جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

ارسال های اخیر

 • ارتباط میان توسعة اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در استان‌های ایران 

  عسگری, احسان؛ میرزایی, عزت اله (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  پژوهش حاضر با هدف ِنیل به ارتباط و نسبت میان دو مقولة توسعه یافتگی اقتصادی-اجتماعی و نابرابری اجتماعی در استان‌های ایران به رشتة تحریر درآمده‌است؛ زیرا نسبت عدالت(= عدم نابرابری) و توسعه همواره موضوعی چالش برانگیز بوده ...

 • مطالعه تطبیقی توسعه صنعتی در ایران و مصر (2010-1990) 

  مرتضوی, آرمان؛ ربیعی, کامران (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  موضوع این پژوهش ناظر بر مطالعه تطبیقی توسعه صنعتی در ایران و مصر (2010-1990) است. هر دو کشور در این بازه زمانی، توسعه صنعتی را به‌عنوان راه‌حلی برای مسائل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیگیری کرده‌اند؛ مسائلی مانند نیاز ...

 • طراحی و ساخت ابزار سنجش فرهنگ زیست محیطی شهروندان و برآورد پایایی و روایی آن:مورد مطالعه شهر بوشهر 

  جعفری نیا, غلامرضا (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  زمینه وهدف:یکی از موضوعات موردمطالعه اندیشمندان در حوزه‌های علوم اجتماعی و رفتاری، ابزارسازی برای مفاهیم اصلی مرتبط است. فرهنگ زیست محیطی که ناشی از نگرش‌های مسئولانه در قبال محیط زیست باشد، یکی از عناصر کلیدی در فرایند ...

 • نسبت سیاستهای حاشیه نشینی و هویت ساکنان حاشیه - مورد مطالعه حاشیه نشینی تهران 

  هزارجریبی, جعفر؛ شالچی, سمیه؛ وزیری, مهدی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  نسبت سیاست‌های حاشیه‌نشینی با هویت ساکنان حاشیه(مورد مطالعه حاشیه‌نشینی شهر تهران)موضوع و مسئله: مقاله حاضر درصدد شناسایی اختلاف‌های مفهومی حول هویت حاشیه‌نشینان در بین سیاست‌های حاشیه‌نشینی، دیدگاه کارکنان و فعالان فرهنگی ...

 • فهم عوامل مداخله گر مصرف فرهنگی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی 

  قنبری, امید؛ کورنگ بهشتی, سیامک؛ رشیدپور, علی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  این تحقیق با هدف اصلی فهم عوامل مداخله گر بر سبک زندگی در جامعه ایران انجام شده است. روش تحقیق کیفی است و از مصاحبه برای گردآوری اطلاعات و از تحلیل تماتیک برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شده است. روش‌شناسی این تحقیق ...

 • واکاوی تجربه و تفسیر کنشگران صنعت هوایپمایی از چالش های توسعه صنعت هواپیمایی بازرگانی در ایران 

  حاجی زاده میمندی, مسعود؛ نایه در, مهدی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  صنعت هواپیمایی یکی از فاکتورهای مهم در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از مهمترین شاخص های رشد اقتصادی هر کشوری است. این صنعت علاوه بر آنکه پیشران دیگر بخش های اقتصاد ملی است، به دلیل نقشی که در افزایش رفاه مصرف ...

 • واکاوی فرایند فقر در مناطق شهری استان خوزستان (مورد: شهر اهواز و آبادان) 

  باقری, معصومه؛ بوداقی, علی؛ بهمنی, سجاد؛ شهریاری, مرضیه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  در عصر حاضر فقر یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع بشری است. شیوع فقر در جامعه، فرایند توسعه را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با چالش مواجه می‌سازد. فقر در مناطق شهری مثل سایر پدیده‌ها متأثر از عوامل مختلفی است که در این ...

 • چالش‌های اجتماعی تجربه شده بیماران مبتلا به آچ آی وی: تحقیقی پدیدارشناسانه 

  رنجبر, امیر؛ ابراهیم پور, داود؛ حیاتی, صفر (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2024-02-20)
  اچ‌آی‌وی بیماری نوپدیدی است که به خاطر انتشار سریع و شدت اثر آن در تاریخ بشر منحصر به فرد بوده و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی جبران‌ناپذیری بر مبتلایان و همچنین جامعه به وجود آورده است. بر این اساس این تحقیق به منظور مطالعه ...

 • مصرف آب و تعیین گرهای اجتماعی آن مورد مطالعه: شهروندان ارومیه 

  هنرور, حسین؛ آقایاری هیر, توکل؛ عباس پور, اشرف (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  توسعه پایدار در زمینه محیط زیست به خصوص در رابطه با مصرف پایدارآب، یکی از چالشهای بزرگی است که کشورهای سراسر جهان با آن مواجه هستند(Feizizadeh et al, 2021). آب منبع مهمی برای بقا و حفظ ثبات اکوسیستم، زندگی انسانها، توسعه ...

 • بررسی مدیرت بدن و عوامل ظاهری اثرگذار بر هویت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان 25 تا 45 سال ساکن شهر سنندج) 

  دهقان, حسین؛ ملکی, پرستو؛ خادمیان, طلیعه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  هویت اجتماعی دانش و تعلق فرد به گروه اجتماعی خاص است که فرد بر حسب تعلق و وابستگی به معرفی خود می پردازد و هویت در روابط جاری یا تصورات انسان ها از خود و دیگران شکل می گیرد و هویت اجتماعی متاثر از عوامل ظاهری و تصویر بدنی ...

 • واکاوی ابعاد توسعه سیاسی در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 

  امیرمظاهری, +امیر مسعود؛ علمی, محمود؛ مومنی راد, اکبر؛ احمدزاده گلی, حسین (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  مقدمه: افزایش توسعه سیاسی در جامعه در گرو پیچیدگی، استقلال، انعطاف‌پذیری و یگانگی خواهد بود؛ در غیر اینصورت سیستم با بی‌ثباتی، هرج و مرج، اقتدارگرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کیفی ابعاد ...

 • تبیین جامعه‌شناختی آرمان‌گرایی توسعه‌ای در بین جوانان شهر یاسوج 

  تقوی, رامین؛ احمدی, علی یار (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  چکیدهآرمان گرایی توسعه ای، چارچوبی قوی برای مفهوم سازی اثرات روانی اجتماعی نظریه توسعه در زندگی روزمره ارائه می دهد. آرمان گرایی توسعه ای دلالت بر این دارد که چندین جنبه از توسعه مدرن از تفکر غربی سرچشمه می‌گیرد. مقاله ...

 • شناسایی موانع و عوامل بازدارنده مشارکت زنان در اقتصاد و توسعه 

  میرحسینی, زهرا؛ عباس پور, زهرا (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  امروزه موضوع مشارکت اقتصادی زنان در توسعه اهمیت بسیاری یافته است، با این حال آمارها نشان می‌دهد، نرخ مشارکت زنان در ایران بسیار اندک بوده و رتبه ایران در بعد مشارکت اقتصادی از میان 146 کشور جهان، رتبه 144 است. از این رو ...

 • نقش راهبردی سرمایۀ فرهنگی بر تقویت کارآفرینی 

  میرزایی, مجتبی؛ آوریده, سولماز؛ شه پوری, هما (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  در جوامع امروز تداوم روند توسعه و پیشرفت جوامع، وابسته به ظرفیت های کارآفرینی موجود در نیروهای انسانی هر کشوری است. لذا توجه به عوامل موثر و تاثیر گذار بر گسترش و تقویت فرآیند کارآفرینی از اهمیت بسزایی برخوردار است.. هدف: ...

 • نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری فضای دو گانه دیجیتالی- فیزیکی خدمات فروشگاهی در بازار 

  نیک بخش, بهرام (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  پژوهش حاضر به نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری فضای دوگانه خدمات فروشگاهی(فیزیکی- دیجیتال) با استفاده از منابع پژوهشی مرتبط پرداخته است، با این هدف که مصرف‌کنندگان در تعاملات خود با سایر مشتریان و فروشندگان چگونه سرمایه ...

 • ریشه‌های تکوین بازار و دولت مدرن در ایران 

  شیخ سرایی, نجف؛ یارخی, حسینعلی (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  موضوع اصلی اقتصاد سیاسی بحث در مورد نوع رابطة میان سپهر عمومی و خصوصی است. سپهر عمومی حوزه سیاست در نظر گرفته می‌شود که نهاد اصلی حاکم بر آن دولت- ملت است. سپهر خصوصی هم حوزه اقتصاد دانسته می‌شود که نهاد اصلی حاکم بر آن ...

 • تحول در بازنمایی زن در گفتمانهای اسلامی و نسبت آن با کودک همسری در دوره جمهوری اسلامی 

  تقی لو, فرامرز؛ حیدری, فاطمه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  بازنمایی زن در گفتمانهای مختلف اسلامی در ایران معاصر و بویژه در دوره جمهوری اسلامی به صورتهای مختلفی متجلی می شود و به تغییر و تحول وضعیت عینی زنان و دختران در جامعه ایران منجر می شود. پژوهش حاضر ضمن مطالعه نحوه بازنمایی ...

 • مطالعه فرهنگ مدیریت پسماند در بین شهروندان شهر تهران 

  زارع, بیژن؛ نیازی, اعظم؛ بیانی, فرهاد (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  هدف:افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف، سبب افزایش مصرف گردیده و افزایش مصرف نیز به دنبال خود مسائل مختلفی چون تولید پسماندها را در شهرهای بزرگ از جمله تهران به همراه آورده است. مسئله مواد زائد و پسماندهای شهری به ...

 • امنیت اجتماعی و دانشگاه: مدلسازی احساس امنیت اجتماعی در دانشگاه تبریز 

  کوهی, کمال (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  در محیط دانشگاهی،که نخبگان جامعه را دربر می گیرد،احساس امنیت اجتماعی یکی از بنیادی ترین اصل های توسعه و رفاه اجتماعی تلقی می‌شود؛ زیراکه در صورت عدم احساس امنیت در محیط دانشگاه سرمایه های انسانی کشور قادر نخواهند بود به ...

 • پیش‌بینی میزان مشارکت نیروی کار در ایران به وسیله شبیه‌سازی مبتنی بر شبکه عصبی 

  محمودیان, حسین؛ اسمعیلی, نصیبه (معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز, 2023-09-23)
  بیش از 70 درصد از جمعیت ایران در سنین کار و فعالیت بوده و این کشور در حال حاضر در پنجره جمعیتی قرار دارد. با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در دوره پنجره جمعیتی، افزایش میزان مشارکت نیروی کار می‌تواند بستری مناسب برای رشد ...

View more