دوره 07, شماره 1

 

ارسال های اخیر

 • شناسایی عوامل مؤثر در عملکرد زمانی توسعه محصول در قالب تحلیل سه شاخگی 

  خدایاری, علی؛ قیدرخلجانی, جعفر (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  یکی از عوامل اصلی در توسعۀ محصولات جدید، به ویژه محصولات نظامی و الکترونیکی، زمان دستیابی به این محصولات یا به عبارت ساده تر، زمان ایده تا محصول است. در این پژوهش محققان کوشیده اند از زوایای گوناگون این موضوع را بررسی ...

 • رایانش ابری: راهکاری جهت بهبود آموزش الکترونیکی در آموزش عالی 

  کاظم پوریان, سعید؛ زارعی زوارکی, اسماعیل؛ عبدلی, سمانه؛ مرادی, مهسا (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  ظهور هر موج جدید از فناوری در آموزش، سبب پیش بینی های خوش بینانه دربارۀ پیشرفت های چشمگیر در یادگیری می شود. یکی از این فناوری ها سیستم آموزش الکترونیکی است که اغلب، برای فراهم کردن محیط آموزشی غنی، به منابع سخت افزاری و ...

 • شکل گیری برنامه حمایت از شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

  صاحبکار, سید محمد (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی دانش آموختۀ دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس، مدیر شرکت های دانش بنیان معاونت فناوری ریاست جمهوری است. او از پایه گذاران مفهوم شرکت های دانش بنیان و قانون مربوط به آن است که در حمایت ...

 • بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری دانش بنیان 

  وصالی, محمد (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  شهر دانش بنیان از مفاهیم جدید در حوزۀ مدیریت شهری است که رویکردی توسعه ای دارد و هدف نهایی اش دستیابی به توسعۀ شهری پایدار و پیشرفت اقتصادی است. به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از فاکتورهای مؤثر در موقعیت این شهرها، ...

 • رشد سریع یا آهسته : درک تنوع مسیرها و سرعت رشد اولیه ی شرکتهای دانش بنیان کارآفرین 

  رحیمی راد, زهره؛ دیوسالار, علی (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  این مقاله به بررسی فرآیند رشد اولیه شرکت‌های دانش بنیان کارآفرین می‌پردازد. با توجه به مطالعات موردی شرکت‌های تحقیق و توسعه بین المللی زیست‌دارویی انگلیسی و هلندی، سرعت رشد اولیه شرکت‌های دانش بنیان را به صورت زمان موردنیاز ...

 • مقایسه رتبه دانشگاه ‏های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف بر اساس نظام ‏های رتبه‏ بندی جهانی منتخب 

  شاهی, مهسا؛ علوی مقدم, محمدرضا (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  هدف اصلی این مقاله مقایسۀ رتبۀ جهانی دو دانشگاه فنی منتخب کشور (دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف) است. در این تحقیق، به منظور مقایسۀ رتبۀ این دانشگاه ها، از چهار نظام رتبه بندی جهانی، شامل پایگاه استنادی ...

 • مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر 

  طیبی ابوالحسنی, سیدامیرحسین؛ روحانی راد, شاهین (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  سیر تکامل دانش مدیریت استراتژیک نشان دهندۀ این است که پژوهش ها در این حوزه از مفاهیم ساده، مانند تدوین راهنمای عمل برای مدیران، به مفاهیم پیچیده و انتزاعی سوق یافته است و به تبع آن، ابزارهایش نیز متنوع تر شده است. هدف از ...

 • بررسی مسائل و مشکلات تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 

  نریمانی, میثم (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  یکی از اولویت های مهم در سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است. نگاه به عملکرد کشور در دو دهۀ گذشته نشان می دهد که به رغم ایجاد برخی زیرساخت های مورد نیاز توسعۀ اقتصاد دانش ...

 • مسیر تکوین سیاست های حمایت مالی از توسعۀ فناوری، گزارش تأسیس صندوق نوآوری و شکوفایی 

  سلطانی, بهزاد (دانشگاه صنعتی شریف (پژوهشکده سیاستگذاری)Sharif University of Technology (Policy Research Institute), 2017-04-21)
  دکتر بهزاد سلطانی، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، فارغ التحصیل دکتری مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان است. بیشتر عمر کاری ایشان در حوزۀ سیاست گذاری فناوری در کشور صرف شده و همکاری با معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم ...