نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorمرادیان هفت چشمه, خسروfa_IR
dc.contributor.authorمحمد ساعدی, علیfa_IR
dc.contributor.authorآدینه وند, سلمانfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T17:03:45Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T17:03:45Z
dc.date.available1399-07-08T17:03:45Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T17:03:45Z
dc.date.issued2017-06-22en_US
dc.date.issued1396-04-01fa_IR
dc.identifier.citationمرادیان هفت چشمه, خسرو, محمد ساعدی, علی, آدینه وند, سلمان. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد مردم به نیروی انتظامی حوزه فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ویژه شرق تهران, 4(14), 79-94.fa_IR
dc.identifier.issn937160/93/
dc.identifier.urihttp://shargh.jrl.police.ir/article_17061.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/12102
dc.description.abstractهدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اعتماد مردم به نیروی انتظامی حوزه فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است، برای گردآوری دادهها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده است. در پژوهش حاضر ترکیبی از نمونهگیری خوشهای و نمونهگیری تصادفی ساده است. یافتههای پژوهش نشان می‌دهد که میزان اعتماد مردم نسبت پلیس در حد مطلوب ارزیابی شده است، نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای مستقل توانستهاند 49 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند و از بین متغیرهای مستقل مورد بررسی، متغیرهای امنیت اجتماعی و عملکرد نیروی انتظامی بیشترین تأثیر را بر اعتماد شهروندان نسبت به نیروی انتظامی داشتهاند.fa_IR
dc.format.extent693
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherفرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانیfa_IR
dc.publisheren_US
dc.relation.ispartofفصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی ویژه شرق تهرانfa_IR
dc.relation.ispartofpoliceScienceQuarterlyOfEastTehranen_US
dc.subjectاعتمادfa_IR
dc.subjectامنیت اجتماعیfa_IR
dc.subjectعملکرد نیروی انتظامیfa_IR
dc.subjectآگاهی و شناخت از وظایف نیروی انتظامیfa_IR
dc.subjectتجربیات قبلی از نیروی انتظامیfa_IR
dc.titleبررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد مردم به نیروی انتظامی حوزه فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهرانfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.citation.volume4
dc.citation.issue14
dc.citation.spage79
dc.citation.epage94


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد