روستا و توسعه

 

مجموعه‌های این پایگاه

ارسال های اخیر

 • تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز 

  رئیسی, ابوبکر؛ شیهکی تاش, مهیم؛ سالارزهی, حبیب‌الله (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  تحقیق حاضر، با روش توصیفی– پیمایشی، با هدف تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و فعالان ادارات مرتبط با حوزه گردشگری این شهرستان به تعداد دویست نفر (کارشناسان ادارات ...

 • تحلیل سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای روستایی ایران 

  امجدی, افشین؛ باریکانی, الهام (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  هدف کلی مطالعه حاضر بررسی و تحلیل سبد مصرفی خانوارهای روستایی در دهک‌های مختلف درآمدی در راستای تأمین امنیت غذایی بود. بدین منظور، نخست، دهک‌های درآمدی به سه گروه کلی تقسیم شدند؛ میانگین دهک‌های اول تا سوم در گروه اول، ...

 • مقایسه تطبیقی قانون اصلاحات ارضی و لایحه اصلاحی آن 

  نوروزی, عباس؛ شهبازی, اسماعیل (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  بدون تردید، اصلاحات ارضی از مهم‏ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است. اهمیت این موضوع متخصصان حوزه‌های مختلف را به بررسی و تحقیق در این زمینه از دیدگاه‌های مختلف جلب کرده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، با هدف مقایسه «قانون» ...

 • روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه 

  میرزایی, معصومه؛ کلاهی, مهدی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  شاید در نگاه نخست، زندگی در روستا بسیار دلپذیر و رؤیایی باشد؛ اما امروزه، عواملی همچون فقر، بیکاری، خشکسالی، کم‌آبی و راندمان پایین کشاورزی زندگی در روستا را دشوار کرده است. با وجود این شرایط سخت و نابه‌سامانی‌های زندگی ...

 • سنجش پیامدهای خشکسالی و تأثیر آنها بر نیت مهاجرت جوانان روستایی شهرستان همدان 

  پوراقبالی, میلاد؛ شمس, علی؛ قیدی, احمد (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  خشکسالی‌های اخیر در ایران، با تأثیرگذاری بر بخش کشاورزی و روستایی کشور، واکنش‏های گوناگون روستاییان را در پی داشته است؛ افزایش احتمال مهاجرت روستاییان به‌ویژه جوانان روستایی یکی از همین واکنش‏هاست. سنجش تأثیرات خشکسالی بر ...

 • شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران 

  فارسی علی‌آبادی, محمدمهدی؛ دانشورکاخکی, محمود؛ صبوحی صابونی, محمود؛ دوراندیش, آرش؛ آماده, حمید (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  عدم دسترسی به انرژی کافی و شیوع سوءتغذیه به‌دلیل تأثیر آن بر سلامتی عمومی و نیز توان جسمی و ذهنی جامعه از مهم‌ترین مسائل حوزه امنیت غذایی در کشورهای در حال توسعه است. از این‌رو، در مطالعه پیش رو، تأثیر عوامل اقتصادی و ...

 • ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند 

  شرقی, طاهره؛ باقری, فاطمه‌سادات؛ محمدزاده نصرآبادی, مهناز (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-11-21)
  ایجاد اشتغال و بهبود فرآیندهای زمینه‌ساز فضای کارآفرینی در مناطق روستایی یکی از ضروریات برنامه توسعه پایدار روستایی است. هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا در شهرستان شازند استان مرکزی بود. جامعه ...

 • تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) 

  محسنی تبریزی, علیرضا؛ غفاری, غلامرضا؛ نایبی, هوشنگ؛ عفتی, محمد (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  هدف کلی تحقیق حاضر تبیین میزان مشارکت زنان در معیشت خانوارهای روستایی و شناسایی عوامل اجتماعی– اقتصادی مؤثر بر آن بود؛ و بدین منظور، از روش پیمایشی و آزمون‏های همبستگی و تحلیل چندمتغیره استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل ...

 • ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان 

  بابایی امین, مجتبی؛ برادران, مسعود؛ فروزانی, معصومه (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روند موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با استفاده از اصول ارزشیابی مدیریت پروژه در استان لرستان انجام شد. جامعه آماری شامل 750 نفر از زنان عضو صندوق اعتبارات خرد بود که با استفاده از جدول کرجسی ...

 • الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب‌و‏کارهای روستایی 

  زندیه, شهنام؛ صرافی زاده قزوینی, اصغر؛ عالم تبریز, اکبر؛ سخدری, کمال (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر بر توانمندسازی روستاییان و توسعه کارآفرینی روستایی، در سطح تحلیل سیاست‏گذاران، مدیران و تصمیم‏سازان خط مشی‏های کارآفرینی روستایی، به‏صورت کیفی و به روش دلفی سیاسی انجام پذیرفت. جامعه آماری ...

 • عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی 

  عبدالله زاده, غلامحسین؛ جمشیدی کوهساری, احمد؛ حسینی المدنی, سید حسن؛ شریف زاده, محمد شریف (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  تشویق و توسعه کارآفرینی در نواحی روستایی و راه‌اندازی کسب­وکارهای مستقل در گرو بسیاری از عوامل و نهاده‌هاست که یکی از مهم‏ترین آنها دسترسی به اعتبارات و سرمایه به‏شمار می­رود. در این راستا، تحقیق پیمایشی حاضر با هدف شناخت ...

 • بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی 

  ایروانی, سمانه؛ دانشورکاخکی, محمود؛ قربانی, محمد؛ کرباسی, علیرضا (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  امروزه، درآمدهای غیرکشاورزی به بخشی مهم از منابع تأمین معاش در خانوارهای روستایی تبدیل شده است و نقشی مهم در کاهش فقر و نابرابری درآمدی دراین خانوارها دارد. از این‏رو، در مطالعة حاضر، نقش درآمدهای غیرکشاورزی در نابرابری ...

 • کاربست رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان 

  گودرزی, مجید؛ ملکی, سعید؛ آریانپور, آذر (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  هدف پژوهش حاضر شناخت و اولویت­بندی راهبردهای توسعة صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان بود. پژوهش، با رویکرد توسعه­ای- کاربردی، به شیوه‏های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام شد و تحلیل داده‏های پژوهش نیز با بهره‏گیری از روش ...

 • محرک‌ها و بازدارنده‌های توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای کُلْم شهرستان بدره 

  ناصری, تیمور؛ آرایش, محمدباقر (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-08-22)
  هدف تحقیق حاضر بررسی محرک‌ها و بازدارنده‌های توسعه گردشگری روستای کلم در شهرستان بدره بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان و مسئولان نهادهای گردشگری این شهرستان، گردشگران حاضر و ساکنان روستای کلم بودند (1004 N=). نمونه‏های ...

 • تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز 

  خدایی استیار, حسن؛ اسدی, علی؛ امانی, فریده (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-05-21)
  در چند دهه گذشته، با توجه به اهمیت توسعه روستایی در فرآیند توسعه ملی، روستاهای ایران پیوسته شاهد تغییرات نسبتاً زیادی در حیات خود و ساکنانشان بوده‏ و در این راستا، رویکردهای گوناگون برای دستیابی به اهداف توسعه روستایی در ...

 • تحلیل راهبردی نقش مرکز محله‌ها در توسعه پایدار گردشگری روستایی: مطالعه موردی ‌روستای میان‌رز فومن 

  دانائی نیا, احمد؛ بیگی, زهره (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-05-21)
  نوع معماری مراکز محله در روستاهای واجد ارزش تاریخی می‌تواند ضمن ایجاد محیط مطلوب برای روستاییان، به رونق اقتصاد روستایی بینجامد و زمینه‌ساز توسعۀ روستا باشد. طی دهه‌های اخیر، در برنامه‌ریزی‌های راهبردی نیز بر نقش محله‌ها ...

 • بررسی کارآیی فنی تعاونی‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (FDEA) 

  نظری پور, نصرت؛ حسینی, سید مهدی (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-05-21)
  با توجه به نقش مهم تعاونی‌های روستایی در توسعه اقتصادی روستا، ارزیابی عملکرد این سازمان‌ها و شرکت‌ها بسیار اهمیت دارد. از این‌رو، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآیی فنی شرکت‌های تعاونی روستایی حوزه سیستان و بلوچستان با استفاده ...

 • بررسی تطبیقی کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف و غیرهدف گردشگری تاریخی - فرهنگی شهرستان مرودشت 

  علی یاری, ندا؛ کرمی, آیت اله؛ شریف زاده, مریم (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-05-21)
  در قرن ۲۱، گردشگری به‌عنوان صنعت شماره یک به بزرگ‏ترین صنعت جهان مبدل شده است. طی دهه‌های اخیر، کیفیت زندگی ساکنان مناطق گردشگری در کانون توجه برنامه‌ریزان قرار گرفته است. با توجه به اهمیت اثرات گردشگری در کیفیت زندگی این ...

 • تأثیر تغییر سیاست‌های یارانه‌ای بر فقر غذایی در جامعه روستایی استان فارس در فاصله سال‌های 1387 تا 1393 

  شیروانیان, عبدالرسول (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-05-21)
  در ایران، در آذرماه سال 1389، سیاست اعطای یارانه از رویکرد همگانی به رویکرد هدفمند تغییر کرد. بدیهی است این تغییر سیاست بر وضعیت فقر غذایی در جامعه روستایی تأثیر می‌گذارد. از این‏رو، هدف مطالعه حاضر بررسی پیمایشی تأثیر این ...

 • عوامل اثرگذار بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی: مطالعه موردی بیران‌شهر، استان لرستان 

  حافظی, فرشته؛ رحیمیان, مهدی؛ غلامرضایی, سعید (موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستاییAgricultural Planning, Economics, and Rural Development Research Institute (APERDRI), 2020-05-21)
  در پژوهش پیمایشی و کاربردی حاضر، عوامل مؤثر بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی بررسی شد. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن را جوانان 15 تا 24 ساله منطقه بیران‌شهر واقع در استان لرستان تشکیل ...

View more