مرور دوره 1, شماره 1 بر اساس عنوان

 • اولویت بندی شاخص های فناوری اطلاعات از نظر میزان آشنایی و استفاده در بخش فوق برنامه ورزشی دانشگاه های کشور 

  محمدی, سردار؛ اسمعیلی, نرگس (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  مدیران ورزشی با کمک فناوری­های اطلاعاتی، رایانه و نرم­افزارهای مرتبط می‌توانند وظایف و پروژه‌هایشان را به صورت هر چه اثربخش‌تر از قبل انجام دهند. در نتیجه کسب توانمندی‌های فناوری اطلاعات برای مدیران ورزشی ضروری به نظر ...

 • تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش 

  عسگری, بهمن؛ ضیایی, علی؛ بخشودنی ها, ایمان (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  هدف از این پژوهش تحلیل استنادی مقالات نشریه علوم حرکتی و ورزش از سال 1381 تا سال 1389 بود. با توجه به حجم پایین جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (167N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل یک برگه ...

 • تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان 

  علمشاهی, مریم؛ حیدری نژاد, صدیقه؛ شتاب بوشهری, سیده ناهید (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  رسانه­های جمعی در شکل­دهی و جهت­دهی باورها، نگرش و افکار جامعه و در نهایت بسترسازی مناسب در عرصه ورزش نقش انکارناپذیری دارند. هدف این پژوهش بررسی تحلیلی بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش بانوان بود. جامعه آماری ...

 • تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی 

  تپه رشی, گیتی؛ حقیقی, شایسته؛ عبدالوهاب, زهرا (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  هدف از این مطالعه بررسی محتوای مقالات مدیریت ورزشی در مجلات علمی- پژوهشی است. به این منظور نسخه­های موجود از چهار نشریه علمی- پژوهشی حرکت، پژوهش در علوم ورزشی، علوم حرکتی و ورزشی و المپیک در طی 8 سال (80-87) جمع­آوری شد. ...

 • میزان رضایت مندی مشتریان از کتب حوزه ورزش و تربیت بدنی 

  کشکر, سارا؛ توکلی, سید کمال؛ صادقی, رضا (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  نشر بنا به طبیعتش فضا ساز و فرهنگ­آور است و از مهم‌ترین و نیرومندترین اهرم‌های تحول فکری و فرهنگی است. رواج نشر به طور انبوه در واقع از اختراع چاپ آغاز می‌شود. تحقیق حاضر به منظور دستیابی به میزان رضایت­مندی مخاطبان از ...

 • نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی 

  محمدی, زرگار؛ رضایی صوفی, مرتضی؛ سبحانی, یزدان؛ حاتمی, سعید (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  هدف از این تحقیق نقش تلویزیون در ایجاد تعهد در مخاطبان تلویزیونی فوتبال نسبت به حامیان مالی ورزشی است که در آن پنج متغیر مهم یعنی آگاهی از نام و نشان تجاری، تصویر مثبت سازمان حامی مالی، علاقه به ...

 • نقش رسانه های گروهی به عنوان فرصتی برای توسعه پایدار ورزش 

  نظری, رسول؛ قاسمی, حمید (دانشگاه پیام نورPayame Noor University, 2013-11-22)
  این تحقیق با هدف بررسی نقش رسانه­ها در توسعه ورزش کشور، پرسشنامه­ای دو بعدی در 5 محور توسعه ورزش، تدوین گردید. به این منظور پرسشنامه پس از اعتباریابی و تعیین ضریب پایایی بین 340 نفر نمونه به عنوان صاحب نظران حوزه ورزش و ...