دوره 10, شماره 29

 

ارسال های اخیر

 • ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریستی لندفرم ها مطالعه موردی: منطقه جنوب غربی شهرستان گناباد 

  سعیدی شهری, سوزان سادات؛ زرندیان, ندا (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-04-21)
  لندفرم ها ، عارضه های ژئومورفولوژیکی هستند ک ه ب ا توج ه ب ه درک و شناخت انسان دارای ارزش های علمی، فرهنگی- تاریخی، زیبایی شناختی و اجتماعی- اقتصادی می باشند. با توجه به گستردگی این گونه عوارض طبیعی در کشور، می توان از ...

 • شرایط محیطی اثرگذار بر زباله پراکنی در استان مازندران با تأکید بر شرایط محیطی تسهیل کننده آن 

  فیروزجائیان, علی اصغر؛ غلامرضازاده, فاطمه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-04-21)
  زباله پراکنی به عنوان یکی از مسائل اجتماعی جدی در رفتار شهروندی در جامعه ایرانی می باشد. این در حالیست که زباله پراکنی به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی، اجتماعی و زیباشناسی در سراسر جهان نیز مطرح است. زباله پراکنی ...

 • تحلیل زیبا شناختی نقوش تزئینی سردر کاروانسرای گنجعلی خان 

  شایسته فر, مهناز؛ خالقی زاده, سعیده (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-04-21)
  ارزشمند ترین بنای دوره صفویه در کرمان مجموعه گنجعلی خان است. این مجموعه را می توان موزه هنر عصر صفویه در کرمان دانست. سردر کاروانسرای گنجعلی خان در میان این مجموعهی ارزشمند همچون نگینی زیبا می درخشد. چرا که کاشی کاری این ...

 • توسعه مدل تصویر ذهنی گردشگران بالقوه از مقصد گردشگری ایران 

  محمودی, سمیه؛ رنجبریان, بهرام رنجبریان؛ فتحی, سعید (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-04-21)
  هدف پژوهش حاضر در وهله اول شناسایی ابعاد تصویر ذهنی گردشگران سفر نکرده به ایران است و سپس تاثیر تصویرکلان، انگیزه گردشگران و فعالیت های ارتباطی مقصد بر ابعاد تصویر مقصد ایران بررسیخواهد شد. به این منظور رویکرد پژوهش ترکیبی، ...

 • عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در هتلهای شهر شیراز 

  نادری بنی, محمود؛ دلشاد, علی؛ محمدی, فاطمه؛ ادیب زاده, مرضیه (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-04-21)
  در دهههای اخیر، فناوری های اطلاعاتی تقریبا با تمام جنبههای زندگی ما به ویژه زندگی کاری و حرفهای گره خورده است. کاربرد فناوری های اطلاعاتی در حوزههای مختلف و رشد سریع استفاده از رایانه در سازمانها، اهمیت ویژه ای به بررسی ...

 • موانع استفاده از فناوری رسانه اجتماعی در حوزه مدیریت روابط با مشتری اجتماعی در دفاتر خدماتی مسافرتی 

  اخوان خرازیان, مریم؛ ریخته گران, بهاره (دانشگاه علامه طباطباییAllameh Tabataba’i University, 2015-04-21)
  در دنیای امروز شبکه های اجتماعی نقش بسیار مهمی در روابط مردم سرتاسر جهان ایفا می کنند. با افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی در میان کاربران ایرانی و تبدیل شدن این شبکه ها به مکانی که می توان به استخراج تمایلات و علایق افراد ...