مرور تحقیقات تاریخ اجتماعی بر اساس عنوان

در حال نمایش موارد 1 - 20 از 242

 • اجامره و اوباش و حکومت شاه عباس اول صفوی: همگرایی‌ها و واگرایی‌ها 

  رازنهان, محمد حسن؛ عابدینی مغانکی, مریم (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-05-21)
  در عصر شاه‌عباس اول، با رشد شهر و شهر‌نشینی ارتباطات اهالی شهرها و حکومت‌نیز توسعه یافت. در مقاله حاضر ماهیت و روابط اوباش به عنوان گروهی‌از جامعه شهری و حکومت در روزگار شاه‌عباس اول طرح و نتایج حاصل نشان‌می‌دهد گروهی ...

 • ادراک لامسه ای در تحلیل عکس های اجتماعی 

  حسن پور, محمد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2021-05-22)
  بیان مسئله: حس لامسه، کلید درک حضور در جهان­است؛ چرا که بدون آن انسان در ارتباط با پیرامون خود بیشتر شبیه به­یک ناظر است. لامسه حسی­است که با تمام جسم قابل دریافت­است و درک آن آمیخته­است با انواع حس­های دیگر انسانی. از ...

 • ارزیابی اعتراضات مردم به تخلفات انتخابات مجالس20-22 شورای ملی ( 1339- 1346) مطالعة موردی: کردستان 

  خسروزاده, سیروان (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2023-02-20)
  به دنبال کودتای 28 مرداد 1332 دوره­ای از رکود و محدویت بر فضای سیاسی کشور حکمفرما شد. از این رو وعده برگزاری انتخابات آزاد از سوی محمد رضاشاه در آستانة انتخابات مجلس بیستم در سال 1339 نقطه­ عطفی بااهمیت قلمداد می­شد و ...

 • ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان برشهر دزفول1355(/1976-1335/1956») 

  درکتانیان, غلامرضا؛ نورایی, مرتضی؛ دهقان نژاد, مرتضی؛ صفایی پور, مسعود (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-11-21)
  به منظور ارزیابی تأثیر طرح عمران منطقه ای خوزستان در دوره پهلوی برتوسعه شهر دزفول تحقیق حاضر ازنوع پژوهش‌ تاریخی با ترکیبی از روش‌های توصیفی،روائی وتحلیلی انجام شده و بیان می کند که طرح عمران منطقه ای خوزستان شامل احداث ...

 • ارزیابی و تحلیل فعالیت انجمنها و تشکیلات اجتماعی کردستان در دوره مشروطه(1324- 1329ق) 

  شمس, اسماعیل (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2022-11-22)
  انقلاب مشروطه زمینه مناسبی برای ظهور انجمنها و تشکیلات اجتماعی مختلف در سراسر ایران فراهم آورد. مسأله اصلی این پژوهش بررسی نخستین تجربۀ فعالیت تشکیلاتی و گروهی در کردستان در قالب انجنهای مشروطه­خواه و نحوۀ مواجهۀ کارگزاران ...

 • از بیکاری پنهان به بیکاری آشکار: تأثیر اصلاحات ارضی در به رسمیت شناختن بیکاری 

  رحمانیان, داریوش؛ عبدالهی, محمد جواد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2017-03-21)
  برخلاف آمارهای رسمی، ایران پیش از اصلاحات ارضی در وضعیت اشتغالِ کامل قرار نداشت. شیوۀ مرسوم بهره‌برداری از زمین و رشد جمعیت در نتیجۀ بهبود امکانات بهداشتی و غذایی، سبب کافی‌نبودن منابع تولیدی برای  جمعیت روستایی و رشد ...

 • از ذهنیت عامه تا تظاهر کالبدی: امام‌زاده سید اسماعیل، تهران قاجاری و رفع تعارضات اجتماعی 

  تمسکی, زینب؛ اهری, زهرا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-11-21)
  در ایران قاجاری پناه بردن به امام‌زادگان برای دادخواهی و حل اختلاف امری معمول بود تحقیقات مختلف علت رواج بست‌نشینی در این دوره را درضعف حکومت قاجاری و نبود دستگاه قضایی کارآمد منحصر کرده‌اند. این مقاله رخداد بست‌نشینی را ...

 • از قلعه تا ‌شهر: بررسی پیوند شهرنشینی و حیات قبایلی در جنوب قفقاز با تمرکز بر شوشی 

  مرشدلو, جواد (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2020-12-21)
  در پژوهش حاضر، ضمن تمرکز بر روند ظهور و توسعه شوشی، ابعاد معینی از حیات شهری جنوب قفقاز سده دوازدهم/هجدهم بررسی می‌شود. هدف، نمایاندن سهم عوامل محیطی و نیروهای قبایلی در تکوین و تحول حیات شهری جنوب قفقاز در آستانه تسلط ...

 • از مستوری تا حضور اجتماعی: موانع و پیامدهای مشارکت اجتماعی زنان از دیدگاه نشریه ملانصرالدین 

  قدیمی, عباس؛ کاظمی, زهرا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2018-01-21)
  مواجهه مسلمانان با دنیای مدرن، آنان را به بازنگری در حوزه­های مختلف، از جمله حجاب زنان و حضور اجتماعی آنان وا داشت. در این بین، توجه مقاله حاضر معطوف به تبیین رویکرد نشریه تجدد­طلب ملانصرالدین، به مسئله حجاب و مشارکت اجتماعی ...

 • اسبان ورجاوند؛ تطوّر ارجمندی اسب نزد هندی‌ایرانیان، پیش و از پس مهاجرت 

  موسوی, سید مهدی؛ آریامنش, شاهین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2019-08-23)
  اسب جایگاهی بس ارزنده‌ و نقش بسیار پررنگی در میان تیره‌های هندی‌ایرانی داشته است. این جایگاه ارزندۀ اسب در متن‌های دینی هندیان و ایرانیان یعنی وداها و اوستا بازتاب و نمود چشمگیری داشته است. این بازتاب را در متن‌های کهن ...

 • اصلاحات ارضی و تبعات اجتماعی مهاجرت روستائیان به شهر تهران 

  آبادیان, حسین (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2018-12-22)
  مقاله حاضر علل و عوامل و نتایج مهاجرتهای روستائی به شهر تهران در دهه های چهل و پنجاه شمسی را مورد ارزیابی قرار میدهد و نقش عامل اصلاحات ارضی را در این زمینه مورد بحث قرار میدهد. در این مقاله نشان داده شده برنامه ریزیهای ...

 • اعتراضات مردم به نوسازی شهری در دورۀ پهلوی اول 

  صفری, سهیلا؛ شیخ نوری, محمدامیر؛ یوسفی‌فر, شهرام (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-08-23)
  دولت پهلوی اول موجد تغییرات در عرصه‎های گوناگون حیات اجتماعی ایران شد؛ از جملۀ این تغییرات، دگرگونی‎هایی بود که در عرصۀ شهری رخ‎نمود. دولت پهلوی اول بر اساس ایدۀ نوسازی منطبق با الگوهای غربی، به تغییر شهرها همت گمارد. در ...

 • اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (1304 - 1320 ش) 

  پورآرین, فؤاد؛ اوحدی, پروین دخت؛ یوسفی‌فر, شهرام؛ نوذری, حسینعلی؛ خزایی, یعقوب (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2013-08-23)
  زندان یکی از نهادهای کهن در جامعة بشری است که از آن برای حبس مجرمان بهره گرفته می‌شود. در دوران پیشامدرن این مجازات کم‌تر استفاده می‌شد و بیش‌تر مجازات‌های جسمی کاربرد داشت. با گسست در ساختار‌ها، اعم از ساختار‌های فکری و ...

 • اعتیاد و مصرف مواد مخدر در قرون میانة تاریخ ایران 

  شعبانی, امامعلی؛ گیگلو, رقیه مرادی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  اعتیاد به مواد مخدر یکی از دغدغه‌های جامعة ایرانی طی تاریخ آن محسوب می‌شود. پیدایش بعضی از انواع مواد مخدر و اشکالی از اعتیاد در ایران به قرون میانة تاریخ کشورمان بازمی‌گردد. پژوهش پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ ...

 • افسانۀ مرگ یزدگرد بزه‌گر 

  جلیلیان, شهرام (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2016-02-20)
  افسانة مشهور مرگ یزدگرد یکم (399-420 م) آشکارا ساخته‌ و پرداختۀ بزرگان و موبدان زردشتیِ دورۀ ساسانیان بود که با ترجمة خدای‌نامه و با کمک تاریخ‌نویسان عرب و ایرانی روزگار اسلامی بر آن آگاهی یافتند. طبق اجزای داستان ...

 • الگوهای نام‌گذاری زنان در ادبیات مکتب‌خانه‌ای عصر قاجار: پژوهشی در تاریخ اجتماعی ادبیات عامه در ایران 

  زنجانی زاده, هما؛ حسین زاوه, فهیمه (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2020-08-22)
  روشها، الگوها و قواعد نامگذاری شخصیتهای داستانی به سبب نقشی که در نشان دادن منویات تولیدکنندگان داستانها دارند در مطالعات جدید نقد ادبی و نیز در مطالعات تاریخ اجتماعی زبان و ادبیات حایز اهمیت انگاشته شده اند. بررسی شیوه‌ها ...

 • انقلاب و رقابت در سواحل جنوبی دریای مازندران: جنبش اتحاد اسلام گیلان (جنگل) و اتحاد ملی طبرستان (1336 ق/ 1918) 

  کاظم‌بیکی, محمد‌علی (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2013-02-19)
  در خلال جنگ جهانی اول (1332 - 1337 ق/ 1914 – 1918 م)، ولایت گیلان، در سواحل جنوبی دریای مازندران، پس از فروپاشی روسیة تزاری، شاهد برآمدن و استیلای جنبش مردمی و مسلحانة «اتحاد اسلام»، معروف به جنگل، شد که بر مبنای عقاید ...

 • اهمیت ادبیات فولکلوریک در بازنمایی تاریخ اجتماعی مروری بر قصة حسین کرد شبستری 

  خیراندیش, عبدالرسول؛ ابراهیمی, آمنه (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2013-02-19)
  جست‌وجو و کنکاش در منابع غیر تاریخ‌نگارانه‌ای چون داستان‌ها (شفاهی و مکتوب)، به‌مثابة جزئی مهم از ادبیات فولکلور، می‌تواند رهیافتی باشد برای روشن‌گری فضای غبارآلود تاریخ اجتماعی. این تحقیق، بر اساس قصۀ حسین کرد شبستری، ...

 • اوضاع اجتماعی و اقتصادی دامغان در دورة قاجار (از آغاز تا سال 1310 ق) 

  خسروبیگی, هوشنگ؛ قنبری مله, زهرا (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2013-02-19)
  تاریخ اجتماعی ایران آن‌چنان که بایسته است بررسی نشده است. علت عمدة این امر کمبود منابع تاریخی و غالباً بی‌توجهی مورخان به احوال رعایا بوده ‌است، ولی از دوران قاجار منابع بسیار و متنوعی باقی مانده است که بسیاری از آن‌ها، ...

 • اوضاع اجتماعی و اقتصادی دماوند در دورۀ قاجار (از آغاز تا پایان دورۀ ناصری) 

  خسروبیگی, هوشنگ؛ غلامپور, میثم (پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگیInstitute for Humanities and Cultural Studies, 2014-01-21)
  نوشته‌های پراکندۀ دورۀ قاجاریه دربارۀ دماوند، در مجموع، حکایت از رونق و اوضاع مساعد این شهر در آن دورۀ تاریخی دارند. انتخاب تهران به پایتختی سهم مهمی در رونق اقتصادی و توسعۀ اجتماعی دماوند داشت. با این حال، دماوند خود دارای ...