مرور دوره 4, شماره 14 بر اساس عنوان

 • بررسی عوامل مؤثر بر میزان اعتماد مردم به نیروی انتظامی حوزه فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران 

  مرادیان هفت چشمه, خسرو؛ محمد ساعدی, علی؛ آدینه وند, سلمان (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2017-06-22)
  هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اعتماد مردم به نیروی انتظامی حوزه فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران میباشد. پژوهش حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است، برای گردآوری دادهها از پرسش‌نامه محقق‌ساخته استفاده شده است. در پژوهش حاضر ...

 • تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در برابر گسترش تروریسم با استفاده از نیروی مردم 

  پارسا, محمود؛ جواد مقبلی, محمد؛ شاهی, رضا (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2017-06-22)
  تروریسم و گرایش به خشونت و افراطی‌گری از جمله پدیده‌هایی است که بیش‌ترین تهدید را علیه صلح و امنیت بین‌المللی در سال‌های اخیر رقم زده است. از بین مناطق مختلف جهان، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیش‌تر از سایر مناطق با پدیده ...

 • جهاد کبیر و آتش به اختیار و نحوه عملیاتی کردن آن در ناجا 

  رضوی اصل, علی؛ مرادی, فاطمه (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2017-06-22)
  یکى از پایه‏‌های امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران، تأمین امنیت انتظامى است که بر عهده نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران نهاده شده است. پاسداری‌ از ارزش‌های‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ بزرگ‌ترین‌ وظیفه‌ نیروی‌ انتظامی‌ است. در جهاد ...

 • مقایسه ویژگی‌هایی شخصیتی در بازگشت مجدد معتادان مواد مخدر و مواد محرک 

  محمدی فرود, حمید؛ مکلایی, احمد؛ رستمی راد, محمد (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2017-06-22)
  نگاهی به آمار روزافزون اعتیاد به مواد مخدر به خصوص اشاعه آن در نوجوانان و جوانان نشان میدهد نسل جوان که باید در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه مشارکت داشته باشند در دام اعتیاد به هدر می‌رود. بال (1998) بعد از مطالعه‌ای به این ...

 • نقش دین در پیش‌گیری از جرایم جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهرستان ورامین) 

  پورعباس, علی؛ شعبانی, حسین (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2017-06-22)
  پژوهش حاضر به بررسی نقش دین در پیش‌گیری از جرایم جوانان می‌پردازد. جامعه آماری پژوهش جوانان شهرستان ورامین در سال 1395 نفر هستند که دانشجویان دانشگاه‌های این شهرستان بیش‌تر مورد توجه این پژوهش بوده که تعداد 373 نفر بر اساس ...

 • چگونه یک افسر پلیس حرفه‌ای بسازیم؟ 

  یانوشاسکاس، مترجم: رضا حیدری، محمد تقی رضایی, ‌آناتاس (فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران - دفتر تحقیقات کاربردی مدیر مسؤل: سرتیپ‌دوم ستاد کیومرث عزیزی مدیر اجرایی: سرهنگ حسین شعبانی, 2017-06-22)
  افسران پلیس باید حرفه‌ای باشند تا بتوانند کارهای خود را به صورت حرفه‌ای انجام دهند. یک افسر پلیس حرفه‌ای آگاهانه در راه سودرسانی همگانی گام برمی‌دارد بدون اینکه به باورهای درونیش بی‌توجهی کند. پلیس‌ها همچنین در این زمینه ...