نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorجعفری, محسنfa_IR
dc.contributor.authorعبداللهی مقدم, علیرضاfa_IR
dc.contributor.authorبیژه, ناهیدfa_IR
dc.date.accessioned1399-07-08T21:41:30Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-09-29T21:41:30Z
dc.date.available1399-07-08T21:41:30Zfa_IR
dc.date.available2020-09-29T21:41:30Z
dc.date.issued2020-02-20en_US
dc.date.issued1398-12-01fa_IR
dc.date.submitted2019-10-18en_US
dc.date.submitted1398-07-26fa_IR
dc.identifier.citationجعفری, محسن, عبداللهی مقدم, علیرضا, بیژه, ناهید. (1398). ارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خون. فصلنامه بیولوژی کاربردی, 9(36), 1-20.fa_IR
dc.identifier.issn2538-3434
dc.identifier.urihttp://sjoapb.journal.qom-iau.ac.ir/article_672593.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/116023
dc.description.abstractزمینه و هدف: متخصصین بهداشت همواره به دنبال شیوه های ساده برای ارزیابی خطر آتروسکلروز هستند. هدف از این تحقیق تعیین ارتباط انواع ابعاد بدنی با عوامل خطرزای آتروسکلروز بود.<br /> روش کار: آزمودنیهای این تحقیق شامل 102 مرد و 77 زن میانسال غیرفعال بودند. شاخصهای آنتروپومتریک (محیط، طول و عرض اندامها و چربی زیرپوستی)، نیمرخ لیپید (سطوح کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین پرچگال و لیپوپروتئین کم چگال) و گلوکز خون آزمودنیها با استفاده از روشهای معتبر اندازه گیری شدند. روابط بین ابعاد بدن با نیمرخ لیپید و گلوکز با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.<br /> نتایج: در مردان دور کمر، دور باسن، دور کمر به دور باسن (WHR)، دور کمر به دور ران (WTR)، دور کمر به قد (WHtR)، طول تنه، نسبت بین انگشتان دوم و چهارم، چربی زیرپوستی فوق خاصره و چربی زیرپوستی تحت کتفی به سه سر (STR) و در زنان شاخص توده بدن (BMI)، دور کمر، دور باسن، طول تنه، طول انگشتان دوم و چهارم، چربیهای زیرپوستی سه سر و فوق خاصره و WHtR با خطر اختلالات چربی خون همبستگی معنی داری داشتند (P≤0.05). <br /> نتیجه گیری: دور باسن، چربی زیرپوستی فوق خاصره و WHtR در هر دو جنس ارتباط مستقیمی با خطر آتروسکلروز دارند. دور کمر، WTR و WHR در مردان و BMI در زنان ارتباط بیشتری با آتروسکلروز دارند.fa_IR
dc.format.extent742
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه آزاد اسلامی واحد قمfa_IR
dc.relation.ispartofفصلنامه بیولوژی کاربردیfa_IR
dc.subjectآتروسکلروزfa_IR
dc.subjectکلسترولfa_IR
dc.subjectآنتروپومتریfa_IR
dc.subjectچاقیfa_IR
dc.titleارتباط طول و قطر اندامها، دور کمر و باسن، توده بدنی و دیگر ابعاد بدن با شاخص های چربی و گلوگز خونfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeمقاله پژوهشیfa_IR
dc.contributor.departmentگروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.contributor.departmentگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانfa_IR
dc.citation.volume9
dc.citation.issue36
dc.citation.spage1
dc.citation.epage20
nlai.contributor.orcid0000-0002-3537-0883


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد