونه تحولات جدید در فناوری و شکل‏گیری روندهای اجتماعی، ...