دوره 5, شماره 10

 

ارسال های اخیر

 • ظهور شهر و شهرنشینی در قرون وسطی از برابری‌خواهی اصناف پیشه‌وری تا تسلط اصناف تجاری 

  سلیمانی, کریم؛ پرواره, مهدی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  با هجوم ژرمن‌ها به امپراتوری روم غربی و سقوط آن، اقتصاد پولی ـ ‌مبادله‌ای و زندگی شهرنشینی به نازل‌ترین حد خود رسید. اقتصاد و تولید در جامعة غربی بر تولید کشاورزی و مبادلة تهاتری استوار و روستاها به جای شهرها مرکز اصلی ...

 • اعتیاد و مصرف مواد مخدر در قرون میانة تاریخ ایران 

  شعبانی, امامعلی؛ گیگلو, رقیه مرادی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  اعتیاد به مواد مخدر یکی از دغدغه‌های جامعة ایرانی طی تاریخ آن محسوب می‌شود. پیدایش بعضی از انواع مواد مخدر و اشکالی از اعتیاد در ایران به قرون میانة تاریخ کشورمان بازمی‌گردد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ ...

 • تحلیل سیر تحول تاریخی مفهوم عدالت اجتماعی در برنامه ‏های توسعة شهری ایران (1340-1390) 

  عزیزی, محمدمهدی؛ شکوهی بیدهندی, محمدصالح (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  برای پاسخ به این پرسش که «چه نظریه‏ای از عدالت بیش‌تر مد نظر برنامه‏ریزان شهری در ایران بوده است و این نظریه در گذر زمان چه تغییراتی یافته است؟» در این مطالعه نخست نمونه‏هایی از کاربرد مفهوم عدالت در آثار برنامه‏ریزان شهری ...

 • تاریخ، جامعه، و بازنمایی کارکردهای ایدئولوژیک عکاسی در دورة قاجار: پیش و پس از مشروطه 

  زین ‏الصالحین, حسن؛ فاضلی, نعمت‏ الله (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  تاریخ عکاسی در ایران تافته‏ای جدابافته از تاریخ این سرزمین نیست. از این رو، توجه به زمینة‏ سیاسی و اجتماعی می‏تواند منظر مناسبی برای بازخوانی آن فراهم آورد. به منظور درک بهتر شرایط عکاسی در ایران در دورة قاجار (پیش و پس ...

 • افسانۀ مرگ یزدگرد بزه‌گر 

  جلیلیان, شهرام (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  افسانة مشهور مرگ یزدگرد یکم (399-420 م) آشکارا ساخته‌ و پرداختۀ بزرگان و موبدان زردشتیِ دورۀ ساسانیان بود که با ترجمة خدای‌نامه و با کمک تاریخ‌نویسان عرب و ایرانی روزگار اسلامی بر آن آگاهی یافتند. طبق اجزای داستان ...

 • علل و انگیز‌ه‌های رواج نام‌های اسلامی در قلمرو شرقی خلافت اسلامی (ایران)(12 ق تا 400 ق) 

  احمدوند, عباس؛ یوسفی‌فر, شهرام؛ بهادری, محمدحسن (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  ورود اسلام به ایران و گسترش این دین، به‌تدریج، الگوهای گوناگون فرهنگی رایج در این سرزمین را تغییر داد. در این میان، ایرانیان به دلایل گوناگونی چون تعریب یا عربی‌سازی نام‏ها، امید به کسب ثروت و قدرت، ترس از فاتحان و بیم ...

 • روابط حقوقی زن و مرد دورة قاجار در نظام خانواده 

  دهقان‌نژاد, مرتضی؛ محجوب, الهه (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  شریعت اسلام حدود و تعاریفی مشخص از روابط حقوقی زن و مرد در نهاد خانواده مطرح کرده است. بر اساس آن، اولین رابطة حقوقی عناصر مذکور با برقراری ازدواج شکل می‌گیرد. در صورتی که رابطة اجتماعی مزبور با گسیختگی خانواده قطع شود، ...