دوره 3, شماره 2

 

ارسال های اخیر

 • صنعت نفت و تحول جمعیتی و شغلی در مناطق نفت‏خیز جنوب ایران 

  معتقدی, ربابه؛ شیخ نوری, محمدامیر؛ اتابکی, تورج (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  پژوهش حاضر می‏کوشد تا پاسخی برای چگونگی تأمین نیروی انسانی شاغل در شرکت نفت انگلیس و ایران در آبادان و مسجدسلیمان بیابد. عوامل گوناگونی که سبب جذب عشایر به سکونت در شهرهای نفتی شدند و انگیزه‌هایی که موجب مهاجرت مردم از ...

 • ساسانیان و سیاست زردشتی‎کردن ارمنستان 

  ایمان‌پور, محمدتقی؛ حسین طلایی, پرویز؛ جرفی, مصطفی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  از اواسط دورۀ اشکانی که روابط ایران و روم آغاز شد تا اواخر دورۀ ساسانی، ارمنستان همواره به‎عنوان کانون اصلی مناقشات این دو قدرت بزرگ باستان مطرح‎ بوده است. این سرزمین که در دورۀ هخامنشی و تحت عنوان «ارمنیا» جزو یکی از ...

 • نقش تهی‎دستان شهری تبریز در انقلاب مشروطیت 

  دین پرست, ولی؛ رزاقی, نادر (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  تهی‎دستان شهری تبریز شامل کارگران روزمزد، دست‎فروشان، حمالان، برخی از لوطیان و جهّال، بیکاران، گدایان و حاشیه‎نشینان شهری و... بودند که با آغاز انقلاب مشروطیت به حمایت از آن برخاستند.آنان هرچند شناخت درستی از مشروطیت ...

 • تأثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و مردم در عصر ناصری 

  رحمانیان, داریوش؛ میرکیایی, مهدی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  بحران‎های اقتصادی که در عصر ناصری به‎تدریج شدت می‎یافت، پیامدهایی همچون گرانی نان و قحطی‎ها را در پی‎ داشت. گرانی و قحطی نان در بسیاری از موارد در جوامع شهری به بلواهای نان و اعتراض مردم به حکومت منجرمی‎شد. عواقبی که این ...

 • گونه‎شناسی مشاغل و پایگاه‎های درآمدی یادشده در دیوان‎های شعر فارسی قرن‎های هشتم و نهم هجری 

  الویری, محسن؛ پروندی, مرضیه (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  مشاغل و پایگاه‌های درآمدی یکی از مؤلفه‎های تاریخ اجتماعی است که واکاوی گونه‌ها‌، قلمرو، خاستگاه‎ها و ابعاد آن می‌تواند گوشه‎هایی تازه از زندگی مردم در گذشته را بنمایاند. بی‎توجهی نسبی منابع متعارف تاریخی به تاریخ اجتماعی ...

 • اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در دورۀ قاجار (از آغاز تا پایان دورۀ ناصری) 

  خسروبیگی, هوشنگ؛ غلامپور, میثم (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  نوشته‌های پراکندۀ دورۀ قاجاریه دربارۀ دماوند، در مجموع، حکایت از رونق و اوضاع مساعد این شهر در آن دورۀ تاریخی دارند. انتخاب تهران به پایتختی سهم مهمی در رونق اقتصادی و توسعۀ اجتماعی دماوند داشت. با این حال، دماوند خود دارای ...